Sancționarea contravențiilor

Continuăm prezentarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 542/ 28.11.2006 privind constatarea și sancționarea contravențiilor din Timișoara.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500 - 1.000 lei (persoane fizice) și 1.500 – 2.000 lei (persoane juridice):

 • Abandonarea necontrolată pe domeniul public a aparatelor de orice fel și utilajelor defecte, tonetelor sau chioșcurilor, construcțiilor metalice, caroseriilor sau autovehiculelor degradate sau dezmembrate;
 • Montarea schelelor sau macaralelor de construcții fără aprobare și fără plata taxelor legale;
 • Montarea de mobilier, chioșcuri, corturi sau tonete pentru parcuri de distracții, circuri sau alte manifestări, fără aprobare;
 • Expunerea pentru reclamă sau publicitate pe domeniul public a unor autovehicule, utilaje sau aparatură fără aprobare;
 • Spălarea autovehiculelor pe domeniul public;
 • Depozitarea directă pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor a materialelor de construcție: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deșeuri amestecate/resturi rezultate din activități de reparații și amenajări la clădiri și locuințe și din demolarea unor construcții civile sau industriale, precum și prepararea mortarelor/betoanelor pe domeniul public. Fac excepție de la aceste prevederi  materialele de construcție ambalate sub orice formă, dacă nu afectează solul, cu condiția achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public. Deșeurile și materialele menționate se depozitează numai în recipiente standardizate (containere de 1,1mc; 4mc; 7mc; 10mc și de alte capacități, funcție de cantitate, compatibile cu sistemul de colectare și transport al operatorului de servicii publice de salubrizare sau al constructorului.)
 • Neasigurarea de către societățile de construcții a recipientelor de precolectare a deșeurilor menajere la punctele de lucru pentru personalul propriu;
 • Neasigurarea de către societățile de construcții în incinta punctelor de lucru a grupurilor sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu. Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă și  se vor goli și dezinfecta zilnic de către operatorul de specialitate, pentru a se evita răspân-direa mirosurilor neplăcute.
 • Neîmprejmuirea  cu panouri speciale  de protecție  a organizărilor de șantier  și  a  amplasamentelor pe care se execută lucrări de intervenție la dotările tehnico – edilitare;
 • Murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparații la autovehicule;
 • Amplasarea rulotelor și con-tainerelor de construcții pe domeniul public fără aprobare și fără achitarea taxelor legale;
 • Necurățirea și nerepararea spațiului de parcare de către deținătorii legali;
 • Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităților aprobate;
 • Ocuparea domeniului public cu orice construcții provizorii sau mate-riale fără achitarea taxelor legale;
 • Scăldatul în canalul Bega și folo-sirea malurilor ca loc pentru  plajă;
 • Efectuarea de lucrări de  repa-rații auto  pe domeniul public, neau-torizate.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397342