Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 275/2002
Primaria Timisoara experimentează transparența în activitatea decizională a Consiliului Local Timișoara Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local cu impact asupra cetătenilor municipiului Timisoara, cum sunt cele care vizează interesele unui grup de oameni, în special proiectele privind problemele de urbanism, mediu si cele privind operatorii si prestatorii de servicii publice (apă-canal, transport etc.), se pot supune dezbaterii publice.

În aceasta situație se va publica un anunț în presa locală, care să conțină data, ora și locul de desfășurare a dezbaterii publice, precum și ordinea de zi. Dezbaterile publice se organizează în cel mult 20 de zile de la publicarea anunțului.

Proiectul de hotărâre și referatul de specialitate se afișează obligatoriu la sediul Primăriei Municipiului Timișoara și se poate multiplica și difuza persoanelor fizice și juridice interesate.

La dezbaterea publică vor participa obligatoriu inițiatorul proiectului și specialiști din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Timisoara care au redactat referatul de specialitate.

Dezbaterile, propunerile, sugestiile și opiniile participanților se consemnează în procesul verbal al ședinței si se înregistrează pe bandă magnetică. Propunerile se transmit în scris comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si se vor dezbate, împreună cu proiectul de hotărâre al inițiatorului, în condițiile si cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Propunerile exprimate în cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare.

Activitatea de avizare si adoptare a proiectelor de hotărâri este în competenta exclusivă a comisiilor de specialitate, respectiv a plenului Consiliului Local.

Aceasta hotărâre se aplică până în momentul adoptării unei legi în domeniul transparentei decizionale în administrația publică locală.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13410067