ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA DESCHISÃ
Pentru achiziția publică de întocmire a studiului de fezabilitate , proiectului tehnic, caietului de sarcini și detalii de execuție pentru lucrarea: "Viabilizare terenuri prin echiparea cu utilități, în vederea construirii de locuințe - Zona Ovidiu Balea"

Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Bv.C.D.Loga nr.1 , Timișoara , cod 1900, telefon 056-193623, cod fiscal 5390605, anunță demararea procedurii de licitație deschisă, conform prevederilor art.9, alin (1) lit. a) din O.U.G nr.60/2001 pentru atribuirea unui contract de servicii în vederea achiziționării studiului de fezabilitate , proiectului tehnic, caietului de sarcini și detalii de execuție pentru lucrarea: "Viabilizare terenuri prin echiparea cu utilități, în vederea construirii de locuințe - Zona Ovidiu Balea –cod CPSA 7420.37 pentru data de 25.04.2003, ora 1000 .

Serviciile vor fi prestate pe raza Municipiului Timișoara .
Termenul limită de prestare a serviciilor doi ani de la data semnării contractului de servicii.
Documentația referitoare la elaborarea și prezentarea ofertei poate fi procurată de la sediul Primăriei Timișoara, camera 201 , Birou Licitații.
Costul unui exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei este de 150.000 lei sumă care se achită la casieria Primăriei Timișoara.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 17.04.2003
Data limită pentru depunerea ofertelor este 25.04.2003, ora 930
Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei Timișoara, camera 12, ghișeul nr.1.
Ofertele vor fi redactate în limba română.
Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Timișoara, Sala de Consiliu în data de 25.04.2003, ora 1000.
Persoane admise să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanții ofertanților.
Garanția pentru participare este de 25.000.000 lei.
Sursa de finanțare este bugetul local .

Documente care dovedesc eligibilitatea:

1) Declarație pe proprie răspundere completată în conformitate cu Formularul B1;
2) Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat ( document original eliberat de D.G.F.P.S.) precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat (documente originale eliberate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Județeană de Pensii, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate) ;
3) Certificat privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local ( document original eliberat de Primărie).
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13409134