Primaria | Monitorul Primariei | Timisoara
Album foto
  Prezentarea directiei
   Direcția de Asistență Socială
   Serviciul de Asistență Socială
   Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice
   Serviciul pentru Copii cu Dizabilități "Podul Lung"
   Centrul de zi pentru persoane în dificultate
   Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei
   Serviciul pentru Protecția persoanelor cu Handicap
   Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara
   Informati de interes public
   Ajutoare de încălzire
   Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timișoara 2017-2022
   Raport de activitate
   Posturi publice vacante
   Declaratii de avere si interese
   Proiecte
   Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate POAD 2015
   Anunțuri Concurs
   CODUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
   Regulament de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara
   Raport anual privind constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si recuperarea ajutoarelor de incalzire incasate necuvenit pentru anul 2012
   Raportari lunare de constatare a contraventiilor privind ajutoarele de incalzire
   Standarde de cost pentru anul 2012
   Cerere - Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
   Acordarea de subvenți în baza Legi nr.34/1998
   Achizitii Publice
   Invitatie de Participare-Furnizori de servicii sociale

Caută


album foto timisorean
  Pagine web utile
   Coduri poștale
   Statistici timișene
   Telpark

Click pentru a vedea vremea in Timisoara

  » Acte necesare | Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei

Activitatea serviciului în relația directă cu cetățenii în probleme ce vizează activitatea de protecție socială cuprinde 2 aspecte:

 • acordarea de prestații
 • acordarea de servicii

Prestațiile de care beneficiază cetățenii municipiului Timișoara sunt:

 

1. Distribuirea laptelui praf către familiile care cad sub incidența Legii nr.321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.

În acest sens părinții se adresează medicului de familie care eliberează o rețetă în dublu exemplar, cu care ulterior se prezintă la sediul serviciului nostru pentru ridicarea laptelui praf. Părintele trebuie să aibă asupra sa și cartea de identitate. Rețeta este valabilă doar în luna respectivă. Perioada de distribuire a laptelui praf se comunică printr-un comunicat de presa difuzat în mass-media locală.

2. Acordarea alocației pentru copiii nou-născuți, conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.

Cuantumul indemnizației este de 213 lei, se acordă o singură dată pentru fiecare din primii patru copii nou-născuți vii;cererea pentru acordarea alocației trebuie depusă în termen de 12  luni de la nașterea copilului, deoarece conform art. 44, alin (2)  din Legea 416/2001 „prin sintagma „copil nou-născut” se înțelege copilul în vârstă de până la 6 luni”;

 • cerere tip, completată la sediul serviciului
 • actul de identitate al mamei
 • certificatul de naștere al copilului nou-născut
 • certificatele de naștere ale copiilor născuți anterior, după caz
 • sentința de divorț, dup caz

Serviciile acordate vizează:

Informarea cetățenilor de a se adresa serviciului nostru în cazul în care ambii părinți pleacă la muncă în străinătate iar copiii rămân în grija unei rude sau altă persoană. Acest lucru se realizează conform Ordinului 219/15.06.2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate, urmând ca din 3 în 3 luni să fie monitorizată situația acestor copii.

Actele necesare sunt:

 • cerere de mână de informare a serviciului nostru cu intenția de plecare la muncă în străinătate
 • copii după certificat naștere copil
 • copii după actele de identitate părinți
 • copii după acte de identitate ale persoanei în grija căreia rămâne copilul
 • declarație notarială cu acordul părinților de a lăsa copilul în îngrijire la o rudă sau altă persoană
 • declarația cu acordul persoanei care își asumă responsabilitatea îngrijirii copilului

După preluarea cererii se efectuează o anchetă socială la domiciliul celui în grija căruia rămâne copilul.

1. Eliberarea de dovezi persoanelor care intenționează să plece la muncă în străinătate și notifică serviciul nostru de această intenție.

Documentele necesare pentru a obține dovada că părintele solicitant de locuri de muncă în străinătate a notificat această intenție Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei sunt:

 • Cerere solicitant
 • Declarație notarială solicitant (model)
 • Declarația persoanei care își dă acordul pentru ocrotire
 • Copie certificate naștere copii
 • Copie certificat căsătorie
 • Copie BI/CI solicitant și persoană ocrotitoare
 • Ancheta socială la domiciliul persoanei care ia în ocrotire

În cazul în care solicitantul nu are copii minori în întreținere nu este necesară întocmirea anchetei sociale.

Dovada va fi eliberată în 3 zile de la data depunerii dosarului.

2. Accesul la serviciile Centrului de zi „Sf. Nicolae” se face pe baza următoarelor acte:

 • cerere cu specificarea problemei întâmpinate;
 • copii acte de identitate pentru copil și reprezentantul legal;
 • adeverința medicală pentru copil
 • adeverințe de venit ale părinților
 • adeverință școlară

După analizarea situației se întocmește o anchetă socială și un plan de servicii, urmând a se semna un contract între beneficiari și centrul de zi.

3. Accesul la serviciile Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii se face pe baza următoarelor acte:

 • cerere cu specificarea problemei întâmpinate;
 • copii acte de identitate pentru copil și reprezentantul legal;
 • adeverința medicală pentru copil
 • adeverințe de venit ale părinților
 • adeverință școlară

După analizarea situației se întocmește o anchetă socială și un plan de servicii, urmând a se semna un contract între beneficiari și centrul de consiliere.

Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2007  |  ORGANIGRAMA 2014 2