Constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara conform Hotărârii Consiliului Local nr. 349/ 2002
Art. 1 – „Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul municipiului Timișoara, buna gospodărire a acestuia și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici, a altor persoane juridice precum și a cetățenilor.”

Conservarea și protecția mediului

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 de lei, pentru persoane fizice și între 5.000.000 și 10.000.000 de lei pentru persoane juridice:

 • distrugerea spațiilor verzi și a materialului dendrofloricol existent, prin rupere, tăiere, călcare sau prin alte mijloace;
 • efectuarea tăierilor de corecții, defrișări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuștilor, puieților sau a lăstarilor, fără aprobare;
 • efectuarea plantărilor de arbori sau arbuști pentru amenajarea sau refacerea zonelor verzi pe alte amplasamente și fără avizul serviciilor de specialitate din Primărie;
 • schimbarea destinației zonelor verzi fără avizul Serviciului Administrare Mediu Urban din Primărie;
 • neîntreținerea în stare corespunzătoare a spațiilor verzi, de către întreținătorii legali;

Contravenientul va suporta contravaloarea evaluării zonelor verzi și a materialului dendrofloricol afectat, în conformitate cu prevederile legale.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei, pentru persoanele fizice și între 3.000.000 și 6.000.000 de lei, pentru persoanele juridice:

 • nemenținerea în stare corespunzătoare a locurilor de agrement, de către deținătorii legali;
 • circulația sau staționarea autovehiculelor sau vehiculelor în parcuri sau pe zone verzi;
 • arderea deșeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în curți, intravilanuri sau pe străzi;
 • nerefacerea calității de mediu în zonele de impact, la terminarea lucrărilor;
 • gararea autovehiculelor de transport marfă și persoane în alte locuri decât cele aprobate;

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 5.000.000 de lei, pentru persoane fizice și între 5.000.000 și 10.000.000 de lei, pentru persoane juridice:

 • însușirea arborilor doborâți de fenomene naturale sau a arborilor care au fost tăiați, scoși din rădăcini, în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din Primărie;
 • efectuarea de puțuri, fântâni sau izvoare, fără autorizație;
 • aplicarea unor pesticide fără autorizare și a celor care distrug insectele polenizatoare;

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 și 10.000.000 de lei, pentru persoane fizice și între 8.000.000 și 12.000.000 de lei, pentru persoane juridice:

 • neefectuarea periodică, prin laboratoarele de specialitate a analizelor la sursele de apă;
 • punerea în circulație a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare;
 • nedotarea instalațiilor tehnologice care sunt surse de poluare cu sisteme de neutralizare;

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei, pentru persoane fizice și între 8.000.000 și 12.000.000 de lei, pentru persoane juridice:

 • nemontarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse la instalațiile proprii de încălzire la nivelul superior al imobilelor;
 • prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum;
 • neluarea măsurilor de colectare în containere speciale, neutralizarea și evacuarea pe rampe special amenajate a deșeurilor și reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, solvenților, vopselelor, detergenților, produselor petroliere și a altor substanțe chimice care deteriorează procesele tehnologice la diferite obiective.

Întreținerea și reparația drumurilor

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000.000 și 2.000.000 de lei, pentru persoane fizice și între 2.000.000 și 4.000.000 de lei, pentru persoane juridice:

 • neîntreținerea permanentă a curățeniei șanțurilor de scurgere a apelor pluviale, a podețelor și tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietății, în vederea evitării inundațiilor ori a stagnării apelor;
 • nerespectarea locurilor de parcare stabilite;
 • neîntreținerea trotuarelor, căilor pietonale și a locurilor de parcare pe care le folosesc din dreptul imobilelor;
 • acoperirea șanțurilor, rigolelor sau tuburilor de beton cu diferite materiale sau deșeuri;

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000.000 și 4.000.000 de lei, pentru persoane fizice și între 3.000.000 și 6.000.000 de lei, pentru persoane juridice:

 • distrugerea îmbrăcămintei părții carosabile, a trotuarelor și a marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport și utilaje neadecvate;
 • executarea de lucrări sau intervenții la rețeaua tehnico – edilitară fără aprobarea serviciilor de specialitate din Primărie;
 • neanunțarea organelor de specialitate din Primărie despre lucrările de construcții, reparații sau intervenții în carosabil, de unde rezultă pământ, moloz sau alte deșeuri, în vederea stabilirii locului de depozitare a acestora;
 • necurățarea căilor publice după descărcarea sau încărcarea mijloacelor de transport;

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională și cu lipirea de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, precum și cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor, cu plata contravalorii prestației efectuate în locurile în care sunt prevăzute plăcuțe adiționale de ridicare sau blocare la roată a autovehiculelor. Amenda contravențională este cuprinsă între 3.000.000 și 6.000.000 de lei, pentru persoane fizice și între 5.000.000 și 10.000.000 de lei, pentru persoane juridice:

 • oprirea și staționarea autovehiculelor pe trotuare, zone verzi, scuaruri, insule de dirijare a circulației, în alveole și în stațiile mijloacelor de transport în comun;
 • oprirea și staționarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activități ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate și semnalizate corespunzător;
 • parcarea și staționarea autovehiculelor în zona de protecție a șanțurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a șanțurilor;
 • rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniu public fără avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
 • circulația cu autovehiculele în zona: Piața Victoriei, Piața Unirii, str. Alba Iulia, str. ªtefan cel Mare (între Piața Traian și Aurel Vlaicu);
 • executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate și fără acordul Comisiei de Circulație a municipiului Timișoara.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 26.02.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13500962