Prin HCL nr. 334/2002 se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a piețelor pe raza municipiului Timișoara

Conform HCL 334/2002 constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000.000 – 5.000.000 lei subînchirierea sau permiterea folosirii spațiului rezervat în nume propriu la terțe persoane, utilizarea locurilor de vânzare fără rezervare sau achitarea taxei zilnice, staționarea autovehiculelor în perimetrul piețelor în scopul depozitării sau comercializării produselor fără aprobare și fără achitarea taxei de ocupare a domeniului public, comercializarea de produse fără să aibă acte doveditoare legale care să ateste calitatea de comerciant sau producător.

De asemenea, constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 lei neafișarea datelor de identificare a societăților comerciale pe care le reprezintă, a datelor de identificare a mărfurilor, a prețurilor și tarifelor practicate, la loc vizibil pentru fiecare produs, precum și utilizarea de mijloace de măsurare și cântărire neverificate metrologic.

Cu amenzi cuprinse între 4.000.000 – 6.000.000 lei se sancționează comercializarea substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, a armelor de foc și a muniției, a produselor fără avizul fito – sanitar (pentru produsele care necesită obligatoriu acest aviz), a produselor de origine animală în alte locuri decât în halele special destinate și dotate precum și comercializarea și consumul băuturilor alcoolice și a substanțelor halucinogene în incita piețelor.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000.000 – 2.000.000 lei comercializarea produselor în alte locuri decât cele stabilite, nerespectarea curățeniei la locul de desfășurare al activității, comercializarea produselor murdare, alterate sau degradate.

Cuantumul sancțiunilor poate fi modificat prin hotărâri ale Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legale.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13327684