Primaria | Monitorul Primariei | Timisoara
Album foto
  Prezentarea directiei
   Direcția de Asistență Socială
   Serviciul de Asistență Socială
   Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice
   Serviciul pentru Copii cu Dizabilități "Podul Lung"
   Centrul de zi pentru persoane în dificultate
   Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei
   Serviciul pentru Protecția persoanelor cu Handicap
   Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara
   Informati de interes public
   Ajutoare de încălzire
   Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timișoara 2017-2022
   Raport de activitate
   Posturi publice vacante
   Declaratii de avere si interese
   Proiecte
   Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate POAD 2015
   Anunțuri Concurs
   CODUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
   Regulament de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara
   Raport anual privind constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si recuperarea ajutoarelor de incalzire incasate necuvenit pentru anul 2012
   Raportari lunare de constatare a contraventiilor privind ajutoarele de incalzire
   Standarde de cost pentru anul 2012
   Cerere - Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
   Acordarea de subvenți în baza Legi nr.34/1998
   Achizitii Publice
   Invitatie de Participare-Furnizori de servicii sociale

Caută


album foto timisorean
  Pagine web utile
   Coduri poștale
   Statistici timișene
   Telpark

Click pentru a vedea vremea in Timisoara


Cerere admitere
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Direcția de Asistență Socială Comunitară
Centrul de zi pentru persoane în dificultate
Str. Ioan Plavoșin, nr. 21, tel/fax 0256.286487
Nr. ___________________________________
 
CERERE DE ADMITERE
 
Subsemnatul/a ________________________________________________în calitate de (bifați) - CRITERII DE ELIGIBILITATE -
o   persoană suferind de boala Alzheimer (stadiu incipient și mediu)
o   persoană suferind de boala Parkinson
o   persoană în recuperare post accident vascular cerebral
o   persoană cu semipareză
o   persoană cu dizabilități (grad ușor, mediu, accentuat)
o   reprezentant legal al domnului/doamnei ______________________________________,
cu domiciliul stabil în Timișoara, str. __________________________________, nr. ____, bl. ___, sc. __, ap. __, telefon __________________________________, posesor al BI/CI seria ___, nr. ___________, născut la data de ______________, solicit admiterea în Centrul de zi pentru persoane cu dificultăți din Timișoara, str. Ioan Plavoșin, nr. 21.
 
ANEXEZ  - ACTE NECESARE -
·         copie BI/CI
·         aviz epidemiologic de la medicul de familie
·         adeverință de la medicul specialist/medicul de familie cuprinzând: diagnostic, medicație, recomandare pentru frecventarea centrului de zi, se recomandă/nu se recomandă kinetoterapie
·         certificat de persoană cu handicap și planul individualizat de recuperare (care însoțește certificatul de persoană cu handicap) – numai în cazul persoanelor cu dizabilități
 
Data                                                                                                  Semnătura
 
Cod F-PO.CZPD.01/01


  Centrul de zi pentru persoane în dificultate | articole din numarele anteriore
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2007  |  ORGANIGRAMA 2014 2