Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Timisoara live  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 la nivelul Municipiului Timișoara
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Administratorului public
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2014-2017
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Cauta in hotarari


Afiseaza: Cautare exacta:

Hotararea Consiliului Local 13/27.01.2009
privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 832/16.01.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț , regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată și modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 337 / 16.12.2003 pentru aprobarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit. (b) și (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 337/16.12.2003.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredințează Direcția Drumuri, Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright ˆ Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara