Vision 2030 - o strategie integrată de infrastructură

Cele douăzeci de proiecte componente vor fi realizate rând pe rând și unele destul de repede.

Prin cooperarea cu orașul Milano și apoi cu prestigiosul institut german Fraunhofer avem, în momentul de față, o strategie generală de dezvoltare a traficului integrat în Timișoara și zona metropolitană, pentru asigu­rarea mobilității transportului ur­ban, regional și chiar național sau inter­național. Pentru implementarea stra­tegiei, Timișoara are nevoie de sprijin guvernamental și deja am trimis documentațiile pentru centura fero­via­ră la minister. Nu avem de-a face doar cu proiecte de interes local sau de responsabilitate locală - strategia cuprinzând și căile ferate și traficul aerian, a declarat la prezentarea strategiei primarul Gheorghe Ciuhandu.

Obiectivele strategice sunt detaliate pe domenii

Consiliul Local al Municipiului Ti­mi­șoara a aprobat strategia realizată de experții străini în parteneriat cu cei români, care va fi implementată pentru realizarea unui transport integrat, care va cuprinde o dezvoltare concomitentă, cu legături directe între drumuri, căi ferate, aeroport, navigație pe Bega. Avizarea de către CLT a documentației a făcut posibilă întâlnirea apoi a spe­cialiștilor pentru a stabili temele de cercetare, în număr de 20, pentru care s-au făcut grupuri de lucru și s-au stabilit termene clare de realizare. Strategia va fi realizată pe bucăți, fiecare componentă fiind detaliată într-un proiect tehnic care va fi supus aprobării de finanțare din diferite surse: pentru căi ferate și aeroport-Ministerul Transporturilor pentru că se află în proprietatea lor, pentru drumuri și transport public -bugetul local, bugetul național și fonduri europene, pentru Canalul Bega, care va fi navigabil și va fi populat cu vaporetto, vaporașe pe care le va cumpăra RATT-bugetul local, bugetul național și fonduri europene. 

Câteva dintre obiectivele propuse:

Drumuri: închiderea inelului de cen­tură, realizarea de noduri și poduri peste Bega; legătura rețelei urbane cu rețeaua re­gională și europeană; realizarea unui sis­tem coerent de parcaje; dezvoltarea re­țelei la transport nemotorizat: biciclete și pietoni.

Transport public: dezvoltarea in­fras­truc­turii transportului public în Ti­­mișoara; realizarea infrastructurii tran­spor­tului periurban; conectarea tran­­spor­tului urban, periurban și extern; in­tegrarea sistemului de mana­ge­ment al transportului public la sistemul general de control al traficului urban.

Aeroport: conectarea aeroportului la rețeaua feroviară; conectarea aero­por­tului la rețeaua rutieră.

CFR: realizarea centurii feroviare de nord pentru descongestionarea traficului feroviar de marfă din zona centrală a orașului; estacada (calea ferată suspendată) între Gara de Nord și Remetea Mare și Giarmata; traversarea fără bariere a rețelei de transport rutier prin modificarea niveletei căii ferate; modernizarea gărilor de cale ferată ca stații de transfer intermodal cu trenuri interurbane și trafic regional; conectarea căilor ferate cu aeroportul se va face prin realizarea a doar 3 kilometri de cale ferată nouă; valorificarea rețelei de căi ferate industriale prin integrarea lor în liniile de tramvai ale RATT.

"O strategie care poate să pară decupată dintr-un film science-fiction putem să o transformăm, mult mai curând decât s-ar putea imagina, în realitate. Și acesta este, de fapt, scopul proiectului Vision 2030" Gheorghe Ciuhandu, Primarul municipiului Timișoara

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13327368