Ajutoare pentru încălzirea locuinței și condiții de acordare și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
1. Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:
    a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 880.000 lei li se acorda o suma de 1.656.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioada de 12 luni;
    b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 880.001 lei si 1.170.000 lei li se acorda o suma de 1.080.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioada de 12 luni;
    c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.170.001 lei si 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 720.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;
    d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.460.001 lei si 1.760.000 lei li se acorda o suma de 480.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;
    e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.760.001 lei si 2.050.000 lei li se acorda o sumă de 360.000 lei pe o perioada de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni;
    f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.050.001 lei si 2.460.000 lei li se acordă o suma de 240.000 lei pe o perioada de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei în situația în care ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioadă de 12 luni.
    (2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinței se majorează cu până la 20% din valoarea acestuia.
    (3) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioada de 12 luni în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a).
    (4) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pe o perioada de 5 luni în situația în care beneficiarii au optat pentru facturare în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) si c).
    Art. 6. - Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, după cum urmează:
    a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 880.000 lei li se acorda o suma de 830.000 lei;
    b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 880.001 lei și 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei;
    c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.170.001 lei și 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 364.000 lei;
    d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.460.001 lei și 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 260.000 lei;
    e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.760.001 lei și 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 208.000 lei;
    f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.050.001 lei și 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 104.000 lei.
    Art. 7. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) și (2), dar nu mai mult decât cheltuielile cu energia termică utilizată în scopul încălzirii locuinței și preparării apei calde.
    (2) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada sezonului rece.
    Art. 8. - Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în condițiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, în perioada sezonului rece, în suma de 350.000 lei lunar.
    Art. 9. - (1) In sensul art. 5 si 6, prin familie se înțelege soțul, soția și alte persoane care au același domiciliu sau reședința.
    (2) Prin persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuiește și se gospodărește singură.
    Art. 10. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora.
    (2) Prin locuință de domiciliu sau de reședință se înțelege locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie și ale altor persoane majore, precum și ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceștia și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.
    Art. 11. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și nivelul acestuia se corectează în funcție de evoluția prețurilor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței, acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgenta, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații.
    Art. 12. - In sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin sezon rece se înțelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13670403