Atribuirea în folosință gratuită a unui teren Către Universitatea de Vest Timișoara
01 Februarie 2004
Se atribuie în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani, Universității de Vest Timișoara, suprafața de 333 mp teren, situat în Timișoara, Piața Petofi nr.7, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea extinderii cu un corp de clădire cu destinația învățământ, cazare și servicii aferente.

Devierea rețelelor de utilități situate pe teren cade în sarcina Universității de Vest Timișoara.
Publicat in Consiliul Local Timișoara
Preluarea instituțiilor de cultură
01 Februarie 2004
Consiliul Local Timișoara a aprobat, în ședința din 27 ianuarie 2004, trecerea de la Consiliul Județean Timiș la Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a Teatrului de Stat “Csiky Gergely” din Timișoara cu sediul în str. Mărășești nr. 2, a Teatrului German de Stat Timișoara cu sediul în strada Mărășești nr.2 și a Filarmonicii Banatul din Timișoara cu sediul in B-dul C.D. Loga nr. 2, începând cu data de 01.01.2004.
Publicat in Consiliul Local Timișoara
Studiul de fezabilitate și realizarea lucrărilor pentru Amenajarea scenei la Parcul Rozelor
01 Februarie 2004
La actuala scenă de spectacole a Teatrului de vară din Parcul Rozelor este prevăzută efectuarea mai multor lucrări. Astfel, se va realiza aco­perirea scenei cu o prelată, în­chiderea culoarului care leagă scena cu vestiarele artiștilor și lucrări de reparații și întreținere a ele­mentelor componente a ansamblului scenei.

Copertina va acoperi întreaga scenă inclusiv zonele laterale, și calea de acces la scenă până la culoarul din fața cabinelor.
Publicat in Consiliul Local Timișoara
Aducerea la cunoștință publică a actelor emise de Consiliul Local al Municipiului Timișoara
01 Ianuarie 2004
În activitatea sa și pentru realizarea atribuțiilor conferite de lege, Consiliul Local – autoritate deli­berativă a administrației publice locale - emite hotărâri. Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, aducerea la cunoștință publică a actelor emise de Consiliul Local se realizează prin grija Secretarului Municipiului Timișoara. În termen de 3 zile de la adoptare, hotărârile Consiliului Local se comunică prefectului și primarului.

Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale de la data comunicării.
Publicat in Consiliul Local Timișoara
Plan Urbanistic de Detaliu privind Blocul de locuințe de pe strada Cozia, nr. 86-88
01 Ianuarie 2004
Consiliul Local a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuințe” , strada Cozia, nr. 86-88, Timișoara care se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara având o valabilitate de 10 ani.

Terenul studiat are o suprafață de 1690 mp. și este proprietatea S.C. Eurocase S.R.L.
Publicat in Consiliul Local Timișoara
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, >>

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13675209