ANUNT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE SOLUTII
privind achiziția de proiecte pentru locuințe construite prin ANL

1. Autoritatea contractantă : Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Bv. C. D. Loga nr.1, cod 1900, telefon  0256-408300, cod fiscal 5390605
 
2. Tema proiectului: elaborarea de soluții pentru locuință unifamilială în regim cuplat front 9 m, 10 m, locuință unifamilială-înșiruită front 6 m și pentru locuință colectivă.

3. Tipul concursului: de soluții , deschis,

4.
a) Data limită pentru depunerea soluțiilor: 07.04.2003 , ora 1000
b) Soluțiile se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 12, ghiseul 7 sau 8.
5. Criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea soluțiilor:
- Abordarea tuturor cerințelor temei de proiectare (concurs);
- Stabilirea compatibilității amenajării arhitecturale și funcționale propusă cu construcțiile existente în zonă;
- Costul pe unitate de suprafață construită desfășurată ( Acd) pentru soluția propusă;
- Soluții de rezolvare din punct de vedere funcțional și arhitectural a partiurilor;
- Soluții de rezolvare arhitecturală a fațadelor;
- Gradul de ocupare a terenului.
6. Decizia juriului nu este obligatorie pentru autoritatea contractantă

7. Proiectele câștigătoare vor fi propuse pentru continuarea fazelor de Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Caiet de sarcini și Detalii de execuție pentru locuințe prin ANL.

8. Concursul de soluții nu este urmat de atribuirea unui contract de achiziție publică concurentului câștigător.

9. Prezentul anunț de participare  a fost transmis către R.A.”Monitorul Oficial” în vederea publicării , în data de 24.03.2003 .
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13409974