Noile contracte
S-a aprobat încheierea de noi con­tracte de concesiune pe o perioada de 5 ani, cu titularii de garaje ai căror contracte au expirat, chiar dacă solicitarea de prelungire a contractelor vechi nu a fost depusă în termen. Încheierea de noi contracte nu se va realiza dacă terenul a fost revendicat de foștii proprietari sau moștenitorii acestora. S-a aprobat și contractul cadru de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului Timișoara ori în proprietatea Statului Român, pe care sunt edificate garaje. În cazul vânzării unui garaj, cumpărătorul are obligația ca în termen de 30 de zile de la data dobândirii, să depună actele necesare privind modificarea părților contractante din contractul de concesiune sau de modificare a titularului fișei de calcul, după caz. Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei va inventaria în termen de 1 an garajele edificate fără autorizație de construcție, iar acolo unde sunt întrunite condițiile de intrare în legalitate, proprietarii construcțiilor vor fi somați să intre în legalitate. În caz contrar, garajele vor fi demolate pe cheltuiala proprietarului construcției. În situația în care există autorizație de construcție, dar nu a fost încheiat niciun contract de concesiune asupra terenului, iar pentru teren există depusă notificare de terți, se vor încheia fișe de calcul în conformitate cu prevederile legale. Termenul scadent pentru plata redevenței și a chiriilor în cazul terenurilor ocupate cu garaje este data de 30 noiembrie a fiecărui an. Pentru fișele de calcul emise după 30.11.2009, termenul de plata va fi 30 noiembrie 2010. Pentru actualizarea bazei de date cu noii proprietari, aceștia vor primi notificări ca să depună documentele necesare preluării concesiunii. Au fost depuse 3.800 de cereri de prelungire, din care doar 20 % au fost depuse în termenul prevăzut în contract.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13641450