Sancționarea contravențiilor

Consiliul Local a modificat și completat HCL 349/2002 privind constatarea și sancționarea contravențiilor din Timișoara. Vă prezentăm din acest număr, Hotărârea de Consiliu Local nr. 542/ 28.11.2006.

Se majorează cuantumul amenzii contravenționale la  200 - 400 RON pentru persoanele fizice și 500 – 1.000 RON pentru persoanele juridice pentru:

 • Neîntreținerea fațadelor de la magazine, chioșcuri sau tonete, prin lucrări de reparații, zugrăvire sau vopsire;
 • Neîntreținerea curățeniei și igienei în clădiri, locuințe, anexe gospodărești, în jurul blocurilor de locuințe și a spațiilor în care își desfășoară activitatea, precum și pe terenurile pe care le dețin;
 • Neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, țiglelor, olanelor și a geamurilor sparte, precum și a firmelor uzate sau deteriorate;
 • Neafișarea numărului de imobil la loc vizibil;
 • Neîntreținerea curățeniei și igienei în chioșcuri, tonete, magazine și spațiile din jurul acestora;
 • Cosirea fără autorizație în parcuri, zone verzi, scuaruri, sau grădini publice;
 • Nepresărarea de nisip, rumeguș sau de alte materiale pe trotuare, în fața imobilelor în caz de polei;
 • Neîmprejmuirea și nesa-lu-bri-zarea terenurilor deținute;
 • Necosirea ierbii, a gazonului din spațiile verzi aferente sau limitrofe imobilului, curții, grădinii;
 • Necurățarea înscrisurilor sau însemnelor de orice fel de pe clădiri, monumente, statui sau grupuri statuare;
 • Nerefacerea zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodărești prin lucrări de gazonare, plantații de flori și sau gard viu;
 • Împrejmuirea domeniului public fără autorizație;
 • Cultivarea grădinilor de legume și zarzavat pe domeniul public;
 • Necurățarea zăpezii și a gheții imediat după depunere sau cel târziu până la ora 9.00 de pe trotuare, din fața imobilelor în care locuiesc sau își desfășoară activitatea. Zăpada sau gheața se va depune pe carosabil lângă bordura fără să împiedice circulația și scurgerea apei în sistemul de canalizare;
 • Neefectuarea curățeniei în jurul șantierelor de construcții și reparații.

Constituie contravenție și se sancțio-nează cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 RON pentru persoanele fizice și juridice, următoarele fapte:

 • Netransportarea de către operatorii de servicii publice de salubrizare și întreținere parcuri, zone verzi și locuri de joacă pentru copii, a deșeurilor stradale, vegetale rezultate în urma activităților efectuate;
 • Nesalubrizarea în aceeași zi a suprafeței carosabilului  sau trotuarului unde se execută  lucrări de construcții, reparații sau intervenții la rețeaua tehnico-edilitară;
 • Necolectarea ritmică  a deșeurilor animaliere în fosa septică special destinată și amenajată, de către operatorul serviciului public;
 • Neamplasarea la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru și la sediul unde își desfășoară activitatea a unui coș pentru colectarea reziduurilor de către agenții economici;

Constituie contravenție și se sancțio-nează cu amendă cuprinsă între 200 – 400 RON pentru persoanele fizice:

 • Creșterea animalelor și păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi improvizate în jurul blocurilor de locuit;
 • Creșterea animalelor și păsărilor în zonele A și B ale municipiului;
 • Neevacuarea ritmică a rezidu-urilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel disconfort vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanță de 10 m. față de cea mai apropiată locuință conform reglementărilor igienico – sanitare în vigoare, betonată și prevăzută cu capac;
 • Accesul liber pe domeniul public a păsărilor și animalelor de orice fel;
 • Amplasarea de grajduri, fose, platforme pentru depozitarea gunoiului în curți sau grădini la o distanță mai mică de 30 m. de locuințele limitrofe;
 • Murdărirea sau distrugerea mobilierului urban existent pe domeniul public (coșuri de gunoi, bănci, jocuri pentru copii, jardiniere);
 • Amplasarea bătătoarelor de covoare în jurul imobilelor de locuit și întinderea rufelor spălate la uscat în balcoane deschise sau în jurul blocurilor de locuințe sau gospodăriilor individuale;
 • Neasigurarea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a drumului sau a străzii, pe porțiunea din dreptul gospodăriei, a locurilor de parcare pe care le folosesc și în jurul garajelor pe care le dețin sub orice formă;

(Continuare în numărul următor)

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13851958