Planul local multianual

Peste 2500 de apartamente vor intra în programul de reabilitare termică de la nivelul municipiului.

În prezent, blocurile de locuințe înregistrează, de regulă, un consum specific anual de energie pentru încălzire cuprins între 180 kWh/mp și 240 kWh/mp.

Condominiile proiectate în perioada 1950-1990 au cele mai importante pierderi de energie prin pereții exteriori, ferestre și terase.

Aceste pierderi de energie de­termină costuri foarte ridicate cu încălzirea apartamentelor pe pe­rioada de iarnă.

Totodată, blocurile proiectate între anii 1950 și 1990 prezintă, adesea, elemente de construcții ale fațadelor degradate sau deteriorate, precum și componente-pereți exteriori și tâmplărie exterioară - neperformante din punct de vedere energetic.

Reducerea consumurilor
Realizarea lucrărilor de inter­venție stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 18 din 4 martie 2009 au efect direct asupra reducerilor con­­­­­­­­sumurilor de combustibil convențional utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, a re­­­­ducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră, a reducerilor cheltuielilor cu în­călzirea locuințelor pe perioada de iarnă și cu climatizarea, pe perioada de caniculă, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Obiectivul vizat este reducerea con­sumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la valori sub 100 kWh/mp arie utilă.

Costurile și finanțarea lucrărilor
Finanțarea proiectării lucrărilor de intervenție se asigură integral din bugetul local al municipiului, iar finanțarea executării lucrărilor de intervenție se asigură astfel:

- 50% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor apro­bate anual cu această destina­ție în bugetul Ministerului Dezvol­tării Regionale și Locuinței;
- 30% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite;
- 20% din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.

Costurile totale estimate pentru un apartament cu 2 camere (suprafață aprox. 50 mp) sunt în jur de 3.500 de euro, din care 700-800 de euro reprezintă contribuția financiară a proprietarului.

Pe baza solicitărilor formulate de către asociațiile de proprietari, coo­­rdonatorul local centralizează și în­tocmește Programul local multi­anu­al, aplicând criteriile de se­­lecție apro­bate prin Hotărârea Con­siliului Local nr. 142 din 24 aprilie 2007 și Ho­tărârea Consiliului Local nr. 28 din 27 ianuarie 2009.

Creșterea performanței energetice
Comisia pentru Eficiență Energetică, condusă de viceprimarul Sorin Grindeanu în calitate de președinte, în­­trunită în ședințele de lucru din 26 fe­bruarie 2009 și 16 martie 2009, a avi­zat Programul local multianual în vederea fundamentării alocațiilor de la bu­getul local și bugetul de stat privind rea­bilitarea termică a imobilelor, iar în plenul Consiliului Local din data de 24.03.2009 s-a aprobat Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara pentru anul 2009, care include un număr de 75 de imobile, cu peste 2500 de apartamente.

Faza de proiectare
În cel mai scurt timp vor fi demarate procedurile de contractare a proiectării lucrărilor de intervenție pentru cele 75 de imobile, care cuprind:

- expertiza tehnică;
- auditul energetic;
- elaborarea documentației de avizare;
- elaborarea documentației teh­nice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție;
- elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
- elaborarea documentației de achiziție pentru contractarea exe­cutării lucrărilor de intervenție.

Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe pentru anul 2009 va fi afișat la avizierele Primăriei Municipiului Ti­­mișoara și pe site-ul www.primariatm.ro.

Au fost depuse până acum 400 de solicitări ale asociațiilor de proprietari din municipiul Ti­mișoara pentru a intra în programul local de creștere a performanțelor energetice.

Se primesc în continuare astfel de cereri la Primăria Municipiului Timișoara, cei interesați putând să se adreseze în acest sens Direcției Edilitare, care are un birou specializat care se ocupă de acest program și care a fost reorganizat pentru a accelera procesul de realizarea efectivă a lucrărilor de reabilitare termică.

Se află în curs de punere la punct a metodologiei de proiectare, astfel încât toate procedurile să fie scurtate pe cât posibil.

Primăria Timișoara vrea să pună la punct toate detaliile pentru a se putea lucra mai repede, iar anul viitor să intre în program mult mai multe decât cele 75 din acest an. 

Lucrări de intervenție

Conform noii Ordonanțe de Urgență, lucrările de intervenție la anvelopa blocului de lo­cuințe, stabilite sunt:

a) izolarea termică a pereților exteriori;
b) înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă acce­sului în blocul de locuințe, cu tâmplărie per­formantă energetic;
c) termo - hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul exis­tentei șarpantei;
d) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;
e) lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fața­dele/terasa blocului de locuințe precum și remontarea acestora după efectuarea lu­cră­rilor de izolare termică.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397317