Documentațiile de urbanism

O nouă hotărâre de consiliu local stabilește preluarea unor documente în anumite condiții, începând cu 1 noiembrie 2008. De la 1 noiembrie 2008 se modifică procedura de completare a documentațiilor pentru obținerea Autorizației de Construire, Certificatelor de Urbanism (alipire, dezlipire, ieșire din indiviziune etc.), Autorizației de Funcționare Construcții și a Autorizației de nefuncționare Construcții, cu documente în format digital. Modificarea are loc ca urmare a aprobării unei noi hotărâri de consiliu local ce conține alte reglementări. Documentele se depun la Primăria  Timișoara, Direcția Urbanism și Banca de Date Urbane la camera 12, Centrul Consiliere Cetățeni.


Depunerea documentației se va face astfel: în format digital, în completare la documentațiile solicitate în prezent pentru obținerea următoarelor acte emise de Primăria Timișoara:

A. Pentru completarea documentațiilor în vederea obținerii Autorizațiilor de Construire trebuie depuse: planuri de situație și planuri de încadrare în zonă; planuri parcelare pe care să fie corect identificată parcela de teren conform notațiilor din cartea funciară aferentă imobilului, în format dxf;

B. Pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), documentația trebuie să conțină următoarele: memoriu de prezentare a lucrării în format pdf; plan cu situația existentă în format dxf; planșă cu reglementările urbanistice în format dxf; planșă cu propunerea de mobilare în format dxf; planșă cu situația juridică a terenurilor în format dxf; planșă cu obiective de utilitate publică în format dxf;

C. Documentațiile pentru obținerea Autorizației de Funcționare construcții și Autorizației de Nefuncționare construcții trebuie să conțină toate planurile depuse la Autorizația de Construire, conform Punctului A, avizate spre neschimbare și în plus se va depune ridicarea topografică în format dxf.

D. Pentru obținerea Certificatelor de Urbanism (alipire, dezlipire, ieșire din indiviziune etc.) documentațiile trebuie să conțină următoarele:

Sistemul de coordonate pentru formatul digital va fi Stereo 70, iar definiția straturilor din fișierul DXF, versiunea AutoCAD 12:

Lin CF

Linie cale ferată Linie
ContHidr  Limită contur hidrografic Linie
 Conducta Conducte și cabluri la suprafață și subterane cu simboluri corespunzătoare Linie+Simbol
 ElementeEdil Elemente edilitare găsite pe teren: Stâlpi (Iluminat, telefon, înaltă tensiune), Cămine de vizitare (canalizare, apă, electricitate, telecomunicații, gaz), Hidrant, Fântână, Rigolă, Aerisire gaz, Copac Simbol+Punct

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397437