Primaria | Monitorul Primariei | Timisoara
Album foto
  Prezentarea directiei
   Direcția de Asistență Socială
   Serviciul de Asistență Socială
   Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice
   Serviciul pentru Copii cu Dizabilități "Podul Lung"
   Centrul de zi pentru persoane în dificultate
   Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei
   Serviciul pentru Protecția persoanelor cu Handicap
   Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara
   Informati de interes public
   Ajutoare de încălzire
   Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timișoara 2017-2022
   Raport de activitate
   Posturi publice vacante
   Declaratii de avere si interese
   Proiecte
   Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate POAD 2015
   Anunțuri Concurs
   CODUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
   Regulament de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara
   Raport anual privind constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si recuperarea ajutoarelor de incalzire incasate necuvenit pentru anul 2012
   Raportari lunare de constatare a contraventiilor privind ajutoarele de incalzire
   Standarde de cost pentru anul 2012
   Cerere - Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
   Acordarea de subvenți în baza Legi nr.34/1998
   Achizitii Publice
   Invitatie de Participare-Furnizori de servicii sociale

Caută


album foto timisorean
  Pagine web utile
   Coduri poștale
   Statistici timișene
   Telpark

Click pentru a vedea vremea in Timisoara

  » Informati de interes public | Informatii de interes public | Categorii de documente gestionate

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Bul. Regele Carol I nr. 10

Nr. 235/27.01.2009

 

 

APROBAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

MARIA STOIANOV 

 

 

 

NOMENCLATOR ARHIVISTIC

Care cuprinde termenele de păstrare ale documentelor create de seviciile

din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, aprobat

prin Dispoziția nr. 19/27.01.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATIV II SERVICIUL BUGET FINANTE CONTABILITATE

INDICATIV B

 

Nr. crt.

Denumirea dosarului

Termen de păstrare (ani)

Observatii

 

 

B

1

Bilanț

P

 

 

 

 

B

2

Registru jurnal

P

 

 

 

B

3

Registru inventar

P

 

 

 

B

4

Registru inventar mijloace fixe

P

 

 

 

B

5

Registru privind operațiunile supuse vizei CFP

P

 

 

 

B

6

Registru unic de control

P

 

 

 

B

7

Buget

P

 

 

 

B

8

Cartea mare (fișe cont sintetice și analitice)

10 ani

 

 

 

B

9

Situații financiare trimestriale și anuale, anexe și note explicative

10 ani

 

 

 

B

10

Note contabile

10 ani

 

 

 

B

11

Jurnal de înregistrare

10 ani

 

 

 

B

12

Balanța de verificare

10 ani

 

 

 

B

13

Acte contabile, note contabile, facturi, extrase bancă, ordine de plată

10 ani

 

 

 

B

14

Documente justificative pentru înregistrare în contabilitate

10 ani

 

 

 

B

15

Facturi, chitanțe, carnete CEC, note recepție, bonuri consum

10 ani

 

 

 

B

16

PV inventariere, liste inventar,declarații gestionari, dispoziții inventar

10 ani

 

 

 

B

17

Documente folositoare în aplicarea procedurii de achiziții publice

10 ani

 

 

 

B

18

Contracte și comenzi de achiziții publice

10 ani

 

 

 

B

19

Rapoarte legate de atribuirea contractelor de achiziții publice

10 ani

 

 

 

B

20

Propuneri, Angajamente și Ordonanțări de plată

10 ani

 

 

 

B

21

Registre de înregistrare OP și PAO de plată

10 ani

 

 

 

B

22

Proces-verbal obiecte de inventar

10 ani

 

 

 

B

23

Proces-verbal recepții mijloace fixe

10 ani

 

 

 

B

24

Registre casă

10 ani

 

 

 

B

25

Corespondență contabilitate

5 ani

 

 

 

B

26

Contracte încheiate cu furnizorii de utilitate publică, în conformitate cu O.U.G. nr.24/2006, convenții

5 ani

Cu condiția producerii efectelor juridice, clauzelor, garanția prevăzută în fiecare contract încheiat

 

 

B

27

Situații statistice

5 ani

 

 

 

B

28

Fișe ct. 950

5 ani

 

 

 

B

29

Chitanțiere

5 ani

 

 

 

B

30

Carnete CEC cotoare

5 ani

 

 

 

B

31

Carnete note recepție

5 ani

 

 

 

B

32

Carnete bonuri consum

5 ani

 

 

 

B

33

Contracte de achiziție publică încheiate cu furnizorii în conformitate cu O.U.G. nr.60/2001, modificată prin Legea nr.212/2002 și H.G. nr.461/2001

5 ani

Cu condiția producerii efectelor juridice, clauzelor, garanția prevăzută în fiecare contract încheiat

 

 

 

 

INDICATIV III

BIROUL ADMINISTRATIV

INDICATIV C

 

Nr. crt.

Denumirea dosarului

Termen de păstrare (ani)

Observatii

C

1

Registrul de intrare – ieșire a corespondenței

10 ani

 

C

2

Fișe individuale SSM

5 ani

 

C

3

Fișe individuale ISU

5 ani

 

C

4

Dosar cu Matca; Foi de parcurs; Dosar cont 385

5 ani

 

C

5

Cotoare BCF

5 ani

 

C

6

Dosare FAZ

5 ani

 

 

 

 

 

INDICATIV IV

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

INDICATIV D

 

Nr. crt.

Denumirea dosarului

Termen de păstrare (ani)

Observatii

D

1

Corespondență

5 ani

 

D

2

Cereri și acte justificative în vederea acordării unui ajutor social conform Legii nr.416/2001

3 ani

 

 

 

 

 

D

3

Cereri și acte justificative în vederea acordării alocației de susținere pentru familia monoparentală conform O.U.G. nr.105/2003, aprobată prin Legea

nr.41/2004

3 ani

 

D

4

Cereri și acte justificative în vederea acordării alocației familiale complementare conform O.U.G. nr.105/2003, aprobată prin Legea nr.41/2004

3 ani

 

D

5

Cereri și acte justificative privind acordarea ajutorului de încălzire în sistem centralizat și gaze naturale conform O.U.G. nr.81/2003

3 ani

 

D

6

Liste cu beneficiarii de venit minim garantat privind obligația de a efectua munca în folosul comunității

1 an

 

D

7

Cereri privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri

1 an

 

D

8

Cereri și răspunsuri privind solicitări ale cetățenilor pentru ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001

1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATIV V

SERVICIUL PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE

INDICTIV E

 

Nr. crt.

Denumirea dosarului

Termen de păstrare (ani)

Observatii

E

1

Corespondență

5 ani

 

E

2

Anchete sociale întocmite în baza Legii nr.17/2000, privind internările în Căminele spital din județ

3 ani

 

E

3

Anchete sociale întocmite în baza Legii nr.17/2000, privind internările în Cămine pentru pensionari

3 ani

 

E

4

Dosarele personale ale beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu

3 ani

 

E

5

Dosarele personale ale beneficiarilor de servicii de teleasistență

3 ani

 

E

6

Dosarele beneficiarilor Centrelor de zi pentru persoane vârstnice care au ieșit din evidență

3 ani

Dosarele cuprind toate documentele legate de beneficiari, inclusiv actele legate de serviciul de kinetoterapie, psihologie, asistență socială și medicală.

E

7

Dosarele persoanelor vârstnice care au solicitat includerea într-un centru de zi și care nu au mai devenit beneficiari

3 ani

Dosarele cuprind toate documentele legate de sitația beneficiarilor.

E

8

Anchete sociale întocmite în baza Legii nr.17/2000, privind înscrierea în Centrul de zi pentru persoane vârstnice

3 ani

 

E

9

Anchete sociale întocmite în baza Legii nr.17/2000, H.G. nr.886/2000 pentru beneficiarii Centrului de zi Alzheimer

3 ani

 

E

10

Fișe observații medicale pentru beneficiarii Centrului de zi Alzheimer

3 ani

 

E

11

Cereri pentru acordarea de îngrijire la domiciliu și evaluări sociale - respinse

1 an

 

E

12

Cereri pentru acordarea de servicii sociale de teleasistență și evaluări sociale – respinse

1 an

 

E

13

Documente referitoare la alte probleme ale cetățenilor și beneficiarilor

1 an

 

E

14

Documente referitoare la alte probleme ale cetățenilor pentru beneficiarii Centrului de zi Alzheimer

1 an

 

 

 

 

INDICATIV VI

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „PODUL LUNG”

INDICTIV F

 

Nr. crt.

Denumirea dosarului

Termen de păstrare (ani)

Observatii

F

1

Dosar documente intabulare clădire

P

 

F

2

Dosare investiții

P

 

F

3

Dosarele personale ale beneficiarilor Centrului de Zi „Podul Lung”

50 ani

După încheierea serviciilor primite

F

4

Contracte de servicii

10 ani

 

F

5

Monitorizări – situații statistice (ANPH)

10 ani

 

F

6

Tabele nominale cu beneficiarii Centrului de zi și prezențele acestora

5 ani

 

F

7

Cereri și acte justificative pentru înscrierea și reînscrierea anuală în Centrul de zi

5 ani

 

F

8

Plan de activități a beneficiarilor

5 ani

 

F

9

Fișe de participare a beneficiarilor la activități

5 ani

 

F

10

Procese verbale – tematică ședințe personal și părinți

5 ani

 

F

11

Corespondență

5 ani

 

F

12

Procese verbale – întâlniri de lucru cu personalul

3 ani

 

 

 

 

 

 

INDICATIV VII

COMPARTIMENT STRATEGIE DEZVOLTARE

INDICATIV G

 

Nr. crt.

Denumirea dosarului

Termen de păstrare (ani)

Observatii

G

1

Proiecte care au obținut finanțare

10 ani

 

G

2

Solicitări, răspunsuri, situații statistice, instituții publice, private, persoane fizice

5 ani

 

 

G

3

Rapoarte de activitate – întâlniri de lucru

3 ani

 

G

4

Convenții de parteneriat, protocoale de colaborare

3 ani

 

G

5

Rapoarte de evaluare inițială, rapoarte de monitorizare și scale de evaluare a instituțiilor private care primesc finanțare de la C.L.M.T.

3 ani

 

G

6

Documente privind instituțiile private care solicită finanțare de la C.L.M.T.

3 ani

 

G

7

Registre audiențe, rapoarte monitorizare, evaluare ONG-uri

3 ani

 

G

8

Proiecte care nu au obținut finanțare

2 ani

 

G

9

Note de audiență director executiv

1 an

 


Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2007  |  ORGANIGRAMA 2014 2