Componența Consiliului | Componenta Consiliului Local în mandatul 2012-2016

COMPONENȚA  COMISIILOR  PE  DOMENII  DE  SPECIALITATE  ALE  CONSILIULUI  LOCAL – 2015

COMISIA 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe

1. HERZOG BOGDAN - președinte
2. DIMECA RADU DRAGOȘ – secretar
3. BOGLUȚ  DOREL
4. CIUHANDU OVIDIU
5. IDOLU IULIAN DANIEL
 
COMISIA 2 – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu
1. JICHICI CIPRIAN - CORNELIU – președinte
2. SIMONIS ALFRED - ROBERT – secretar
3. GRIGOROIU GRIGORE
4. SANDU CONSTANTIN – ȘTEFAN
5. FOLICĂ PETRICĂ

COMISIA 3 – pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale

1. RUȘEȚ VASILE – președinte
2. GEANĂ NISTOR PAVEL – secretar
3. ORZA ADRIAN ROMIȚĂ
4. PETRIȘOR ANDREI – ROMULUS
5. SARACAN MARIA

COMISIA 4 – pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților

1. TAROPA LUCIAN – președinte
2. JUMANCA ROMANIȚA – ADINA – DELIA – secretar
3. BONCEA GEORGE – FLAVIUS
4. STOIAN FLORIAN
5. TÂRZIU ADELINA - LARISSA

COMISIA 5 -  pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte

1. ȚOANCĂ RADU – președinte
2. OLTEANU RAMONA ISABELA – secretar
3. MOȘIU SIMION
4. VESA VASILE – TEODOR
5. WOLF ELENA.