Primaria | Monitorul Primariei | Timisoara
Album foto
  Prezentarea directiei
   Direcția de Asistență Socială
   Serviciul de Asistență Socială
   Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice
   Serviciul pentru Copii cu Dizabilități "Podul Lung"
   Centrul de zi pentru persoane în dificultate
   Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei
   Serviciul pentru Protecția persoanelor cu Handicap
   Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara
   Informati de interes public
   Ajutoare de încălzire
   Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timișoara 2017-2022
   Raport de activitate
   Posturi publice vacante
   Declaratii de avere si interese
   Proiecte
   Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate POAD 2015
   Anunțuri Concurs
   CODUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
   Regulament de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara
   Raport anual privind constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si recuperarea ajutoarelor de incalzire incasate necuvenit pentru anul 2012
   Raportari lunare de constatare a contraventiilor privind ajutoarele de incalzire
   Standarde de cost pentru anul 2012
   Cerere - Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
   Acordarea de subvenți în baza Legi nr.34/1998
   Achizitii Publice
   Invitatie de Participare-Furnizori de servicii sociale

Caută


album foto timisorean
  Pagine web utile
   Coduri poștale
   Statistici timișene
   Telpark

Click pentru a vedea vremea in Timisoara

  » Centrul de zi pentru persoane în dificultate
Centrul de zi pentru persoane în dificultate  Centrul de zi pentru persoane în dificultate este situat în  Timișoara, str. Ioan Plavoșin, nr. 21 (cartierul Mehala), telefon 0256-286487. Serviciile sociale se acordă într-oclădire renovată și echipată  printr-o finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2007-2013.
Centrul se adresează mai ales persoanelor vârstnice suferind de boala Alzheimer, de boala Parkinson, celor care se recuperează în urma unui accident cerebral vascular, persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora.
Activitățile desfășurate în centru sunt: consiliere socială, psihologică și medicală, kinetoterapie, ergoterapie, logopedie, meloterapie, club de dans, atelier de pictură. În funcție de interesul arătat de beneficiari, se inițiază și alte tipuri de activități. Spațiul este generos și fiecare tip de activitate se desfășoară în încăperi special amenajate. Personalul de specialitate este format din: medic, asistent social, psiholog, kinetoterapeut, ergoterapeut, logoped și meloterapeut, o parte a acestor specialiști desfășurându-și activitatea și în cadrul altor servicii sociale furnizate de către Direcția de Asistență Socială Comunitară. Prin furnizarea acestui serviciu social se urmărește:
· îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor și prevenirea instituționalizării acestora prin dezvoltarea de servicii sociale alternative;
· identificarea, evaluarea și includerea beneficiarilor în servicii/programe sociale potrivit nevoilor identificate pentru limitarea unor situații de dificultate și vulnerabilitate care pot duce la marginalizare, stigmatizare sau excludere socială;
· asigurarea unui ambient corespunzător pentru petrecerea timpului liber și resocializare, în vederea menținerii sau readaptării capacităților fizice și intelectuale;
· asigurarea de asistență socială, psihologică și medicală, individuală sau de grup:
· menținerea în parametrii de funcționare acceptabili o durată cât mai îndelungată a persoanelor vârstnice suferind de boala Alzheimer și Parkinson;
· împiedicarea degradării relațiilor intrafamiliale.
Pentru a beneficia de serviciile Centrului de zi pentru persoane în dificultate, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă domiciliul în municipiul Timișoara, să fie diagnosticați cu boala Alzheimer, boala Parkinson, în recuperare după un accident vascular cerebral sau să fie încadrați într-un grad de handicap ușor, mediu sau accentuat, să fie înscriși la medic de familie și în evidența unui medic specialist și să poată prezenta recomandare de la medicul specialist pentru frecventarea centrului.
Centrul poate fi vizitat zilnic, în intervelul orara 8.30-12.30, de persoanele interesate pentru înscriere. 
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2007  |  ORGANIGRAMA 2014 2