Spitalul Clinic Municipal
Consiliul Local Timișoara a aprobat: Raportul de evaluare a scrisorilor de intenție, demararea negocierii conținutului și formei acordului de proiect precum și constituirea comisiei de negociere a condițiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat “Spitalul Clinic Municipal Timișoara”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 14.10.2004 au fost aprobate inițierea proiectului de parteneriat public-privat “Spitalul Clinic Municipal Timișoara” și documentele necesare acestui demers (studiul de prefezabilitate, anunțul de intenție, documentul atașat).

În scopul evaluării scrisorilor de intenție depuse de potențialii investitori, prin Dispoziția Primarului s-a constituit o Comisie de Evaluare a scrisorilor de intenție și s-au aprobat criteriile de eva­luare, grila de punctaj și pro­gramul de desfășurare a selecției investi­to­rilor pentru acest proiect.

După încheierea selecției scrisorilor de intenție și aprobarea Raportului de evaluare, a fost ne­gociat conținutul și forma acor­dului de proiect care a fost apoi sem­nat cu fiecare dintre investitorii selecționați.

Pe baza clauzelor acordului de proiect, Primăria va negocia condițiile de realizare a proiectului de parteneriat public-privat. În acest sens, a fost numită o comisie de specialiști care va analiza toate aspectele generale economico-financiare și juridice ale proiectului.

Comisia de negociere a condițiilor de realizare a proiectului este alcătuită din persoane care, prin experiența și prin cunoștințele de specialitate de care beneficiază, asigură desfășurarea în bune condiții a procesului de negociere. Astfel, se impune prezența unor specialiști care să analizeze aspectele de ordin tehnic, finan­ciar, comercial, juridic, precum și as­pectele implicate de specificul proiectului – aspectele medicale.

Comisia de negociere a condițiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat “Spitalul Clinic Municipal Timi­șoara”, are următoarea compo­nen­ță, care include câte un repre­zen­tant al fiecărui partid politic repre­zentat în Consiliul Local Timi­șoara:

Președinte: Primar Gheorghe Ciuhandu; Membri: - Bîrsășteanu Florică (PSD) - consilier local; Achimescu Bogdan Aureliu (PNL) - consilier local; Ciuhandu Ovidiu (PD) - consilier local; Țepeneu Pavel (PNȚCD) - consilier local; Petrișor Petre (PRM) - consilier local; un expert comercial - personal contractual; un expert financiar - personal contractual; un expert juridic - personal contractual; Adrian Bodo - Primăria Timișoara, Director economic. Secretariatul comisiei de negociere va fi asigurat de: Aurelia Junie - Șef Serviciu Dezvoltare și Integrare Europeană; Cristina Scutariu - Șef Birou Licitații; Eleonora Alina Sas - inspector Serviciul Dezvoltare și Integrare Europeană .

Au fost semnate acorduri de proiecte cu toți cei trei investitori care au depus scrisori de intenție, respectiv:

1. S.C. BOUYGUES ROMANIA S.R.L.;

2. Grupul de companii SUMMA;

3. INTER – MEDICO GmbH.


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13851831