S-a aprobat regulamentul privind mansardarea blocurilor de locuințe

CLT prin Hotărârea Consiliului Local nr. 96/28.03.2006 a aprobat "Regulamentul pentru mansardarea blocurilor de locuințe colective”. Realizarea mansardelor se va face cu respectarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local aferent și cu respectarea Planurilor Urbanistice Zonale și a Planurilor Urbanistice de Detaliu din zonă. Pentru toate cazurile este necesară întocmirea unei expertize tehnice și vor fi respectate normele tehnice, juridice și sanitare în vigoare.

Vă prezentăm mai jos acest regulament pentru mansardarea blocurilor de locuințe colective:

1. Clădirile existente, cu P+3E , pot fi mansardate, fără prevederea obligatorie a unui ascensor;

2. Mansardarea clădirilor existente, cu P+ 4E, fără lift, poate fi acceptată, în mod excepțional, în următorul caz: ca locuințe socia­le mansardate, investiția fiind făcută de autoritățile locale, pe care aceste auto­ri­tăți să le repartizeze prin închiriere cu prio­ri­ta­te familiilor tinere sau în cazul în care cu acceptul explicit al viitorilor proprietari ai apartamentelor de la mansardă care ar fi tentați de un cost substanțial mai redus al apartamentelor;

3. Clădirile existente, cu P+4E, pot fi mansardate, fără rezerve în cazul realizării, prin extinderea apartamentelor existente de la etajul IV, obținându-se apartamente tip duplex.

4. Pot fi man­sar­date fără rezer­ve, clădirile exis­ten­te, cu cel mult P+9E, pre­văzute cu cel puțin un lift pe o sca­­ră, chiar în si­tuația în care liftul nu deser­vește ac­tual­mente și ultimul etaj. În acest caz, locatarii man­sardei ar trebui să urce pe scări 2 nive­luri, fiind într-o situație com­para­bilă cu locatarii ulti­mului nivel al clă­dirilor cu P+2E;

5. În toate ca­zurile mai sus men­ționate, se va ela­bora un proiect de instalații, pentru întregul bloc, care va avea acceptul fie­cărui proprietar din imobil, iar mansardele vor respecta Normativul pentru proiectarea mansardelor la clădirile de locuit, indicativ NP-064-02.

 

În cursul anului 2005-2006 au fost emise 408 de certificate de urbanism și 201 autorizații de construire având ca obiect acoperiș șarpantă (poduri neîncălzite).

Construirea acoperișurilor la blocurile de locuințe contribuie la îmbunătățirea condițiilor termice ale acestora și la economisirea sumelor care ar trebui cheltuite periodic pentru repararea straturilor hidroizolante ale teraselor existente.

Executarea acoperișurilor tip șarpantă, în locul celor de tip terasă, a fost încurajată și de prevederile HCL 109/2004 și HCL375/2005 prin care lucrarea respectivă era trecută pe lista celor pentru care se acordă facilități fiscale.

Am primit numeroase solicitări privind emiterea unui certificat de urba­nism pentru mansardare bloc de locuințe. Pe lângă îmbunătățirea confortului termic prin executarea acestor mansarde se pot crea spații noi pentru locuințe sociale, investiția fiind făcută de autoritățile locale - aceste locuințe urmând a fi repartizate prin închiriere cu prioritate familiilor tinere.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13327716