Primaria | Monitorul Primariei | Timisoara
Album foto
  Prezentarea directiei
   Direcția de Asistență Socială
   Serviciul de Asistență Socială
   Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice
   Serviciul pentru Copii cu Dizabilități "Podul Lung"
   Centrul de zi pentru persoane în dificultate
   Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei
   Serviciul pentru Protecția persoanelor cu Handicap
   Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara
   Informati de interes public
   Ajutoare de încălzire
   Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timișoara 2017-2022
   Raport de activitate
   Posturi publice vacante
   Declaratii de avere si interese
   Proiecte
   Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate POAD 2015
   Anunțuri Concurs
   CODUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
   Regulament de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara
   Raport anual privind constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si recuperarea ajutoarelor de incalzire incasate necuvenit pentru anul 2012
   Raportari lunare de constatare a contraventiilor privind ajutoarele de incalzire
   Standarde de cost pentru anul 2012
   Cerere - Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
   Acordarea de subvenți în baza Legi nr.34/1998
   Achizitii Publice
   Invitatie de Participare-Furnizori de servicii sociale

Caută


album foto timisorean
  Pagine web utile
   Coduri poștale
   Statistici timișene
   Telpark

Click pentru a vedea vremea in Timisoara


raport de activitate pe anul 2009
 
 
 
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2009
 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ
 
 
 
Cuprins:
Introducere…………………………………………………………………….pag. 1
Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice……………….…..pag. 2
Serviciul de Asistentă Sociala .................................................................................pag. 10
Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei…………………………….....pag.17
Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap…………………….….…pag.22
Serviciul Centru de zi pentru copii cu dizablităti Podul Lung............................pag.29
Serviciul Cămin pentru persoane Vârstnice......................................................
Obiective generale Direcției de Asistență Socială Comunitară...……………...pag.35
 
 
INTRODUCERE
 
Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara este un serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Timișoara, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 4/2002, sub denumirea de Centrul Comunitar de Asistență Socială. Sediul Direcției este situat pe B-dul. Regele Carol I nr. 10, tel. 0256/220.583. Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 468/2005, și-a schimbat denumirea în Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, hotărâre care a   intrat în vigoare la data de 01.01.2006.
 
Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială Comunitară îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activități destinate persoanelor vârstnice, prevenirii separării copilului de familia sa, copiilor și persoanelor cu handicap, persoanelor singure/familiilor cu probleme sociale aflate în dificultate și cu grad de risc social, care nu au posibilitatea de a-și realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod normal și decent de viață.
 
În baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 466/20.12.2005 și nr.   467/20.12.2005, începând cu data 01.01.2006, Centrul de Tranzit pentru Minori „ Sf. Nicolae” (actualul Serviciu pentru Protecția Copilului și Familiei) și respectiv Serviciul Public de Asistență Specială (actualul Serviciu pentru Protecția Persoanelor cu Handicap) au trecut în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara.
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 298/27.06.2006, Serviciul Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” a trecut în subordinea directă a Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara.
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 522/16.12.2008, Serviciul Cămin pentru persoane vârstnice a trecut în subordinea directă a Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, începând cu 1 ianuarie 2009.
Doamna director executiv Maria Stoianov asigură conducerea, îndrumarea și controlul serviciilor din structura Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara. Directorul executiv adjunct, doamna Gabriela Cristina Curuț coordonează activitatea următoarelor servicii: Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei, Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Serviciului Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „ Podul Lung”.
Legătura dintre Consiliul Local și Direcția de Asistență Socială Comunitară se realizează prin viceprimarul delegat pentru probleme sociale, d-nul Adrian Orza și directorul executiv.
 
 
 I. Serviciile care desfășoară activități în domeniul protecției sociale sunt:
 
Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice
Serviciul de Asistență Socială

Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei
Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap 
Servciiul Centru de zi pentru copii cu duizabilități Podul Lung
 Serviciul Cămin pentru persoane vârstnice
 
  
 
Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice
 
Acest serviciu se adresează persoanelor vârstnice care au domiciliul în municipiul Timișoara și oferă servicii sociale acreditate, alternative instituționalizării acestora în cămine pentru persoane vârstnice sau centre rezidențiale de îngrijire și asistență.
Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice cuprinde două birouri:
1. Biroul Centre de zi
2. Biroul de Îngrijire la domiciliu
 
BIROUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
Biroul de „Îngrijire la domiciliu” al Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice situat pe str. Sever Bocu nr.44A funcționează conform Deciziei de Acreditare nr.160/07.11.2008 și este un serviciu gratuit pentru toți beneficiarii.
În cadrul acestui birou funcționează și sistemul de teleasistență la domiciliu.
Biroul de Îngrijire la Domiciliu are ca scop principal prevenirea instituționalizării vârstnicilor în căminele pentru persoane vârstnice/centre rezidențiale de îngrijire și asistență., de îmbunătățire a calității vieții persoanelor de vârsta a III-a și socializarea lor.
 
COMPONENȚĂ ȘI CONDIȚII
Pentru îndeplinirea obiectivelor anuale propuse, în cadrul Biroului de Îngrijire la Domiciliu își desfășoară activitatea următoarele persoane:
-     Șef Serviciu pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice;
-         3 manageri de caz (inspectori și asistent social);
-         18 infirmiere;
-         4 referenți operatori sistem de teleasistență
 
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele vârstnice pentru a putea beneficia de îngrijire la domiciliu sunt:
 
-         au vârsta peste 60 de ani;
-         domiciliul stabil în Timișoara;
-         fără copii cu domiciliul în Timișoara (rude de gradul I);
-         fără a fi încheiat cu alte persoane contract de vânzare-cumpărare a locuinței cu clauză de întreținere;
-         să fie încadrat în grad de dependență IIA, IIB, IIC, IIIA în urma aplicării fișei de evaluare socio-medicală (geriatrică) aprobată prin H.G. nr.886/2000;
-         să nu fie încadrat în gradul I de handicap, cu asistent personal, de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Timiș;
-         nu sunt diagnosticate cu Boala Alzheimer sau cu tulburări psihice grave;
 
        În anul 2009 au fost evaluate un număr de 33 solicitări de îngrijire la domiciliu. Deoarece nu toate persoanele vârstnice care au solicitat aceste servicii au îndeplinit condițiile pentru a fi încadrate în programul biroului, un număr de 18 persoane au fost luate în evidență (din care două sunt familii).
 În prezent, în evidența Biroului de Îngrijire la Domiciliu figurează un număr de 102 beneficiari cărora li se acordă următoarele servicii:
-         ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, mobilizare și transfer , deplasarea în interior, comunicare;
-         ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor.
 
Au fost monitorizați trimestrial și reevaluați semestrial toți cei 102 beneficiari îngrijiți la domiciliu.
 
Începând cu anul 2009 a fost implementată echipa multidisciplinară în cadrul Biroului de Îngrijire la domiciliu.
În data de 12.02.2009 a fost sărbătorită într-un cadru festiv împlinirea a 12 ani de activitate a Biroului de Îngrijire la domiciliu, ocazie cu care 25 de beneficiari ai Biroului de Îngrijire la domiciliu au participat la spectacolele și surprizele organizate în cinstea lor, la sediul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice, str. Sever Bocu nr.44/A.
 În cadrul Biroului de „Îngrijire la domiciliu” din luna iunie 2006 funcționează și sistemul de teleasistență la domiciliu. Din totalul persoanelor îngrijite la domiciliu, beneficiază de acest sistem un număr de 39 de persoane.
Persoanele care beneficiază de îngrijire la domiciliu și doresc instalarea sistemului de teleasistență beneficiază de gratuitatea acestuia.
 
SERVICIUL DE TELEASISTENȚĂ
 
         La începutul anului 2006 s-a achiziționat din Franța, în premieră pentru România, un sistem de teleasistență menit să deservească persoanele vârstnice din Timișoara. Acesta constă dintr-un aparat care se montează în paralel cu telefonul beneficiarului și în cazurile de urgență, printr-o simplă apăsare de buton pe dispozitivul de activare (care este sub formă de brățară sau medalion), se contactează dispeceratul de teleasistență, care se găsește la sediul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice (Str. Sever Bocu nr.44/A),
        Scopul sistemului de teleasistență este acela de a mări gradul de siguranță al persoanelor vârstnice singure aflate în situație de risc prin monitorizarea permanentă a stării lor.
        Activitatea dispeceratului de teleasistență este asigurată de către 4 referenți care asigură permanența la pupitrul dispeceratului de teleasistență și care intervin în cazurile de urgență prin solicitarea Serviciului de Ambulanță/ Pompieri. Aceștia sunt   supervizați de către un asistent social. Condițiile tehnice sunt asigurate de către Biroul Administrativ al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara
        Serviciile de teleasistență sunt oferite gratuit persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu și cu plata unei contribuții lunare persoanelor vârstnice ce nu beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, conform Hotărârii Consiliului Local 116/ 28.03.2006 modificată prin Hotărârea Conciliului Local al Municipiului Timișoara nr.274/ 31.072007. Serviciile oferite se acordă în urma evaluării situației persoanei vârstnice de către managerul de caz, conform Grilei de evaluare socio-medicală prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.886/2000.
       Cu toate persoanele la care s-a instalat sistemul de teleasistență s-au încheiat contracte pentru acordareade servicii sociale de teleasistență pe termen de un an și procese verbale de predare-primire a dispozitivului montat la domiciliu. La expirarea termenului de un an s-a reevaluat situația beneficiarilor pe teren și s-au prelungit contractele, prin întocmirea de acte adiționale, pentru încă 12 luni.
       Pentru asigurarea unei intervenții de urgență în timp util, beneficiarii serviciului de teleasistență trebuie să ne ofere datele a cel puțin unei persoane de contact la care se găsește o copie a cheii de la locuință sau să lase o copie a acestei chei într-un seif situat la sediul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice.
       Din cele 60 de persoane beneficiare ale sistemului de teleasistență - 39 de persoane beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu iar restul de 21 persoane vârstnice nu beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu și plătesc contribuția lunară în cuantum de 5 lei, conform Hotărârii Consiliului Local 116/28.03.2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr.274/31.07.2007.
În anul 2009 a continuat instalarea dispozitivelor de teleasistență la domiciliul persoanelor vârstnice, fiind luate în evidență 8 cazuri noi, din care 4 persoane beneficiază și de servicii de îngrijire la domiciliu și 4 persoane ce beneficiază de serviciul de teleasistență cu plata contribuției lunare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.116/28.03.2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.274/31.07.2007.
În anul 2009 Sistemul de teleasistență a fost apelat de 134 de ori de către beneficiari.
Între Serviciul de Teleasistență și Serviciul de Ambulanță Timiș a fost încheiată o Convenție de Parteneriat în urmă căreia beneficiarii serviciului de teleasistență au prioritate în asigurarea serviciului de urgență și transport sanitar, cât și de îngrijire medicală la domiciliu ulterior intervenției de urgență.
      
BIROUL „CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”
 
1. Structura Biroului „Centre de zi pentru persoane Vârstnice”
Biroul cuprinde următoarele Centre de zi:
- Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Sf. Arh. Mihail și Gavril”, str. Sever Bocu nr.44/A; acordă servicii sociale pentru maxim 35 persoane vârstnice
- Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Sf. Constantin și Elena”, str. Telegrafului nr.8; acordă servicii sociale pentru maxim 35 persoane vârstnice
- Centrul de zi Alzheimer, str. V. Alecsesandri nr.6; acordă servicii sociale pentru maxim 15 persoane vârstnice diagnosticate cu boala Alzheimer în fază incipentă și medie
 
2. Componența Biroului Centre de zi pentru persoane vârstnice:
-         Sef birou centre de zi pentru persoane vârstnice: - vacant
-         un consilier-vacant
-         4 asistenți sociali din care 2 la cazuri sociale
-         trei referenți
-         doi psihologi
-         doi kinetoterapeuti din care unul revenit din concediul pentru creșterea copilului în luna septembrie
-         un medic specialist medicină generală – 3 zile/săptămână
-         un asistent medical
 
3. Obiectul de activitate:
Scopul centrelor de zi este prevenirea și/sau limitarea unor situații de dificultate și vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială.
Beneficiarii sunt persoane vârstnice cu domiciliul în Timișoara care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Centrele de zi din cadrul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice funcționează conform Deciziei de reacreditare nr.159/07.11.2008. Capacitatea celor trei centre de zi este de 85 de persoane vârstnice, care participă zilnic la activități, de luni până vineri, între orele 8,00-14,00. Activitățile cuprind:
- activități pentru menținerea sau readaptarea capacităților fizice sau intelectuale
- activități pentru resocializare
- îndrumare și consiliere psihologică și socială
- servicii de kinetoterapie
- consultații și îndrumare medicală
- îndrumare și consiliere juridică
 
4. Sinteza activităților pe anul 2009
Activitățile zilnice desfășurate de persoanele vârstnice din cadrul Centrelor de zi au dus la îmbunătățirea calității vieții și prevenirea marginalizării sociale.
A. Activități pentru menținerea sau readaptarea capacităților fizice sau intelectuale
a. Activități practice:
- lucru manual: confecționarea de felicitări și mărțișoare, tricotat și croșetat diverse obiecte; tablouri; lumânări decorate, Produsele realizate de vârstnici au fost expuse în comunitate spre vânzare și oferite diverșilor sponsori.
- autogospodărire: persoanele vârstnice au fost implicate în îngrijirea florilor și a spațiului verde aferent fiecărui centru, curățarea, amenajarea și decorarea sălii de activități, aranjarea mesei pentru gustare, aducerea presei de la Primăria Timișoara., vopsirea băncilor, instalarea pavilionului, mici reparații la mobilier respectiv la instalații sanitare.
b. Activități de grup
- jocuri de grup (rummy, table, sah, cărți), discuții libere: persoanele vârstnice discută pe diferite teme, fac schimb de informații, povestesc experiențe din viața lor.
c. Activități informative:
- citirea presei, a revistelor/cărților aflate în bibliotecă și urmărirea programelor TV;  
- grupuri informative: în centrele de zi se organizează periodic întâlniri, în care se dezbat diverse teme (sociale, legale, prevenirea victimizării, medicale) în prezența unor specialiști din domeniile respective. Trimestrial au avut loc întâlniri cu Poliția de Proximitate, secțiile 1,3, 4 și 5, persoanele vârstnice au fost informate despre posibilitățile de prevenire a unor evenimente ce pot avea loc(furturi, înșelătorii etc.). Beneficiarii au fost informați cu privire la facilitățile/ gratuități de care pot beneficia, drepturile pe care le au în calitate de pensionari (obținerea biletelor de tratament, procedura pentru protezare auditivă, depunerea dosarului pentru ajutorul de încălzire, tratamente și proceduri stomatologice.), dar și activitățile care se desfășoară în comunitate și la care pot participa (festivalul Plai, ziua orașului Timișoara, Zilele Cartierului).
 
B. Activități pentru resocializare
a. Activități intergenerații
Centrele de zi au încheiat Convenții de parteneriat cu diverse instituții școlare pentru menținerea legăturilor cu tânăra generație, concretizate în:
- vizite reciproce de cunoaștere și de dezvoltare de activități comune - persoanele vârstnice au vizitat colaboratorii ( Grădinița nr. 12 - cu ocazia sărbătoririi Zilelor Toamnei; Grădinița nr.4 în proiectul intergenerațional: ,,Depănăm amintiri, reînoim tradiții”; „ Școala Gen. Nr. 24 în proiectul: ,, Obiceiuri și tradiții românești”; Școala Gen. Nr. 7 în proiectul ,, La colindat”) prezentând diverse momente artistice: ,,Sceneta Fata Moșului și Fata Babei”; ,,Grupul Vocal Stejarii”; ,,Sceneta Medicul și Pacientul”; ,,Interpretare de Fabule”; ,,Poezii Scrise de Beneficiari”.
 
b. Activități în comunitate:
- beneficiarii sub îndrumarea personalului au realizat spectacole (dansuri populare, scenetă, cor, recitare de poezii și fabule, dansuri moderne și modeling), la diverse evenimente din comunitate: Zilele Cartierului Fabric, Ziua Internațională Alzheimer, Ziua Persoanelor Vârstnice, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara dar și la alte instituții.
- au participat la diverse manifestări cultural-artistice și comemorative (Depuneri de flori de Ziua Eroilor) organizate în comunitate la teatru, operă, revelionul pensionarilor, balul pensionarilor, etc. (cu sprijinul Consiliului seniorilor).
- Produsele realizate de vârstnici au mai fost expuse cu diverse ocazii (Crăciun, 1 Martie și Paște) în următoarele locații: Filarmonica Banatului, Complexul Iulius Mall, Centrul Cultural Francez,etc. În aceste locații au fost distribuite broșuri și s-au oferit informații despre serviciile oferite în cadrul centrele de zi. 
- relațiile cu comunitatea s-au dezvoltat și prin primirea unor personalități ale vieții publice: Vizita Alteței Sale Regale Principesa Margareta.
c. Activități recreativ distractive realizate în cele trei centre:
 - aniversarea zilelor de naștere ale beneficiarilor din cadrul centrelor de zi: cu sprijinul sponsorilor și colaboratorilor, într-un cadru festiv cu muzică, dans, gustare și cadouri, vârstnicii au fost sărbătoriți trimestrial
- aniversarea anumitor sărbători: în cadrul centrelor s-a sărbătorit într-un cadru festiv Ziua de 1 Martie, Dragobete, 8 Martie, Paștele, Moș Nicolae, Crăciunul, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Aniversarea celor mai longevive cupluri, etc.
- excursii destinate persoanelor vârstnice: pe tot parcursul anului s-au organizat excursii pentru vârstnicii din cele trei centre la zi: Izvorul lui Miron, Poieni Strâmbu, Surduc, Mănăstirea Fârdea, Sarmisegetuza, Mănăstirea Prislop, Hunedoara – Castelul Huniazilor. Cu sprijinul membrilor Consiliului Seniorilor beneficiarii centrelor au participat la excursiile organizate la: Crivaia, Alba Iulia, Viena, Românești
 
C. Îndrumare și consiliere psihologică:
În anul 2009 intervenția psihologică a vizat consilierea psihologică, programe de terapie de grup, programe de exerciții distractive de stimulare psiho-motorie și verificarea satisfacției beneficiarilor.
Pe parcursul anului 2009 s-a realizat de către echipa multidisciplinară evaluarea, reevaluarea și reînnoirea contractelor pentru acordarea de servicii sociale în centrul de zi, pentru 95 beneficiari.
Intervenția psihologică individuală realizată în cadrul programului „Eu” implică: discuții centrate pe situație, testare, intervenția în criză pentru depistarea problemelor specifice senectuții (demențe tip Alzheimer, anxietate, depresie, alte tulburări afective) în scopul optimizării, autocunoașterii și dezvoltării personale sau în scopul prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament.
Pe parcursul anului s-a continuat dezvoltarea programelor de grup. Ședințele de grup s-au concretizat în: „Memoria mea”- program de antrenament cognitiv (stimulare mnezică, a atenției, a creativității și a logicii)., „Eu, tu, noi”- program de identitate personală și de grup, „Vreau să știu...”- program de discuții tematice, „Gimnastică pentru corp și minte” program de exerciții distractive de stimulare psiho–motorie în colaborare cu kinetoterapeut ( jocul simțurilor, joc de mimă, jocuri concurs), „Ziua Amintirilor” – program de autoprezentare. De asemenea s-a avut în vedere implicarea beneficiarilor în activități de ergoterapie, arterapie. Rezultatele acestor programe vizează creșterea stimei de sine, gestionarea relațiilor conflictuale, îmbunătățirea abilităților de relaționare și creșterea coeziunii grupului, creșterea psihomotricității și a încrederii în posibilitățile proprii.
 
D. Îndrumare și consiliere socială:
Pe parcursul anului 2009, în vederea informării și consilierii sociale, la cele trei centre de zi, s-a adresat un număr de 98 persoane. Pentru 45 de persoane s-a efectuat evaluarea inițială, 19 devenind beneficiari ai unuia din centre. Pe parcursul anului 2009 au ieșit din evidența centrelor 14 persoane. Informații telefonice s-au oferit la un număr de 725 persoane.
De asemenea, 79 de beneficiari sunt monitorizați psihosocial. Dintre beneficiarii centrelor de zi, 51 de persoane beneficiază de consiliere socială, după cum urmează:
- obținerea de informații și/sau sprijin în întocmirea dosarului pentru ajutorul pentru încălzire -24 persoane,completarea documentelor solicitate de Enel -10 persoane,sprijin în completarea rețetelor medicale-28 persoane, obținerea serviciului de teleasistență -8 persoane
- încercarea contactării membrilor familiei care locuiesc în străinătate în vederea menținerii unei legături și a rezolvării unor probleme – 7persoane
- contactarea membrilor familiei și consilierea acestora pentru soluționarea diverselor probleme sau pentru creșterea calității vieții persoanei vârstnice -29 persoane
- realizarea documentației, a dosarului și depunerea acestora pentru obținerea gradului de handicap – 8persoane cu probleme de sănătate
 
Cazuri sociale
 Pe parcursul anului 2009 s-au identificat un număr de 60 persoane fără adăpost, ajunse în stradă, provenite din medii diferite, cu probleme materiale și financiare precare. În sprijinul acestor persoane aflate în nevoi speciale s-au luat următoarele măsuri în regim de urgență: sprijin pentru obținerea actelor de identitate, găsirea unui adăpost în regim de urgență, obținerea drepturilor financiare legale( pensie, ajutor social)și/sau a certificatului de încadrare în grad de  handicap,înscrierea la medicul de familie,întocmirea dosarului pentru internarea într-un centru rezidențial socio-medical,
Activitățile realizate în parteneriat cu Azilul de noapte se concretizează prin beneficiarii comuni, deoarece Azilul de noapte oferă adăpost, hrană, igenizare de urgență stopând gradul de degradare fizică și psihică a persoanelor fără adăpost.
În completarea intervenției noastre, sprijinim beneficiarii în obținerea C.I.P. cu sprijinul Serviciului de Evidență a Populației Timișoara. Serviciul de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară ne sprijină în obținerea ajutorului social. Internarea nevoluntară în baza legii 487/2002,legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice se realizează cu ajutorul Spitalului de Psihiatrie Văcărescu (internare 24 ore) și a Spitalului de Psihiatrie Gătaia și Spitalului de Psihiatrie Jebel (55 zile).
 
E. Servicii de kinetoterapie:
Activitatea de kinetoterapie, în accepția ei cea mai largă, reprezintă însăși esența reeducării motorii. Pornind de la acest concept, vom enumera următoarele obiective care se urmăresc a fi îndeplinite în cadrul centrelor de zi prin intermediul kinetoterapiei: menținerea tonusului muscular și menținerea mobilității articulare, favorizarea circulației sanguine, menținerea unei stări „de bine” a organismului, creșterea rezistenței la efort, etc.
Kinetoterapia în centrele de zi se desfășoară sub două forme: kinetoterapie de grup și kinetoterapie individuală.
Kinetoterapia de grup se desfășoară în sala de activități. La această activitate participă toate persoanele vârstnice care nu au restricții medicale privind kinetoterapia și care în urma măsurării tensiunii arteriale și a pulsului corespund din punct de vedere medical pentru această activitate.
Kinetoterapia individuală se desfășoară în cabinetele de kinetoterapie din cadrul centrelor de zi ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” și ,,Sf. Constantin și Elena”, acestea fiind utilate cu stepper și bicicletă , necesare desfășurării acestei activități.
În decursul anului 2009 , s-a efectuat un număr de 91 de ședințe de kinetoterapie pe Centrul de zi ,,Sf .Constantin și Elena”, 79 de ședințe de kinetoterapie pe Centrul de zi ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” și 41 de ședințe în cadrul Centrului de zi ,,Alzheimer”.
In anul 2009 la programul de kinetoterapie în grup, pe cele trei centre de zi au participat un număr de 72 de persoane vârstnice, iar la programul individual de kinetoterapie au participat un număr de 39 de persoane, acest program necesitând o solicitare fizică mai mare.
 
F. Consultații și îndrumare medicală:
Consultațiile sunt acordate de către un medic specialist medicină generală, fiind ajutat de către un asistent medical. Pe parcursul anului 2009, beneficiarii centrelor de zi au fost consultați medical: la Centrul de zi ,,Alzheimer” au fost oferite 370 de consultații, la centrul de zi ,, Sf. Mihail și Gavril” au fost oferite 676 de consultații iar la Centrul de Zi ,, Sf. Constantin și Elena – 369 de consultații. Zilnic medicul consultă un număr de 12-15 persoane vârstnice.
Datele privind evaluarea medicală, care se realizează periodic tuturor beneficiarilor centrului, și situația consultațiilor se regăsesc în dosarul medical al persoanei vârstnice
Au fost realizate discuții tematice cu beneficiarii centrelor de zi despre probleme medicale, de interes general ( hipertensiune arterială, diabet zaharat, obezitate, alimentație sănătoasă, gripa nouă AH1N1, etc.). S-a acordat sprijin în întocmirea medicației medicale necesare protezării auditive la beneficiarii cu probleme de auz.
S-a realizat instruirea anuală a personalului de îngrijire la domiciliu ( infirmiere) cu privire la cauzele majore ale accidentelor care se produc la beneficiarii care necesită îngrijire pe termen lung.
 
G. Îndrumare și consiliere juridică:
Aceasta se acordă la cererea persoanei vârstnice. În anul 2009 trei persoane vârstnice au beneficiat de consiliere și îndrumare juridică.
 
J. Alte activități:
La nivelul Biroului Centre de zi s-au mai realizat următoarele activități:
-         Organizarea, susținerea și participarea la evenimentele derulate cu ocazia “Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice” la nivel comunitar. La această acțiune au participat peste 250 de persoane: beneficiari, persoane vârstnice din comunitate, sponsori și parteneri.
-         Organizarea, susținerea și participarea la aniversarea “Zilei Internaționale Alzheimer”. La această acțiune au participat: beneficiari ai centrelor de zi, aparținători ai persoanelor bolnave de Alzheimer din comunitate, parteneri, sponsori și colaboratori.
-         Organizarea, susținerea și participarea la „Aniversarea cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie” care a avut loc la sala Filarmonica Banatul în data de 25 noiembrie 2009. La eveniment au fost sărbătoriți aproximativ 270 de cupluri care au primit cadouri, diplome, flori și s-au bucurat de momentele artistice oferite.
 
K. Activitatea Consiliului Seniorilor:
În anul 2009, membrii Consiliului Seniorilor și-au desfășurat activitățile, cadrul comisiilor, la sediul Serviciului pentru Protecția Persoanelor Vârstnice din strada Sever Bocu numărul 44/A și în incinta Bibliotecii Județene.
 În ședințele plenare ale consiliului s-au dezbătut mai multe puncte de interes major și sesizări din partea cetățenilor dar s-au realizat și diverse activități de interes civic.
Activitățile, în majoritatea lor au fost rodul interacțiunii comisiilor :
- Excursii organizate în țară : Ziua Trandafirilor la Arad, la Crivaia, la Peștera de la Românești și internațional : Paris și Viena ;.
- participare la desfășurarea proiectului ,, În anul de învățământ 2009-2010” în parteneriat cu Liceul Pedagogic ,, Carmen Silva” cu tema ,, O fărâmă de Soare
- Participarea la acțiuni împreună cu Institutul Român de Educație a Adulților (IREA) la demararea proiectului ,, SEELELNETZ ” - Vârstnicii în toată Europa învață în grup
- s-a desfășurat proiectul Educația Civică Comunitară 2007-2013, etapa a doua, strategia pe termen scurt 2008-2010 cu tema : ,,Monumente Arhitecturale, Culturale, Istorice, Religioase, Sociale și Plăci Comemorative
- S-a continuat proiectul "Educația Comunitară Civică Civilizată 2007 - 2013" cu tema "Trandafirul – Simbol al orașelorTimișoara și Portland" ce se vrea a fi continuarea primului proiect de pregătire a cetățenilor romani de a deveni cetățeni europeni
- Implicarea Civilă și mobilizarea comunității în proiectul ,, Timișoara Ecologică »
Au fost editate : Broșura Mărțișorul – Tradiție la Români, Cartea Trandafirul – simbol al orașelor Timișoara și Portland ; Pliant Omagial 3 august Ziua Timișoarei, Diploma Omagială de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice și Pliant Omagial 1 octombrie 2009.
 
5. Obiective majore stabilite pentru anul 2009
1. Dezvoltarea și diversificarea activităților în centrele de zi în funcție de nevoile persoanelor vârstnice;
2. Creșterea gradului de informare a beneficiarilor ;
3. Creșterea calității vieții beneficiarilor ;
3. Promovarea participării persoanelor vârstnice la viața socială;
4. Creșterea gradului de informare și de implicare a comunității în problematica persoanelor vârstnice din centrele de zi.
 
 
Serviciul de Asistență Socială
 
Componența Serviciului de Asistență Socială în anul 2009 a fost următoarea
 • șef serviciu – Budinca Dănilă,
 • 10 inspectori cu studii superioare din care 1 vacant
 • 6 referenți cu studii medii din care 2 vacante
Serviciul de Asistență Socială are ca obiectiv principal de activitate acordarea unor prestații sociale, informarea și consilierea socială.
 
Obiectul de activitate al serviciului constă în aplicarea unor legi și acte normative privind protecția socială, și anume:
 • Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia se acordă ajutorul social;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1010/2006, privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, cu modificările și completările ulterioare referitor la încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.
 • Ordonanța Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.1539/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală;
 • Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2004;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 453/2006 privind aprobarea cuantumului ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile pentru înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 454/2006 privind aprobarea cuantumului veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ bunurile cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei, în vederea aplicării Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 270/2007 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri familiilor sau persoanelor singure evacuate de către proprietari;
 
Sinteza activității pe anul 2009 se prezintă astfel:
 
1. Acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 
În cursul anului 2008 au fost preluate 101 de cereri noi pentru acordarea unui ajutor social, conform Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor legale au fost efectuate anchete sociale de verificare a dosarelor noi și a celor aflate în plată la interval de 6 luni sau de câte ori este nevoie, totalizându-se un număr de 542 de anchete sociale .
 
 
În următoarele tabele este prezentată statistic activitatea privind ajutorul social conform Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare:
 
Luna
Acordare
Respingeri
Modificări
Suspen
dări
Repu
neri
Înce
tări
Anchete
Reverificări
Total
Anchete
Dosa re în plata
Total dosare
Ianuarie
3
0
1
6
0
7
28
35
211
224
Februarie
7
0
67
1
3
5
36
43
216
222
Martie
5
2
5
2
1
4
62
69
217
221
Aprilie
7
0
4
6
1
3
37
38
214
223
Mai
1
0
2
6
5
6
40
46
212
228
Iunie
6
0
2
9
5
4
19
23
210
227
Iulie
4
0
0
7
4
6
26
33
207
227
August
7
0
1
4
3
4
43
53
211
228
Septembrie
9
1
5
6
6
9
68
81
213
234
Octombrie
12
1
1
9
3
1
31
51
219
237
 Noiembrie
13
5
2
9
5
7
35
53
224
253
Decembrie
16
2
0
13
4
7
8
17
225
259
Total/2009
90
11
90
78
40
63
433
542
2579
2783
 
 
Pentru acordarea dreptului, respingere, modificarea cuantumului, suspendarea plății, reluarea plății sau încetarea plății ajutorului social, personalul din cadrul serviciului cu atribuții în acest domeniu a întocmit referatele și proiectele de dispoziții în vederea emiterii dispoziției primarului conform legii.
 
LUNA
NR. DOSARE ÎN PLATĂ
NR. PERSOANE
SUMA PLATITA
1
211
351
27091
2
216
368
27920
3
217
371
28036
4
214
373
27907
5
212
363
27365
6
210
358
26788
7
207
345
31072
8
211
354
31473
9
213
357
31802
10
219
367
32449
11
224
381
33914
12
225
378
32999
SUMA PLĂTITĂ ÎN 2009                                                   358816
 
Potrivit Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 453/2006, în urma dispozițiilor primarului municipiului Timișoara, s-au acordat 9 ajutoare de înmormântare în suma de 7200 lei.
Conform Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit documentația necesară în urma căreia au fost emise dispozițiile primarului municipiului Timișoara pentru recuperarea ajutorului social încasat necuvenit de la 21 familii sau persoane singure. Suma totală de recuperat a fost de 9861 lei din care s-a recuperat suma de 3856 lei, restul sumei de 6005 lei se va recupera în colaborare cu Serviciul Colectare și Executare Silită din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.
Dispozițiile primarului au fost comunicate titularilor.
S-au înregistrat 2404 de solicitări privind adeverințe care să ateste calitatea de beneficiari ai ajutorului social necesare pentru asigurări de sănătate, transport în comun, scutiri de diferite taxe, negații, etc., sau completări cu diverse acte ale dosarelor care se află în evidența serviciului.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de ajutor social am colaborat cu secțiile de poliție din municipiul Timișoara în vederea soluționării unor situații locative pentru obținerea unor acte necesare pentru acordarea sau menținerea plății ajutorului social.
Tot în scopul acordării sau menținerii plății ajutorului social am colaborat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, regiile autonome din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, etc.
 
 1. Ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri
 
În ceea ce privește ajutorul de încălzire pentru persoanele care se încălzesc cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, acesta s-a acordat în anul 2009 potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5/2003 cu modificările și completările ulterioare atât beneficiarilor de ajutor social cât și familiilor sau persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social, al căror venit a fost de până la 615 lei pe membru de familie, pentru perioada sezonului rece (lunile noiembrie – martie). Pentru acordarea sau neacordarea acestui drept s-a întocmit documentația necesară în urma căreia au fost emise dispozițiile primarului municipiului Timișoara care au fost comunicate titularilor.
 
Situația pe anul 2009 este sintetizată în următoarele tabele:
Beneficiari de ajutor social
 
perioada
nr. beneficiari
sumă – lei-
Ianuarie – martie 2009
1
174
Februarie – martie 2009
4
464
Martie 2009
3
174
Noiembrie 2009– martie 2010
142
41180
Decembrie 2009 - martie 2010
8
1856
TOTAL
158
43848
 
Familii sau persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social
                                        
perioada
nr. beneficiari
sumă –lei-
Ianuarie – martie 2009
18
1761
Februarie – martie 2009
17
1356
Martie 2009
6
184
Noiembrie 2009 – martie 2010
798
146040
Decembrie 2009 - martie 2010
70
9196
TOTAL
909
158537
 
 1. Alocațiile familiale complementare și de susținere pentru familia monoparentală
 
Pe parcursul anului 2009 au fost preluate un număr de 338 cereri noi conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocațiile familiale complementare și alocația de susținere pentru familia monoparentală. Conform prevederilor legale au fost efectuate anchete sociale de verificare a dosarelor noi, a celor aflate în plată precum și a celor la care au intervenit modificări, totalizându-se un număr de 1230 de anchete sociale .
Situația statistica privind alocațiile familiale complementare și de susținere pentru familia monoparentală este sintetizată în următoarele tabele:
 
Tabel cu situația statistică privind alocația de susținere pentru familia monoparentală
 
Luna
Acordare
Respingeri
Modificări
Suspen
dări
Repu
neri
Înce
tări
Anchete
Reverificări
Total
Anchete
Dosare în plata
Total dosare
Ianuarie
6
1
1
27
4
11
45
60
193
243
Februarie
14
0
3
32
11
3
37
53
182
245
Martie
16
3
0
20
23
3
52
69
196
261
Aprilie
17
0
4
12
13
2
38
49
217
273
Mai
7
0
0
16
10
8
46
58
236
277
Iunie
12
2
4
18
10
6
20
35
231
283
Iulie
10
1
1
20
11
9
44
55
234
286
August
10
0
1
8
11
7
47
60
249
286
Septembrie
9
0
4
3
3
7
67
98
262
291
Octombrie
24
2
5
44
3
14
38
73
218
310
 Noiembrie
29
3
3
20
29
0
40
64
242
326
Decembrie
20
2
2
15
6
6
27
41
294
354
Total
174
14
28
235
134
76
501
715
2754
3435
 
 
Tabel cuprinzând situația statistică cu privire la alocația familială complementară
 
 
Luna
Acordare
Respingeri
Modificări
Suspen
dări
Repu
neri
Înce
tări
Anchete
Reverificări
Total
Anchete
Dosare în plata
Total dosare
Ianuarie
8
0
0
15
0
8
22
34
137
168
Februarie
12
3
0
12
11
0
28
40
137
175
Martie
12
0
4
13
9
2
25
35
145
184
Aprilie
10
1
3
15
8
2
34
40
154
193
Mai
2
1
1
17
8
3
30
41
161
193
Iunie
10
1
2
21
8
6
18
29
152
200
Iulie
8
1
2
9
11
5
29
36
167
202
August
5
0
2
6
2
4
41
46
182
201
Septembrie
4
0
1
1
1
8
32
54
186
201
Octombrie
15
2
5
27
0
8
28
52
153
210
 Noiembrie
24
1
1
12
17
3
36
66
167
225
Decembrie
30
0
0
8
3
2
24
42
208
251
Total/2009
140
10
21
156
78
51
347
515
1949
2403
 
 
 
Pentru acordarea dreptului, respingere, modificarea cuantumului, suspendarea plății, reluarea plății sau încetarea plății ajutorului social, personalul din cadrul serviciului cu atribuții în acest domeniu a întocmit referatele și proiectele de dispoziții în vederea emiterii dispoziției primarului conform legii. Dispozițiile primarului au fost comunicate titularilor.
 
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de alocație familială complementară și de susținere pentru familia monoparentală am colaborat cu Agenția județeană de prestații Sociale Timișî în vederea soluționării unor situații deosebite pentru acordarea sau menținerea plății acestor drepturi. De asemenea am colaborat cu diverse organizații neguvernamentale pentru acordarea ajutoarelor constând în îmbrăcăminte și alimente.
 
În perioada 1-22 octombrie 2009 în cadrul serviciului s-au efectuat 174 de anchete sociale privind sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul programului național de protecție socială “Bani de liceu”, potrivit HG 594/2009 pentru completarea HG 1488/2004.
 
            4. Activitatea de informare și consiliere socială
 
În anul 2009 Serviciul de Asistență Socială a oferit servicii de informare și consiliere socială unui nr. de 119 persoane. În acest sens s-au inițiat colaborări cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, cu medicii de familie, cu medicii de la Comisiile de Expertiză Medicală, cu medicii de la serviciile de planificare familială, cu Serviciul de Evidență a Populației, cu secțiile de poliție din municipiul Timișoara și cu organizații neguvernamentale cu caracter social.
 
 
Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat
 
În perioada ianuarie – martie 2009 a continuat punerea în aplicare a O.U.G. nr. 5/2003 respectiv, perioada ianuarie – aprilie 2009 a H.C.L.M.T. nr.29 din 27.01.2009, privind ajutorul suplimentar de încălzire a locuinței acordat unor categorii defavorizate. La punerea în aplicare a acestora, au participat 8 persoane delegate din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, începând cu luna noiembrie 2008, coordonatorul activității fiind o persoană din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara.
Activitatea s-a desfășurat în sediul din strada Simion Bărnuțiu bl.11 AB a Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.
Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara a avut ca atribuții :
-preluarea cererilor depuse de către beneficiari, individual sau prin intermediul asociației de proprietari/locatari, în punctele termice ale furnizorului de energie termică în sistem centralizat, S.C.Colterm S.A.;
-verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței instituit de OUG nr.5/2003, respectiv a HCLMT privind ajutorul de încălzire suplimentar, din bugetul local;
-prelucrarea informatică a datelor conținute în cererile și declarațiile pe proprie răspundere depuse de solicitanți, precum și a actelor doveditoare care le însoțesc;
-stabilirea compensării procentuale, a ajutorului maxim lunar, precum și a cuantumului ajutorului suplimentar pentru familiile sau persoanelor singure care au depus cereri pentru acordarea ajutorului în luna respectivă;
-stabilirea noii compensări procentuale, a ajutorului maxim lunar corespunzător, precum și a noului cuantum al ajutorului suplimentar pentru familiile sau persoanelor singure care au depus cereri prin care sunt anunțate modificări în componența familiei, a veniturilor acesteia ori cu privire la domiciliu;
-întocmirea de referate și proiecte de dispoziție privind acordarea, neacordarea, modificarea sau după caz, încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sistem centralizat;
- întocmirea bazelor de date (situații centralizatoare) privind beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței în sistem centralizat, din bugetul de stat, respectiv din bugetul local și sumele aprobate, care sunt transmise Colterm-ului;
- comunicarea către titularii ajutorului a dispozițiilor primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sistem centralizat;
- comunicarea acordării ajutorului, a modificării, respingerii sau încetării ajutorului către fiecare asociație de proprietari/locatari, prin borderou, prin intermediul centrelor Colterm.
- în cazul ajutorului pentru încălzirea locuinței în sistem centralizat acordat din bugetul de stat, situațiile centralizatoare conținând titularii ajutoarelor, compensarea procentuală și valoarea ajutorului maxim lunar, întocmite în urma prelucrării datelor, sunt transmise și Agenției Județene pentru Prestații Sociale Timiș, alături de rapoarte statistice privind numărul familiilor, respectiv numărul de persoane singure beneficiare, încadrate în cele nouă tranșe de venituri;
-în situația în care se impune, se verifică pe teren situația familială, materială, locativă a persoanelor singure sau a familiilor care au depus cereri pentru ajutorul de încălzire, întocmindu-se în acest sens o anchetă socială;
- efectuarea anchetelor sociale pentru toate persoanele care declară venit ,,zero” în scopul obținerii ajutorului suplimentar, din bugetul local.
- întocmirea unui raport privind anchetele sociale efectuate, înaintat spre verificare Primarului Municipiului Timișoara;
             În ceea ce privește O.U.G. nr. 5/2003 în această perioadă s-au verificat un număr de 1046 cereri ( ianuarie–636, februarie- 248 și martie- 162). În cazul H.C.L.M.T. nr.29 din 27.01.2009 numărul cererilor verificate în întreaga perioadă a fost de 15 033 (ianuarie -14 614, februarie-247, martie-159 și aprilie-13). Ca urmare a verificărilor efectuate s-au întocmit referate și dispoziții ale primarului pentru solicitanții admiși, respinși, modificați sau încetați. 
            Pe tot parcursul activității, persoanele care au lucrat la această activitate au ținut permanent legătura cu cele 16 puncte termice ale S.C. Colterm S.A, au oferit informații cetățenilor cu privire la actele necesare depunerii cererilor, perioada depunerii lor, plafoanele și sumele de care pot beneficia ca urmare a acestui ajutor.
În perioada februarie - martie 2009 s-au efectuat un număr de 876 anchete sociale conform H.C.L.M.T. nr.29 din 27.01.2009 pentru solicitanții care au declarat venit ,, zero’’. Ca urmare a acestora au fost identificate un număr de 187 persoane singure/familii care au beneficiat în mod nejustificat de ajutorul suplimentar pentru încălzirea locuinței, fapt ce a determinat emiterea dispoziției de recuperare a sumelor acordate cu acest titlu.  
            Activitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată populației în sistem centralizat conform O.U.G. nr. 5/2003 pentru sezonul rece 1 noiembrie 2008-31 martie 2009 și a ajutoarelor suplimentare de încălzire, acordate din bugetul local potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, privind ajutorul suplimentar de încălzire a locuinței pentru sezonul rece 1 noiembrie 2008-30 aprilie 2009 s-a încheiat în luna mai 2009 .
În luna octombrie 2009 a început activitatea de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în sistem centralizat acordat în baza O.U.G. nr.5 din 20.02.2003 cu modificările și completările ulterioare, pentru sezonul rece 1noiembrie 2009 – 31 martie 2010, respectiv a ajutorului suplimentar acordat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara conform Hotărârii nr.272/28.07.2009 pentru perioada 1noiembrie 2009–30 aprilie 2010. Astfel, s-au tipărit 30 000 de formulare tip cerere și declarații aprobate prin H.G. nr.1197/04.10.2007, și 10 000 de declarații privind bunurile mobile și imobile, aprobate prin Hotărârea Consiliul Local Timișoara nr.343/29.09.2009 privind metodologia și formularul de declarație utilizate pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței în sistem centralizat unor categorii defavorizate. Acestea au fost distribuite populației prin intermediul celor 16 puncte termice ale S.C.Colterm S.A. 
            La punerea în aplicare a acestei activități au participat 5 persoane din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, activitatea desfășurându-se în sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara din b-ul 16 Decembrie nr.15.
            Pe întreg parcursul lunii octombrie 2009 și în perioada 23.11-04.12.2009, s-au colectat prin intermediul punctelor termice Colterm 11 884 de cereri și declarații pentru ajutorul guvernamental, împreună cu acte doveditoare privind veniturile și componența familiei. Pentru un număr de 10 144 persoane singure sau familii s-a stabilit dreptul la ajutorul acordat conform OUG nr.5/2003 iar 1 740 cereri depuse pentru luna noiembrie 2009 au fost respinse.
Tot în perioada 23.11-04.12.2009, au fost colectate cererile și declarațiile pentru acordarea ajutorului suplimentar acordat pentru familiile /persoanele singure care indeplinesc condițiile de acordare începând cu luna noiembrie 2009. Aceste cereri au fost prelucrate în decursul lunii decembrie 2009, stabilindu-se dreptul la ajutor conform H.C.L.M.T. nr.272/2009 unui număr de 5364 solicitanți, numărul cererilor respinse fiind de 1001.
Pentru acestea s-au întocmit referate și dispoziții, s-au comunicat dispozițiile solicitanților și s-au emis situațiile centralizatoare privind beneficiarii ajutoarelor, compensarea procentuală și valoarea maximă a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată populației în sistem centralizat conform O.U.G. nr.5/2003 și borderourile privind sumele aprobate în baza H.C.L.M.T. nr.272/2009.
            În perioada 07.12-18.12.2009 au fost preluate cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru familii/persoanele singure care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat începând cu luna decembrie 2009.
De asemenea, pe tot parcursul activității, persoanele care au lucrat la această activitate au oferit informații cetățenilor cu privire la actele necesare depunerii cererilor, perioadele de depunere, plafoanele,respectiv sumele de care pot beneficia.
 
Ajutoare de încălzire a locuinței cu gaze naturale
 
S-au pus în aplicare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice – și Hotărârea Guvernului nr.1286 din 08 octombrie.2008 privind corectarea nivelurilor ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008 – 31 martie 2009. Activitatea s-a desfășurat la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, B-dul. Regele Carol I nr. 10. Din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara au fost desemnate trei persoane pentru punerea în aplicare a acestei Ordonanțe, care au avut sarcina de a prelua, de a verifica cererile și actele depuse de cetățenii care au solicitat   acest ajutor și de a stabili cuantumul acestuia.
S-au întocmit referatele și dispozițiile pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, care s-au comunicat furnizorului, E-ON Gaz și Direcției de Muncă, Familie și Egalitate de Șanse Timiș. Astfel:
·        In luna ianuarie 2009 pentru ajutorul de căldură cu gaz metan s-au depus un număr de 4295 de cereri. Astfel s-a emis dispoziția de stabilire pentru un număr de 4241 de familii sau persoane singure.
·        In luna februarie 2009 pentru ajutorul de căldură cu gaz metan s-au depus un număr de 49 de cereri. Astfel s-a emis dispoziția de stabilire pentru un număr de 47 de familii sau persoane singure, dispoziția de modificare pentru un număr de 13 de familii sau persoane singure, precum și dispoziția de încetare a ajutorului pentru un număr de 2 familii sau persoane singure.
·        In luna martie 2009 pentru ajutorul de căldură cu gaz metan s-au depus un număr de 13 de cereri. Astfel s-a emis dispoziția de stabilire pentru un număr de 8 de familii sau persoane singure, dispoziția de modificare pentru un număr de 5 de familii sau persoane singure, precum și dispoziția de încetare a ajutorului pentru un număr de 7 familii sau persoane singure.
·        In luna noiembrie 2009 pentru ajutorul de căldură cu gaz metan s-au depus un număr de 3280 de cereri. Astfel s-a emis dispoziția de stabilire pentru un număr de 3249 de familii sau persoane singure. Persoanelor care nu au avut dosarul complet li s-au trimis înștiințări în legătură cu situația dosarului și actele care nu au fost prezentate precum și termenul limită până la care aveau posibilitatea de a-și completa dosarul. Unui număr de 31 familii sau persoane singure s-a emis dispoziție de respingere.
·        In luna decembrie 2009 pentru ajutorul de căldură cu gaz metan s-au depus un număr de 134 de cereri. Astfel s-a emis dispoziția de stabilire pentru un număr de 124 de familii sau persoane singure, dispoziția de încetare a ajutorului pentru un număr de 10 familii sau persoane singure precum și dispoziția de modificare a ajutorului pentru un număr de 41 de familii sau persoane singure.
Pe tot parcursul activității cele trei persoane care au desfășurat această muncă au oferit și informații cetățenilor cu privire la actele necesare la dosar care trebuie depuse împreună cu declarația pe propria răspundere și s-au adus la cunoștință plafoanele și sumele de care pot beneficia ca urmare a acestui ajutor. Coordonatorul acestei activități a fost o persoană din cadrul Serviciului pentru Protecția Persoanelor vârstnice.
 
Obiectivele majore al Serviciului de Asistență Socială pentru anul 2010 sunt :
  1. Elaborarea procedurilor de lucru pentru activitățile desfășurate în cadrul serviciului
  2. Toate atribuțiile de serviciu să fie realizate în termen și în conformitate cu prevederile legale, cu resursele umane existente și resursele materiale minime necesare.
 
 
Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei
 
1.      STRUCTURA SERVICIULUI
 
Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.466/20.12.2005 începând cu data de 01.01.2006, prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori ,,Sf. Nicolae’’.
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.492/25.11.2008 a fost aprobată înființarea unui nou Centru de zi în cartierul Plopi, strada Jokai Moor nr.29. , a cărui activitate va începe în funcție de resursele financiare, materiale și umane alocate.
Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei cuprinde următoarea structură :
1.      Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei;
2.      Biroul Servicii de zi.
 
Prin Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei se desfășoară activitatea de asistență socială de prevenire a separării copilului de familia sa, pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în Municipiul Timișoara, în conformitate cu legislația în vigoare.
            Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei este situat pe str. Platanilor nr.2 Timișoara cod 300186, jud.Timiș, tel.0256/214572 și 0356/179.103.
 
 
2. COMPONENȚA SERVICIULUI
Componența serviciului este următoarea:
·        Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei: 15
·        Biroul Servicii de zi: 12
Serviciul este coordonat de șef serviciu, Mihaela Buzilă-Petrescu.
 
            3. OBIECTUL DE ACTIVITATE
 
Scopul Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei îl constituie asigurarea menținerii, refacerii și dezvoltării capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, conform cu Legea 272/21.04.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 Totodată pune în aplicare Ordinul 219/15.06.2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate, Legea nr.416/2001 privind acordarea alocației pentru copiii nou-născuți, O.G. nr.3 /2007 și Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți, Legea nr.321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, precum și aplicarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.
 
Obiectivele Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei sunt :
-         furnizează servicii sociale pe problematica copilului aflat în pericolul de separare de familia sa, precum și monitorizarea copiilor după reintegrarea lor în familie;
-         realizează și aplică planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, conform Legii 272/21.04.2004;
-         asigură copiilor consiliere psihologică;
-         asigură părinților consiliere și sprijin;
-         asigură un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;
-         asigură activități recreative și de socializare, precum și suport psiho-pedagogic pentru prevenirea abandonului școlar;
-         contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de familia sa;
-         contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii;
-         asigură un ambient corespunzător pentru petrecerea timpului liber în centrul de zi pentru copii;
-         asigură asistență socio-medicală, juridică, de grup sau individuală, copiilor și familiilor.
-    rezolvă solicitările instanțelor de judecată;
-         întocmește documentația necesară emiterii dispozițiilor de nume și prenume în cazul copiilor abandonați în spital sau găsiți, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, unități sanitare și poliție ;
-         aplică Ordinul nr.219/15.06.2006, privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate;
-         preia cererile și realizează plățile pentru acordarea contravalorii trusoului pentru nou-născuți;
-         asigură distribuția laptelui praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern;
-         informează și sprijină victimele violenței domestice (asistență primară).
 
4. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR PE ANUL 2009:
           
A.     Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei
           Activitatea de asistență socială a avut ca obiect principal de activitate aplicarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Ordinului 219/15.06.2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate.
 
Obiective: 
 • Sprijină și asistă părinții pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora;
 • Desfășoară activități de îndrumare și sensibilizare privind problematica copilului și familiei,
 • Promovează serviciile oferite și stabilește relații de colaborare cu instituții, organizații și alte grupuri de suport comunitar.
 
Atribuții și competențe: 
 • Realizează planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 • Asigură copiilor consiliere psihologică;
 • Asigură părinților consiliere și sprijin;
 • Contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;
 • Contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii, sau după caz, în planul individualizat de protecție;
 • Constituirea unei baze de date sociale pentru familiile cu risc de separare a copilului de familia sa;
 • Realizează evaluarea inițială și detaliată a copilului și familiei sale, cu risc de separare;
 • Monitorizează situația copilului reintegrat în familie, care a beneficiat de o măsură de protecție specială.
 • Informează cetățenii care se adresează serviciului nostru în probleme ce vizează activitatea de protecție socială.
           
Sinteza activităților în anul 2009.
 
În cursul anului 2009 s-au înregistrat 17.006 solicitări, după cum urmează:
-          planuri de servicii: 52
-          cazuri referite către alte instituții: 8 (către DGASPC)
-          monitorizări post-integrare: 16 (lunar, pe o perioadă de 3 luni în urma reintegrării copilului în familie)
-          răspunsuri care nu sunt de competența Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei: 49
-          anchete sociale solicitate de Tribunalul Timiș: 4
-          cazuri de înregistrare tardivă a nașterii: 3
-          cazuri de plasamente: 12
-          solicitări de acordare a dovezii privind notificarea de către părinți asupra intenției de a lucra în străinătate conform H.G nr.683/2006: 7
-          cazuri de copii identificați cu părinți care sunt plecați la lucru în străinătate (legea 219/2006): 74
-          monitorizări de cazuri de copii ai căror părinți sunt plecați la lucru în străinătate: 78
-          monitorizări planuri de servicii: 219
-          demersuri de obținere a Dispoziției Primarului de nume și prenume în cazul copilului părăsit în maternitate: 1
-          demersuri de obținere a Dispoziției Primarului de nume și prenume în cazul copilului găsit: 0
-          cazuri de informare-consiliere: 29
-          preluare cereri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți: 2.954
-          plata contravaloare trusou nou-născuți: 2.752
-          preluare cereri pentru acordarea alocației nou-născuți: 2.932
-          plata contravaloare alocație nou-născuți: 2.581
-          eliberare de adeverințe că nu au beneficiat de alocația de nou-născut de la Primăria Municipiului Timișoara: 3.237                   
-          distribuire lapte praf pentru sugarii 0-12 luni: 1.996 (distribuția a fost sistată din lipsa aprovizionării cu lapte praf din partea ASP în perioada februarie - iunie 2009)
-          solicitări prestații excepționale : 2
 
Serviciul nostru a colaborat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, cu Direcția de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cu diverse instituții și organizații (Organizația “Salvați Copiii”, Mitropolia Banatului, Asociația pentru Promovarea Femeii din România, Poliția Municipiului Timișoara, Federația Caritas, Cabinet Medical - medic de familie Dr.Ciucure Oana) cu care s-au încheiat de-a lungul anului 2009 contracte de colaborare.
 
B.     Biroul Servicii de zi :
 
Biroul Servicii de zi are acreditări pentru Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii (decizia nr.127/08.11.2007) și Centrul de zi « Sf .Nicolae » (decizia nr.217/24.08.2009) ambele eliberate de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiș) 
 
Obiectivele biroului:
·        Prevenirea abandonului și instituționalizarea copilului;
·        Asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii;
·        Asigurarea de activități de sprijin, educare pentru părinți sau reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii;
·        Dezvoltarea de acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora;
·        Informare și educație parentală;
·        Facilitarea autocunoașterii și dezvoltarea optimă a resurselor personale;
·        Managementul stărilor de criză familială;
·        Consilierea victimelor violenței domestice;
 
Atribuții și competențe:
 • Asigură un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copilului;
 • Asigură activități recreative și de socializare;
 • Dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie;
 • Asigură activități de dezvoltare a unei relații de atașament pozitive părinte-copil, îmbunătățirea modurilor de comunicare părinte-copil;
 • Asigură abordare a sistemică a situației de criză familială prin joc de rol;
 • Facilitează antrenare a în paternuri comportamentale asertive a familiei;
 • Oferă suport psiho-pedagogic copiilor beneficiari;
 • Oferă suport emoțional de urgență victimelor violenței domestic.
 
            În cadrul programului Centrului de zi „Sf. Nicolae” capacitatea Centrului de zi „Sf. Nicolae” este de 24 de copii, pe parcursul anului 2009 fiind integrați 23 copii (2 grupe) ce provin din 13 familii cu probleme sociale.
            Pentru copiii integrați în programul de zi al Centrului s-a continuat cu programul dezvoltat în concordanță cu celelalte activități pe care aceștia le desfășoară pe parcursul zilei. Ca și până acum, copiii și-au început activitatea la sediul Centrului în momentul în care și-au încheiat cursurile la școală, sau după caz înaintea începerii acestora.
Ziua de 8 Martie a reprezentat momentul în care Centrul de zi a organizat o mică festivitate pentru mămicile copiilor beneficiari, la sediul centrului, unde acestea au avut ocazia să socializeze și să se informeze referitor la problemele cu care se confruntă în relația cu copiii.
Și în acest an copiii Centrului de zi “Sf.Nicolae” au sărbătorit Sfintele sărbători de Paști la sediul centrului într-un cadru festiv.
            Cu ocazia Zilei de 1 Iunie, Centrul de zi a organizat la sediul centrului o serbare de ziua copilului unde s-au desfășurat concursuri interactive si s-au servit prăjituri și sucuri    
            Sărbătorile de iarnă au debutat cu serbarea de Moș Nicolae, la 3 decembrie, precum și programul de colinde de Moș Crăciun, urmate de sărbătorirea Crăciunului și venirea lui Moș Crăciun. Copiii au oferit un spectacol de cântec și poezie persoanelor de vârsta a III-a de la Centrul de zi pentru bătrâni „C-tin și Elena”, în final primind daruri din partea UPC-România.
 
În cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii au fost asistați un număr de 23 beneficiari.
 
 
5. PRINCIPALELE OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2010 :
 
-         asigurarea unei cât mai bune consilieri a cetățenilor în probleme ce vizează activitatea de protecție socială;
-         asigurarea în continuare a unei bune colaborări cu toate instituțiile specializate în protecția copilului și familiei, pentru lărgirea rețelei interinstituționale și a rețelei de suport pentru beneficiari;
-         demersuri de implementare a standardelor de calitate a serviciilor oferite precum și licențierea serviciilor de zi (centrul de zi și centrul de consiliere);
-         îmbunătățirea băncii de date cu beneficiarii serviciilor noastre, cu domiciliul sau reședința în Municipiul Timișoara;
-         îmbunătățirea nivelului de informare, consilierii psiho-sociale și juridică a beneficiarilor serviciului nostru cu privire la drepturile, obligațiile prevăzute de actele normative în vigoare și serviciile oferite de organizațiile și instituțiile specializate;
-         perfecționarea pregătirii profesionale, prin participarea la cursuri în domeniul protecției copilului și familiei precum și E.C.D.L.;
-         dezvoltarea sistemului informatic al serviciului în vederea creșterii randamentului serviciilor acordate;
-         anul 2009 fiind un an de criză, fapt care ne-a impus blocarea deschiderii noului centru de zi preconizat, pentru anul 2010 ne propunem reluarea demersurilor necesare pentru deschiderea acestui nou centru.
Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap
 
Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin H.C.L.T. nr. 32/2006.
Este un serviciu public fără personalitate juridică, care funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară, - având calitatea de ordonator terțiar de credite, cu cod fiscal, gestiune și cont propriu, deschis la Trezoreria Timișoara, - finanțat din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.
           
 1. COMPONENȚA SERVICIULUI
Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap, conform Organigramei și Statului de Funcții aprobate, are prevăzut un număr de 31 posturi ‑ din care personal contractual de execuție 29 de posturi și personal contractual de conducere 2 posturi, structurate în funcție de volumul, complexitatea și specificul activității, astfel:
- Biroul Asistență Socială;
- Compartimente:
a. Relații cu Publicul;
b. Personal - Salarizare;
c. Contabilitate;
Șeful Serviciului este doamna Daniela Lung.
 
 1. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Prin Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap se desfășoară activitatea de asistență și protecție socială, pentru persoanele cu handicap - minore și adulte - cu domiciliul sau reședința în Municipiul Timișoara, având ca scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate.
 
     3.   SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2009
Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap este acreditat de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale – Timiș, pentru oferirea a două servicii sociale:
a. Serviciul de informare și consiliere;
b. Serviciul de îngrijire la domiciliu.
a.      În furnizarea serviciului de informare, personalul cu competență din cadrul serviciului pune la dispoziția cetățenilor, materiale informative, broșuri, pliante și afișe, la sediul serviciului din str.Dorobanților nr.11/A. Beneficiarilor li se prezintă opțiunile posibile, avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni alese de către aceștia. La solicitarea persoanelor cu handicap grav, a reprezentanților legali sau membrilor de familie ai acestora, se oferă consiliere socială, psihologică și juridică.
b.      Serviciul social de îngrijire la domiciliu, vine în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor și asigură pentru persoana cu handicap grav, un asistent personal. Furnizarea acestor servicii se realizează în baza contractului încheiat între părți și a programului individual de îngrijire.
 
Compartimentul de Relații cu Publicul a avut ca obiective în anul 2009:
 
- informarea /consilierea cetățenilor ‑ cu privire la drepturile și obligațiile ce li se cuvin;
- gestionarea bazei de date privind evidența electronică a cererilor și a altor documente intrate în limita de competență, structurate pe categorii conform tabelului nr.1
 
 
 
 
 
 
Situația statistică a cererilor înregistrate de cetățeni în anul 2009


Tabelul nr.1
    
Denumire
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Total
            Cereri indemnizații
25
56
51
33
24
28
21
22
32
32
38
33
395
          Cereri prelung.indemnizații
5
14
22
16
10
12
15
1
14
13
8
9
139
        Cerere angajare as.personal
12
19
16
15
17
17
16
12
23
11
17
11
186
          Dosar angajare as.personal
9
12
18
14
8
15
13
14
12
19
16
9
159
            Anexe - contract m-că
16
20
22
24
19
22
18
2
30
22
24
12
231
        Anunturi Decese PH sau AP
41
12
20
13
11
15
10
10
8
18
10
17
185
          Cereri încetare contr.m-că
8
12
13
9
8
6
7
6
3
2
10
9
93
 Cereri - eliberare adev. salariale
109
100
90
65
77
75
78
52
64
90
60
56
916
               Cereri recalcul pensie
3
4
25
10
13
10
15
11
10
6
13
12
132
           Cereri acordare aj.deces
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
5
             Cereri plati restante
23
18
23
10
13
18
16
12
11
19
10
10
183
     Solicitări anchete sociale - din care:
1
6
125
296
354
353
374
308
433
373
405
178
3206
       pt. Comisie Adulți -revizuire
0
4
74
126
168
176
178
126
182
168
176
101
1479
       pt. Comisie Adulți - caz nou
0
0
46
165
178
165
191
168
232
203
227
77
1652
       pt. Centre rezidențiale
0
1
3
4
6
12
5
3
2
2
2
0
40
       pt. Centre rezidențiale - alte jud.
1
1
2
1
2
0
0
11
17
0
0
0
35
Solicit.dovada pt.adm.in centre rez.
0
0
1
5
3
8
3
3
2
2
2
0
29
Solicitări Transport adaptat
81
92
105
106
108
70
53
28
93
120
103
45
1004
Corespondență internă
52
73
111
66
45
60
46
54
60
87
90
77
821
Coresp.beneficiari - Personal -din care:
421
265
252
233
237
262
292
168
205
221
399
439
3394
   - planificări+cereri CO
275
122
65
67
85
94
134
45
63
63
132
208
1353
   - declarații venit global
4
3
5
5
1
2
4
3
1
6
3
1
38
   - modificări CI/BI, adrese
7
5
5
10
7
5
14
8
12
9
9
12
103
   - concedii medicale
6
3
8
8
10
7
5
1
3
4
2
3
60
Raport semestrial de activitate AP
310
114
8
0
0
10
407
35
3
0
0
1
888
TOTAL:
1116
817
903
916
947
982
1384
739
1003
1035
1206
918
11966
                                                                                                                       
 

În anul 2009 la Compartimentul Contabilitate s-au desfășurat următoarele activități:
 - a elaborat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 și bugetul estimativ aferent anului 2010;
- a întocmit Dările de Seamă Contabile trimestriale și anuale;
- a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului;
- a efectuat evidență contabilă a cheltuielilor cu salariile și a cheltuielilor de întreținere și  
 gospodărești ale Serviciului;
- a întocmit situații statistice pentru instituțiile de resort;          
- a definitivat programul anual privind achizițiile publice pentru anul 2009 și proiectul estimativ privind achizițiile publice pentru anul 2010;
Prezentăm în Tabelele 2,3,4,5 și 6 situația plăților efectuate în anul 2009 pe categorii:
 
 
Situația privind plata salariilor asistenților personali în anul 2009 comparativ cu anul 2008
                                                                                                                              Tabelul nr.2
Luna
Plati
 
Nr.
Luna
Plati
 
Nr.
efectuarii
aferente
Total
Asistenti
efectuarii
aferente
Total
Asistenti
platii-2008
lunii
 
Personali
platii-2009
lunii
3=1+2
Personali
01
12.2007
612,011.00
827
01
12.2008
783,556.00
836
02
01.2008
642,961.00
829
02
01.2009
768,466.00
823
03
02.2008
651,856.00
833
03
02.2009
785,691.00
823
TOTAL TRIMESTRUL I
1,906,828.00
 
TOTAL TRIMESTRUL I
2,337,713.00
 
04
03.2008
650,423.00
825
04
03.2009
778,530.00
830
05
04.2008
753,353.00
830
05
04.2009
783,449.00
825
06
05.2008
745,750.00
826
06
05.2009
778,882.00
820
TOTAL TRIMESTRUL II
2,149,526.00
 
TOTAL TRIMESTRUL II
2,340,861.00
 
07
06.2008
764,803.00
839
07
06.2009
779,427.00
821
08
07.2008
793,131.02
836
08
07.2009
793,843.00
827
09
08.2008
765,092.90
844
09
08.2009
784,265.00
828
TOTAL TRIMESTRUL III
2,323,026.92
 
TOTAL TRIMESTRUL III
2,357,535.00
 
10
09.2008
758,914.00
842
10
09.2009
787,579.00
827
11
10.2008
795,531.00
839
11
10.2009
790,795.00
837
12
11.2008
800,380.00
834
12
11.2009
727,582.00
850
12
al 13-lea sal.2007
451,923.00
956
12
al 13-lea sal.2008
0.00
 
Total 12.2008
1,252,303.00
 
Total 12.2009
727,582.00
 
TOTAL TRIMESTRUL IV
2,806,748.00
medie 2008
TOTAL TRIMESTRUL IV
2,305,956.00
medie 2009
TOTAL AN 2008
9,186,128.92
834
TOTAL AN 2009
9,342,065.00
829
 
Situația privind plata indemnizațiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav în anul
2009 comparativ cu anul 2008
                                                                                                                          Tabelul nr.3
2008
2009
Luna
Plati
INDEMNIZATII
NR.
Luna
Plati
INDEMNIZATII
NR.
efectuarii
aferente
INSOTITOR
BENEF.
efectuarii
aferente
LUNARE
BENEF.
platii
lunii
 
 
platii
lunii
 
 
01.2008
12.2007
275,169.00
726
01.2009
12.2008
409,050.00
907
02.2008
01.2008
291,318.00
731
02.2009
01.2009
412,892.00
913
03.2008
02.2008
298,953.00
752
03.2009
02.2009
410,834.00
914
TOTAL TRIMESTRUL I
865,440.00
 
TOTAL TRIMESTRUL I
1,232,776.00
 
04.2008
03.2008
305,741.00
769
04.2009
03.2009
425,323.00
946
05.2008
04.2008
343,782.00
807
05.2009
04.2009
436,485.00
970
06.2008
05.2008
352,508.00
828
06.2009
05.2009
443,163.00
983
TOTAL TRIMESTRUL II
1,002,031.00
 
TOTAL TRIMESTRUL II
1,304,971.00
 
07.2008
06.2008
363,847.00
855
07.2009
06.2009
438,825.00
977
08.2008
07.2008
369,205.00
867
08.2009
07.2009
439,853.00
975
09.2008
08.2008
376,034.00
883
09.2009
08.2009
438,794.00
976
TOTAL TRIMESTRUL III
1,109,086.00
 
TOTAL TRIMESTRUL III
1,317,472.00
 
10.2008
09.2008
373,205.00
873
10.2009
09.2009
441,255.00
981
11.2008
10.2008
396,005.00
880
11.2009
10.2009
445,050.00
989
12.2008
11.2008
403,650.00
897
12.2009
11.2009
443,895.00
987
TOTAL TRIMESTRUL IV
1,172,860.00
 
TOTAL TRIMESTRUL IV
1,330,200.00
 
TOTAL
 
4,149,417.00
822
TOTAL
 
5,185,419.00
960
Reintregire
 cont 2008
-17,021.21
nr.mediu
Reintregire
 cont 2009
-9,194.06
nr.mediu
TOTAL PLĂȚI
 
4,132,395.79
 
TOTAL PLĂȚI
 
5,176,224.94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situația plăților indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap pe perioada
concediului de odihnă al asistentului personal în anul 2009 comparativ cu anul 2008
                                                                                                                      Tabelul nr.4
2008
2009
Luna
Plati
Indemnizatii
Nr.
Luna
Plati
Indemnizatii
Nr.
efectuarii
aferente
insotitor
benef.
efectuarii
aferente
insotitor
benef.
platii
lunii
Art.57.02.01
 
platii
lunii
Art.57.02.01
 
 
 
 
 
01.2009
12.2008
82,885.00
155
 
 
 
 
02.2009
01.2009
17,166.00
31
 
 
 
 
03.2009
 
 
 
TOTAL TRIMESTRUL I
 
 
TOTAL TRIMESTRUL I
100,051.00
 
 
 
 
 
04.2009
03.2009
11,275.00
20
 
 
 
 
05.2009
04.2009
26,029.00
46
 
 
 
 
06.2009
05.2009
33,916.00
61
TOTAL TRIMESTRUL II
 
 
TOTAL TRIMESTRUL II
71,220.00
 
 
 
 
 
07.2009
06.2009
47,416.00
86
08.2008
01-06.2008
76,292.00
149
08.2009
07.2009
45,258.00
83
09.2008
07-08.2008
111,697.00
217
09.2009
08.2009
78,220.00
144
TOTAL TRIMESTRUL III
187,989.00
 
TOTAL TRIMESTRUL III
170,894.00
 
10.2008
09.2008
50,542.00
100
10.2009
09.2009
23,125.00
47
11.2008
10.2008
84,182.00
156
11.2009
10.2009
32,592.00
59
12.2008
11.2008
155,188.00
283
12.2009
11.2009
35,954.00
70
TOTAL TRIMESTRUL IV
289,912.00
 
TOTAL TRIMESTRUL IV
91,671.00
 
TOTAL
 
477,901.00
 
TOTAL
 
433,836.00
 
 
Situația privind plata transportului urban pentru persoanele cu handicap
în anul 2009 comparativ cu anul 2008
                                                                                                                      Tabelul nr.5
2008
2009
Luna
Plati
PLATI
Nr.
Luna
Plati
PLATI
Nr.
efectuarii
aferente
EFECTUATE
beneficiari
efectuarii
aferente
EFECTUATE
beneficiari
platii
lunii
 
( mediu )
platii
lunii
 
( mediu )
 
 
 
 
01.2009
12.2008
104,560.00
2614
02.2008
01.2008
104,560.00
2614
02.2009
01.2009
104,560.00
2614
03.2008
02.2008
104,560.00
2614
03.2009
02.2009
104,560.00
2614
TOTAL TRIMESTRUL I
209,120.00
 
TOTAL TRIMESTRUL I
 
313,680.00
 
04.2008
03.2008
104,560.00
2614
04.2009
03.2009
104,560.00
2614
05.2008
04.2008
104,560.00
2614
05.2009
04.2009
104,560.00
2614
06.2008
05.2008
104,560.00
2614
06.2009
05.2009
104,560.00
2614
TOTAL TRIMESTRUL II
313,680.00
 
TOTAL TRIMESTRUL II
 
313,680.00
 
07.2008
06.2008
104,560.00
2614
07.2009
06.2009
104,560.00
2614
08.2008
07.2008
104,560.00
2614
08.2009
07.2009
104,560.00
2614
09.2008
08.2008
104,560.00
2614
09.2009
08.2009
104,560.00
2614
TOTAL TRIMESTRUL III
313,680.00
 
TOTAL TRIMESTRUL III
 
313,680.00
 
10.2008
09.2008
104,560.00
2614
10.2009
09.2009
104,560.00
2614
11.2008
10.2008
104,560.00
2614
11.2009
10.2009
104,560.00
2614
12.2008
11.2008
104,560.00
2614
12.2009
11.2009
446.39
plata partiala
TOTAL TRIMESTRUL IV
313,680.00
 
TOTAL TRIMESTRUL IV
 
209,566.39
 
TOTAL AN
1,150,160.00
 
TOTAL AN
1,150,606.39
 
 
Situația privind plata transportului adaptat pentru persoanele cu handicap
în anul 2009 comparativ cu anul 2008
                                                  Tabelul nr.6
2008
2009
Luna
Plati
PLATI
Luna
Plati
PLATI
efectuarii
aferente
EFECTUATE
efectuarii
aferente
EFECTUATE
platii
lunii
               - lei -
platii
lunii
                   - lei -
 
 
 
01.2009
12.2008
14,550.45
02.2008
01.2008
22,651.33
02.2009
01.2009
18,054.25
03.2008
02.2008
25,240.27
03.2009
02.2009
17,374.75
TOTAL TRIMESTRUL I
47,891.60
TOTAL TRIMESTRUL I
49,979.45
04.2008
03.2008
24,572.16
04.2009
03.2009
26,838.43
05.2008
04.2008
20,107.94
05.2009
04.2009
20,483.76
06.2008
05.2008
23,569.98
06.2009
05.2009
24,788.53
TOTAL TRIMESTRUL II
68,250.08
TOTAL TRIMESTRUL II
72,110.72
07.2008
06.2008
20,107.94
07.2009
06.2009
17,435.49
08.2008
07.2008
14,261.95
08.2009
07.2009
10,742.96
09.2008
08.2008
5,542.31
09.2009
08.2009
3,951.74
TOTAL TRIMESTRUL III
39,912.20
TOTAL TRIMESTRUL III
32,130.19
10.2008
09.2008
17,158.37
10.2009
09.2009
13,544.48
11.2008
10.2008
27,415.43
11.2009
10.2009
23,402.96
12.2008
11.2008
20,438.20
12.2009
11.2009
21,922.48
TOTAL TRIMESTRUL IV
65,012.00
TOTAL TRIMESTRUL IV
58,869.92
TOTAL AN
221,065.88
TOTAL AN
213,090.28
 
În cadrul Compartimentului Personal - Salarizare s-au desfășurat activități privind:
 
-         gestionarea și întreținerea bazei de date electronice privind evidența persoanelor angajate în funcția de asistent personal și a persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizație lunară ;
-         preluarea, verificarea dosarelor de angajare ale asistenților personali, întocmirea contractelor individuale de muncă și transmiterea spre avizare de către Domnul Primar a acestora cât și a actelor adiționale aferente;
-         întocmirea fișelor de post pentru asistenții personali;
-         întocmirea statelor de plată pentru personalul propriu cât și pentru asistenții personali;
-         gestionarea și actualizarea la zi a carnetelor de muncă ale asistenților personali;
-         întocmirea dispozițiilor și a referatelor de încetare/suspendare a contractelor individuale de muncă ale asistenților personali și transmiterea pentru aprobarea acestora de către Domnul Primar;
-         întocmirea și eliberarea, notelor de lichidare ale asistenților personali;
-         întocmirea și înmânarea fișelor fiscale, către beneficiari - asistenții personali și personalul propriu;
-         depunerea fișelor fiscale la Administrația Financiară;
-         întocmirea și depunerea declarațiilor lunare privind evidența nominală a asiguraților si a obligațiilor de plată către Bugetele Asigurărilor Sociale;
-         întocmirea la solicitarea beneficiarilor și eliberarea către aceștia de adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă și drepturile salariale;
-         întocmirea și actualizarea electronică a Registrului de evidență a salariaților și transmiterea periodică la Inspectoratul Teritorial de Muncă.
În anul 2009 Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap a inițiat 3 proiecte de hotărâre care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara după cum urmează:
-         1 proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr.448/2006;
-         1 proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de acordare a indemnizației prevăzute de art.42, alin.4 din Legea nr.448/2006;
-         1 proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii Convenției – anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006, încheiat între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara – Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara, pentru realizarea activității de transport a persoanelor cu dizabilității locomotorii din Municipiul Timișoara.                                                                                                                                                                      
 
În anul 2009 au fost încadrate în funcția de asistenți personali la persoanele cu handicap grav 159de persoane, pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă. Pentru un număr de 231 asistenți personali s-au întocmit acte adiționale la contractele individuale de muncă.
Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap a inițiat spre aprobarea Primarului Municipiului Timișoara referate pe baza cărora s-au emis 169 de dispoziții din care:
-         136 dispoziții de încetare a contractelor individuale de muncă ale asistenților personali;
-         11 dispoziții de suspendare a contractelor individuale de muncă ale asistenților personali pentru creștere și îngrijire copil de la 0 – 2, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap;
-         1 dispoziție privind stabilirea perioadei de acordare a zilelor libere fără plată conform Legii nr.329/2009, pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
-         10 dispoziții de prelungire a indemnizației lunare cuvenite cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentanților legali ai acestuia;
-         11 dispoziții de acordare a indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentanților legali ai acestuia;
 
Biroul de Asistență - Socială
Obiective:
-         Acordarea pentru persoanele cu handicap grav  de servicii sociale de informare/consiliere sau de îngrijire la domiciliu prin asistent personal;
-         Identificarea nevoilor sociale individuale ale persoanelor cu handicap grav sau ale asistenților personali ;
-         Sprijinirea persoanelor cu handicap grav în depășirea unor situații de nevoie sau urgență;
-         Verificarea activității desfășurate de asistenții personali prin monitorizări periodice efectuate la domiciliul persoanei cu handicap.
 Realizări în anul 2009 la Biroul de Asistență Socială:
-         s-a actualizat baza de date privind nevoile sociale identificate ;
-         s-au întocmit 882 rapoarte de întrevedere cu beneficiarii care au fost informați și consiliați asupra drepturilor și obligațiilor ce le revin ;
-         s-au întocmit pentru un număr de 411 asistenți personali - programe individualizate de îngrijire ;
-         au fost transmise   3714 de comunicări către beneficiari ;
-         s-au încheiat cu parteneri sociali protocoale de colaborare ce au vizat : asigurarea de interpreți ai limbajului mimico-gestual, obținerea de dispozitive de deplasare pentru persoanele cu handicap locomotor și asigurarea de asistenți personali la persoanele singure aflate în situații de risc social etc.
 
Tabelul nr.7 prezintă situația statistică a evaluărilor sociale efectuate în anul 2009 la domiciliul persoanelor încadrate în grad de handicap structurate pe categorii.
 
Anchete sociale pentru angajare Asistenți Personali - cazuri noi
180
Verificare activitate Asistenți Personali (anexă la contract)
231
Anchete sociale pentru acordare indemnizații lunare - cazuri noi
395
Anchete de verificare pentru prelungirea indemnizației lunare
139
Monitorizarea activității asistentului personal
298
Evaluări sociale pentru alte instituții pentru internarea în centre specializate
57
Anchete sociale pentru încadrarea în grad de handicap – cazuri noi
1358
 
Anchete sociale pentru revizuirea certificatului de încadrare                
în grad de handicap
1568
 
Transportul adaptat
Reprezintă un serviciu de suport acordat pentru persoanele utilizatoare de cărucioare rulante sau alte dipozitive de mers. Acesta are ca scop evitarea marginalizării sociale pentru aceste categorii de persoane, venind în sprijinul facilitării deplasării acestora de la domiciliul și retur la: locul de muncă, instituții de învățământ sau centre de recuperare.
Activitatea de Transport Adaptat s-a realizat potrivit H.C.L.T. nr. 592/2006 cu 4 microbuze Mercedes Benz Sprinter, care au deservit în anul 2009, în medie un număr de 54 de persoane cu afecțiuni locomotorii, structurați pe categorii de vârstă diferite, fiecare mașină acoperind necesarul dintr-o anumită zonă a orașului.
 
4 . PRINCIPALELE OBIECTIVE PROPUSE PE ANUL 2010
 
-         colaborarea cu instituții, asociații și organizații neguvernamentale și încheierea de protocoale de colaborare, în funcție de nevoile identificate;
-         actualizarea bazei de date a persoanelor cu handicap cu domiciliul sau reședința în Municipiul Timișoara, beneficiari ai Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap;
-         realizarea de materiale informative, referitoare la serviciile/prestațiile sociale oferite de către Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap;
-         participarea la cursuri de instruire și formare profesională de către angajații serviciului;
-         Organizarea instructajului anual al asistenților personali;
-         Intocmirea documentației necesare la eleborarea, avizarea și implementarea managementului calității la nivelul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.
 
 
Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung
 
 
Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” cu sediul în Timișoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 17, a fost înființat prin Ordinul nr. 11/13.01.1992 al Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap, iar de la 01.08.2006 a fost preluat în structura Direcției de Asistență Socială Comunitară a Consiliului Local Timișoara, prin HCL nr.298/ 27.06.2006.
 
Activitatea serviciului este reglementată prin HG nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi, Ordinul nr. 25/ 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii cu dizabilități și Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
1. Componența serviciului este următoarea:
A. Personalul:
       - 2 psihologi, 2 logopezi, un psihopedagog, un asistent social, 3 educatori, 7 instructori de ergoterapie, un instructor de educație, 2 kinetoterapeuți, un pedagog de recuperare și un infirmier.
Șeful Serviciului Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” este doamna Camelia Giosan.
 
B. Beneficiari: copii cu dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani și părinții acestora.
    În anul 2009 am avut în evidența centrului un număr total de 53 de copii cu dizabilități medii si severe cu vârste cuprinse între 3 si 18 ani, prezentând diferite patologii, cum sunt: Sindrom Langdon Down, epilepsie, autism infantil, paralizie cerebrală, distrofie musculară, microcefalie, hidrocefalie, deficiențe auditive, deficiențe vizuale, retard psiho-motor, tulburări de comportament, etc.
Dintre aceștia, 6 copii au împlinit 18 ani și au fost orientați spre centrul de zi pentru adulți, 4 copii au fost orientați spre alte centre care corespund mai bine nevoilor lor, învățământ special sau învățământ de masă. Astfel, la sfârșitul anului 2009 aveam în evidența centrului 43 de copii.
 
2. Obiectul de activitate:
Centrul de zi este un serviciu pentru protecția copilului, a cărui misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
 
3. Sinteza activității pe anul 2009.
Programul centrului este structurat pe două module, astfel :
 
A. - activitățile din cadrul grupelor cu frecvență zilnică – 25 de copii împărțiți în 6 grupe  Grupele au fost organizate în funcție de vârsta copiilor, nivelul lor de dezvoltare psiho-motorie și spațiul aferent sălii respective, astfel numărul acestora într-o grupă este cuprins între 3-7 copii.
Programul copiilor din cadrul grupelor, între orele 8,30 – 13,30, marți și joi între orele 8,30 – 17,00 cuprinde următoarele activități :educarea deprinderilor de autoîngrijire și igienă personală,
educarea deprinderilor de autonomie socială, stimularea și dezvoltarea limbajului,stimulare polisenzorială,abilități manuale, activități gospodărești, terapie prin joc, club de povești, club de dans, club de psihomotricitate,club de artterapie,club de marionete,club de meloterapie.
Aceste activități au ca scop stimularea, îmbunătățirea și consolidarea abilităților și disponibilităților cognitive, psihomotorii, afectiv-relaționale și social-adaptative.
Copiii din grupe au beneficiat, pe lângă activitățile de grup, de terapiile individuale : logopedie, kinetoterapie și ergoterapie, în funcție de propunerile membrilor comisiei multidisciplinare.
În cadrul acestui program de activități în grupe copiii au mai beneficiat de transport gratuit de la domiciliu la centru și de la centru la domiciliu și de servirea gratuită a mesei de prânz, furnizată de către Cantina de ajutor social.
 
B. Al doilea modul de program al centrului îl constituie terapiile individuale: logopedie, kinetoterapie, ergoterapie și cluburile, la care copiii sunt programați de către membrii comisiei multidisciplinare și sunt aduși de către părinți numai pentru aceste terapii o dată sau de două ori pe săptămână.
Referitor la terapiile individuale, pentru copiii care frecventează o formă de învățământ sau doresc numai activități de recuperare un număr de 16 copii au fost programați bisăptămânal la una sau mai multe terapii individuale: logopedie, kinetoterapie și ergoterapie.
 
Serviciile oferite beneficiarilor în cadrul centrului au fost următoarele:
a)      Asistență și consiliere psihologică
Scopul acestui serviciu este acela de a investiga performanțele psiho-motorii ale copilului, a proceselor sale mintale, finalizându-se cu identificarea problemelor, diagnosticarea lor și recomandarea căilor de soluționare particularizate pentru fiecare copil în parte – programe de activități și/sau terapii individualizate.
În anul 2009, pentru beneficiarii centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” în cadrul activității psihologice, s-au realizat următoarele:
-evaluări psihologice pentru un număr de 6 copii, care au fost admiși în centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” prin Dispoziția Primarului;
- reevaluări psihologice periodice pentru un număr de 50 copii;
- evaluări psihologice eliberate pentru Serviciul de evaluare complexă a copilului cu                
 handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș pentru un număr de 15 de copii;
- fișe educaționale eliberate pentru Comisia pentru protecția copilului, pentru un număr de 10 de copii;
      - programarea și realizarea întâlnirilor cu părinții copiilor în vederea stabilirii obiectivelor 
        pentru anul în curs,
      - organizarea ședințelor cu părinții pe fiecare grupă în parte,
- plan de intervenție individualizat pentru un număr de 50 de copii,
      - supervizarea unui număr de 12 studenți voluntari din Germania și Austria.     
     
b) Asistență socială
Acest serviciu urmărește demersurile necesare includerii și apoi participării copilului la serviciile oferite de instituție, consilierea socială, sprijinul în vederea integrării sociale.
Rezultatele activității s-au concretizat prin:
·        anchete sociale întocmite: 30
·        anchete sociale efectuate pentru acordarea ajutorului de încălzire în sistem centralizat: 20
·        fișe de monitorizare: 128
·        rapoarte de evoluție: 128
·        dosare întocmite în vederea obținerii Dispoziției Primarului pentru aprobarea planului de servicii: 6
·        informare și consiliere socială
·        participare la ședințele cu părinții
·        întocmirea bazei de date cu beneficiarii centrului
·        încheierea de contracte de servicii: 8
·        încheierea de acte adiționale la contractele de servicii: 32
·        fișe de evaluare complexă: 8
·        fișe de evaluare inițială: 6
 
c)   Logopedie   
Sedințele logopedice se desfășoară în conformitate cu evoluția și specificul tulburărilor grave de limbaj și comunicare, ce apar frecvent, pe fondul unor sindroame și tulburări, ca Sindrom Down, autism, paralizii cerebrale, retard intelectual sever și profund.
     Scopul activității logopedice este: formarea, dezvoltarea și îmbunătățirea calității limbajului și a comunicării la copiii cu tulburări de vorbire și/sau comunicare, precum și identificarea modalității optime de comunicare pentru fiecare copil (verbală-nonverbală).
     Copiii au fost programați la ședințele logopedice în funcție de recomandările comisiei multidisciplinare, fiecare copil beneficiind de numărul necesar de ședințe logopedice săptămânal.     Logopezii au întocmit documentația aferentă terapiei logopedice: fișe de examinare logopedică, prezențele copiilor la terapie, redactarea programelor personalizate pe terapie, pentru un număr de 31 de copii.     
d) Psihopedagogie
Serviciul de evaluare și consiliere psiho-pedagogică desfășoară activități de asistență și evaluare psiho-pedagogică, prin abordarea diferențiată a copilului cu dizabilități în funcție de nivelul de dezvoltare al fiecărui copil în parte. Pentru un număr de 45 copii s-au întocmit fișe de evaluare.
S-au organizat activități de consiliere atât cu părinții, prin programe afișate individual și în grup, cât și cu copiii care frecventează centrul în funcție de nevoile observate. Astfel, în anul 2009, au beneficiat de consiliere 4 părinți care vin periodic la întâlniri și 2 copii care sunt programați o dată pe săptămână pentru această activitate.
S-au organizat întâlniri la clubul părinților și ședințe cu părinții pe diverse teme, în funcție de nevoile observate. În anul 2009 au fost organizate 3 întâlniri ale părinților în care au fost comunicate diverse informații de ordin legislativ, de ordine interioară, aspecte organizatorice ale centrului având diverși invitați în funcție de tema întâlnirii.
 
e) Club de povești
Psihopedagogul împreună cu logopedul centrului de zi organizează și planifică desfășurarea activităților din cadrul clubului de povești pentru 15 copii din grupele mici și mari. În urma identificării beneficiilor clubului de povești în planul achizițiilor copiilor, activitatea clubului a fost extinsă de trei ori pe săptămână și pentru un număr mai mare de copii cu dizabilități severe și profunde. Scopul și obiectivele clubului fiind planificate pe specificul activităților de grup, cum ar fi: îmbunătățirea abilităților de relaționare, de comunicare și socializare, dezvoltarea proceselor psihice memorie, gândire, atenție cât și a comportamentului și conduitei emoționale.
 
f) Club de artterapie
Clubul de artterapie a fost înființat la începutul lunii noiembrie 2007, la propunerea comisiei multidisciplinare a centrului, având ca scop creșterea stimei de sine a copiilor, punerea în valoare a întregului potențial restant, a abilităților de a interacționa în cadrul grupului. Așadar prin activitățile de artterapie: modelaj, desen, pictură, etc, se realizează asimilarea principalelor elemente de limbaj plastic, dezvoltând capacitatea copilului de a se exprima uneori mai repede și mai ușor decât prin comunicarea verbală și duc la dobândirea unor deprinderi practice, legate de cunoașterea diferitelor procedee sau a unor tehnici de lucru, folosirea culorilor de apă sau de ulei, amestecuri cromatice, modelarea lutului, etc.
Artterapia asigură însușirea corectă a unor deprinderi și priceperi, stimulează capacitățile creatoare, originalitatea, gradul de independență și inițiativă, dezvoltă memoria vizuală și spiritul de observație.
 
 g ) Club de marionete
Clubul de marionete are ca scop îmbunătățirea dificultăților de inter-relaționare cu lumea înconjurătoare, stimularea și dezvoltarea comunicării în grup, dezvoltarea vorbirii și a atenției auditive. Prin jocul cu păpușa marionetă, copiii își dezvoltă capacitățile afective care să le permită exprimarea propriilor emoții și sentimente, ceea ce uneori este greu de exprimat prin cuvinte. Activitățile din cadrul clubului ajută și la îmbunătățirea mișcărilor corpului, a ritmului propriu și a schemei corporale, cât și pentru formarea și dezvoltarea structurilor perceptiv motrice de spațiu. De clubul de marionete au beneficiat 24 de copii care frecventează activitățile din cadrul grupelor, în baza unui orar stabilit de educatorul care organizează această activitate.
 
h) Kinetoterapie
       În cadrul Centrului de zi “Podul Lung” au beneficiat de kinetoterapie 35 de copii. Abordarea terapeutică în acest caz este diferită în funcție de patologie și de rezultatul evaluării de specialitate. Programul de intervenție personalizat pentru kinetoterapie are ca obiective generale: stimularea motricității grosiere, stimularea coordonării mișcărilor, stimularea echilibrului static și dinamic; conștientizarea și corectarea posturilor deficitare; obținerea unor performanțe motorii urmărind dezvoltarea neuromotorie a copilului.
 Kinetoterapeuții organizează și clubul de sport. De clubul de sport au beneficiat 15 copii cu dizabilități, împărțiți pe 2 grupe-de fete și băieți. Principalele obiective au fost: socializarea în grup și cu terapeutul, conștientizarea și corectarea pozițiilor vicioase, tonifiere musculară generală.
 
i)                    Ergoterapie                       
       În anul 2009 au beneficiat de ședințe individuale de ergoterapie 23 de copii. În urma evaluării inițiale pe baza testelor specifice s-au stabilit împreună cu fiecare părinte în parte, obiectivele pentru anul în curs. Aceste obiective au vizat, după caz: motricitatea fină: autonomia personală , dezvoltare cognitivă.
 
 j) Club de dans
      Clubul de dans a fost frecventat de un număr de 33 de copii. Activitatea este recreativă și relaxantă, copiii învață să-și cunoască mai bine corpul, să experimenteze mișcări noi, se socializează și acceptă mai ușor interacțiunea cu celelalte persoane. În cadrul grupului există activități libere, dar și activități dirijate, un ritual de început și în final relaxare. monitorizare cu progresele obținute, prezența copiilor, observații zilnice și raportul de final de an.     
                                                                                                                             
k) Club de meloterapie
       Ca și concepție, prin derularea activităților în cadrul clubului de meloterapie se urmărește facilitarea comunicării, interacțiunea la nivel individual, dar si la nivel de grup, stimularea creativității și exprimarea emoțiilor și sentimentelor într-un mediu relaxant și securizat, pentru copiii cu dificultăți de limbaj și comunicare.
În cadrul programului de meloterapie sunt cuprinși 23 de copii, cu vârste între trei și optsprezece ani, cu patologii diferite: retard mental sever și profund pe fond de autism, paralizie cerebrală, hidrocefalie, sindrom Down, ADHD, sindrom convulsiv.
În anul 2009, ca și mod de organizare au fost formate grupuri de copii care au învățat să folosească instrumentele de percuție.
 
l) Psihomotricitate
      Cei 26 de copii care frecventează centrul de zi în grupe, au beneficiat de club de psihomotricitate o dată pe saptămână, club organizat de educatorul implicat. Obiectivele stabilite au cuprins – în plan motric: dibăcia corporală și capacitatea de coordonare, exactitatea mișcării și a capacității de control, postura, ritmul etc.; - în plan psihic: cognitiv - trăirea corporalității, operarea cu segmentele propriului corp, orientarea spațio-temporală iar pe plan emoțional - trăirea afectivă pe care copilul o experimentează în timpul activităților.     
 
m) Clubul de calculatoare
      În perioada ianuarie – decembrie 2009, de activitatea de la clubul de calculatoare a beneficiat un număr de 33 de copii, din care 21 participă la programul de la grupe, iar 12 vin pentru activitățile individuale.
Toți copiii care au participat la clubul de calculatoare au beneficiat de jocuri recreeative, jocuri cu caracter didactic în care s-a urmărit învățarea unor noțiuni din mediul înconjurător, filme de animație după povești celebre și desene animate clasice Pentru copiii care au manifestat dorința de a învăța să tehnoredacteze un text s-a urmărit inițierea în programul Word pentru familiarizarea cu instrumentele de lucru în vederea utilizării lor.
 
Partenerii și colaboratorii centrului în anul 2009 au fost :Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;Centrul Comunitar pentru copii autiști Casa Faenza;Societatea Română Speranța;Cantina de Ajutor Social;Centrul de Resurse și Asistență Educațională „Speranța”;Fundația Serviciilor Sociale Bethany;Școala postliceală Sancta Maria Hilfe;Școala specială Dumitru Ciumăgeanu.
Printre sponsorii copiilor amintim : Batalionul 32 Infanterie Mircea din Timișoara;Fundația Rudolf Walter – filiala Timișoara;Cofetărie/patiserie„Otima Pan”;Cofetărie/patiserie „Codrina”.
 
5.Obiectivele propuse pentru anul 2010 sunt următoarele:
I.Adaptarea serviciilor oferite la nevoile copiilor cu dizabilități și a familiilor acestora.
II. Aplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate copiilor în centrul de zi.                                                               
III. Promovarea participării copiilor cu dizabilități la viața socială și implicarea comunității în problematica acestora.              
 
Serviciul Cămin pentru persoane vârstnice
 
Conform Hotărârii Consiliului Local nr.522/16.12.2008 Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara a fost preluat (fără personalitate jurdică) ca serviciu în structura Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara începând cu data de 01.01.2009.
Căminul pentru Persoane Vârstnice are sediul în Timișoara strada Inocențiu Klein nr.25-29, telefon/fax 0256/208715.
Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul serviciului Cămin pentru Persoane Vârstnice are următoarea structură: Șef serviciu – Iolanda Răducan, un economist, un contabil, un magaziner, un medic angajat cu 1/2 normă, 3 asistente medicale, 7 îngrijitoare, 5 infirmiere, 2 spălătorese, 4 paznici, 2 bucătărese, un muncitor calificat/lenjereasă, un muncitor necalificat la bucătărie, 3 fochiști, un muncitor calificat.
Căminul pentru Persoane Vârstnice are o capacitate de 87 locuri și este o instituție de asistență socială care găzduiește persoane vârstnice aflate în dificultate, având ca obiectiv prioritar îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și socializarea lor într-un climat apropiat de cel familial. În cursul anului fiind acreditat pe o perioadă de 2 ani.
            Căminul furnizează servicii sociale de bază (ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, comunicare), servicii de suport și socializare (efectuarea de cumpărături, activități de menaj, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber), servicii de asistență medicală și îngrijire (asistență medicală ambulatorie, curativă, profilactică, paleativă), servicii sociale de recuperare și reabilitare (consiliere, terapie ocupațională, ergoterapie).
În cursul anului 2009 din totalul de 87 de locuri a căminului 17 persoane au decedat, 2 persoane au fost reintegrate în familie, 2 persoane au fost transferate la alte cămine, 1 persoană a fost internată temporar pe o perioadă de 3 luni,    persoane au solicitat găzduire din care au fost admise 22 persoane.
Personalul s-a implicat mult în diversificarea activităților recreative și de menținere a capacităților beneficiarilor căminului. La fiecare trei luni, într-un cadru festiv au fost sărbătorite persoanele care au avut ziua de naștere în lunile respective, au primit dedicații muzicale, au servit prăjituri, tort, au dansat alături de invitați.
În preajma sărbătorilor pascale vârstnicii au fost vizitați de copii de la diverse școli și grădinițe, oameni de afaceri membri ai grupurilor Rotary și Rotaract, de un grup al Ordinului Suprem al Templierilor din Ierusalim care i-au încântat pe vârstnici cu mici spectacole și daruri.
În cursul lunii iulie un număr de 19 beneficiari au participat la excursia organizată la Orșova, bucurându-se de o plimbare cu vaporul pe Dunăre și găsindu-și liniștea la mănăstirile vizitate.
În cursul anului unii dintre beneficiarii au răspuns invitațiilor Consiliului Seniorilor precum și Serviciului pentru Protecția Persoanelor Vârstnice de a merge în excursii atât în țară cât și în străinătate.
Un grup al Societății Femeilor Ortodoxe din Timișoara au adus pachete cu fructe și dulciuri pentru vârstnicii din cămin. Scopul acestor vizite a fost și acela de a discuta și împărtăși asistaților învățăminte, sfaturi din viețile sfinților, importanța rugăciunilor.
 Sărbătorile de iarnă nu au trecut neobservate pentru persoanele din cămin, au primit 4 televizoare color, un televizor LCD, mocheta pentru două dintre camerele de zi ale căminului,perdele pentru toate camerele, șine pentru perdele, 2 mașini de spălat, pachete cu dulciuri, alimente, haine, au ascultat colinde și cântece de iarnă. Patru persoane au participat la revelionul pensionarilor organizat de Primăria Timișoara. În data de 04.12.2009 împreună cu televiziunea TVR Timișoara, salon Monica, Inncanto Quarteet și Școala cu clasele I-VII nr. 25, beneficiarii au participat la un recital de colinde și muzică clasică, precum și vizionarea unei scenete despre nașterea lui Isus. Vârstnicii din cămin au participat la diverse spectacole susținute de mari artiști, dar și la evenimentele organizate de Serviciului pentru Protecția Persoanelor Vârstnice la centrele de zi
Pentru îmbunătățirea confortului persoanelor din cămin, s-a renovat etajul 4 al clădiri și s-a schimbat acoperișul. În luna noiembrie s-a achiziționat și pus în funcțiune noua centrală pe gaz pentru a le oferi cele mai bune condiții de locuit beneficiarilor.
Prin ocuparea postului de asistent social, precum și a detașării posturilor de psiholog și de kinetoterapeuți s-a realizat intensificarea   și profesionalizarea   activităților de socializare și petrecere a timpului liber, s-a evitat dezvoltarea sentimentului de izolare, s-a alimentat procesul de stimulare intelectuală și emoțională prin propunerea unor subiecte de discuție.
Mulțumim sponsorilor care au fost alături de noi și ne-au sprijinit pe parcursul anului 2009:Colterm, Banat Transport, Cipalser, Clubulrilor Rotary și Rotaract, Ordinului Suprem al Templierilor din Ierusalim
 
 
Obiective generale Direcției de Asistență Socială Comunitară
 
·      Dezvoltarea și diversificarea serviciilor oferite de către Direcția de Asistență Socială Comunitară;
 • Promovarea parteneriatelor cu instituții și organizații din comunitate;
 • Creșterea calității vieții persoanelor care beneficiază de serviciile furnizate de către Direcția de Asistență Socială Comunitară
 •  Respectarea standardelor de calitate și promovarea modelelor de bună practică, în domeniul furnizării de servicii sociale
 •  Creșterea gradului de informare și de implicare a comunității în problematica persoanelor beneficiare de servicii sociale.
 
 
 
Întocmit
Biroul Juridic și Resurse Umane
Insp gr principal
Georgeta Stîngu
 
 


  Raport de activitate | articole din numarele anteriore
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2007  |  ORGANIGRAMA 2014 2