Termenele de plată legale

Obligațiile fiscale constând în impozite pe clădire, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport au termene clare de achitare. Un aspect foarte important si necesar a fi cunoscut de către persoanele fizice care dețin în proprietate bunuri impozabile (clădiri, terenuri sau mijloace de transport) este termenul de plată până la care contribuabilii pot achita impozitul aferent acestor bunuri. Prin plata la termenul legal a impozitului pe clădire, teren sau mijloace de transport se evită acumularea majorărilor de întârziere, percepute de către organul fiscal pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data următoare scadenței și calculate până la data plății obligațiilor.

Cuantumul majorărilor de întârziere este în prezent de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere aplicat asupra sumei de plată ajunsă la scadență. Atât impozitul pe clădire, cât și impozitul pe teren și impozitul asupra mijloacelor de transport se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie pentru prima rată și 30 septembrie pentru cea de-a doua rată. Astfel, la primul termen de plată se vor achita obligațiile fiscale aferente lunilor ianuarie - iunie, iar la cel de-al doilea termen de plată se vor achita cele aferente lunilor iulie-decembrie. 

Exemplu: Dacă o persoană datorează bugetului local impozit pe clădire în cuantum de 288 de lei pentru întreg anul 2009, acesta se plătește astfel :

- în data de 31 martie 144 lei (reprezentând impozitul datorat pentru lunile ianuarie-iunie)
- în data de 30 septembrie 144 lei (reprezentând impozitul datorat pentru lunile iulie-decembrie).

În cazul în care termenul de plată a oricăror impozite și taxe locale expiră într-o zi de sărbătoare legală sau de repaus săptămânal, în condițiile legii, plata se consideră în termen dacă este efectuată până la sfârșitul primei zile de lucru următoare. Dacă 31 martie este sâmbăta, se poate efectua plata in termen, până la sfârșitul primei zile lucrătoare, respectiv până luni 2 aprilie. În cazul în care bunurile impozabile sunt dobândite în cursul anului, impozitul datorat pentru aceste bu­nuri se repartizează la termenele de plată rămase până la sfârșitul anu­lui, iar ratele scadente se determină proporțional cu numărul de luni pentru care se datorează impozit. Vom prezenta în cele ce urmează câteva exemple privind determinarea ratelor și termenele de plată în care obligațiile fiscale pot fi achitate:

1. Dacă un contribuabil dobândește dreptul de proprietate asupra clădirii în luna ianuarie 2009, impozitul pe clădire datorat se calculează proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, începând cu data de 1 februarie, respectiv pentru o perioadă de 11 luni. Anul fiscal este similar cu anul calendaristic (în exemplul nostru începe în data de 1 ianuarie 2009 și se sfârșește în data de în 31 decembrie 2009). Astfel, dacă impozitul anual este de 288 lei acest cuantum se împarte la 12 pentru a determina impozitul aferent fiecărei luni a anului fiscal, rezultatul obținut, adică 24 lei se înmulțește cu numărul de luni pentru care se datorează impozit. Deci impozitul datorat de către acest contribuabil pentru anul 2009 este în cuantum total de 264 lei (24x11luni). 

Impozitul pe clădiri, astfel sta­bilit, se plătește după cum ur­mează:

   a) până la data de 31 martie - 120 lei (reprezentând impozitul aferent lunilor februarie-iunie 2009)

   b) până la data 30 septembrie - 144 lei (reprezentând impozitul aferent lunilor iulie-decembrie 2009). 

2. Dacă contribuabilul do­bândește dreptul de proprietate asupra clădirii în luna martie 2009, impozitul se va calcula începând cu data de 1 aprilie până la sfârșitul anului fiscal.

Întrucât primul termen de pla­tă, respectiv 31 martie, a expirat în­tregul impozit pe clădire datorat în cuantum total de 216 lei (24x9luni) se repartizează la singurul termen de plată rămas și anume 30 septembrie.

3. Dacă contribuabilul dobân­dește dreptul de proprietate asupra clădirii în luna octombrie 2009, impozitul datorat pentru lunile noiembrie și decembrie se va considera plătit în termen, dacă se va achita până la expirarea perioadei de 30 de zile de la dobândire.

4. Dacă contribuabilul dobân­dește dreptul de proprietate asupra clădirii în luna noiembrie 2009, impozitul datorat pentru luna decembrie va fi achitat cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului fiscal 2009.

Precizăm că aceleași reguli de împărțire pe scadențe a obligațiilor fiscale sunt aplicabile și în cazul impozitului pe teren sau impozitului asupra mijloacelor de transport.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397339