Chiria pentru terenurile intravilane
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.15 din 20.07.2004, privind închirierea terenurilor intravilane aferente imobilelor cu destinația
de locuință dobândite în baza Legii 112/1995 și Legii 79/1997 s-au luat măsuri pentru întocmirea fișelor de calcul a chiriei lunare pentru suprafața de tren aferentă acestor imobile.

Astfel, toți proprietarii care de­țin locuințe în imobile naționalizate sunt invitați să se prezinte la cen­trele de zonă ale Biroului Locuințe, res­pectiv pentru zona de sud a ora­șului în Blv. 16 Decembrie 1989 nr.38 și pentru zona de nord a orașului în str. Oituz nr.1. Precizăm că orașul es­te împărțit în două zone delimita­te de canalul Bega.

Chiria aferentă suprafețelor de te­ren se calculează prin înmulțirea su­prafeței de teren aferentă lo­cuin­ței cu un tarif de bază lunar de 100 lei/ mp. înmulțit cu un coef­i­cient de zonă stabilit prin Hotărâre de Consiliu Local. În acest sens toa­te persoanele aflate în această situație se vor prezenta personal, cu bu­le­ti­nul de identitate, con­tractul de vân­zare-cumpărare și ex­trasul de Carte Funciară, în cadrul pro­gra­mului cu pu­blicul, la Birourile locuințe unde sunt arondate, res­pectiv pentru zo­na de nord a oraș­u­lui la Biroul Lo­cuințe din str. Oituz nr.1 și pentru zo­na de sud a orașului la Biroul Lo­cuințe din Blv. 16 Decembrie 1989 nr.38, pentru întoc­mi­rea fișei de cal­cul a chiriei.

Programul cu publicul al Bi­rou­lui locuințe este următorul:
- luni, miercuri și vineri între orele 08,00 – 10,00;
- marți și joi între orele 15,00 – 17,00.
Precizăm că pentru pro­gra­ma­rea semnării fișei de calcul rugăm per­­soanele aflate în această situație să contacteze cele 2 birouri la ur­mă­toarele numere de telefon:
- Biroul Locuințe din str. Oituz nr.1 – telefon 294310
- Biroul Locuințe din Blv. 16 Decembrie 1989 nr.38 – telefon 204251.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 03.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13836009