Prevederi legale privind arderea vegetației uscate
Având în vedere că, în ultima perioadă, s-a amplificat alarmant fenomenul de incendiere a vegetației uscate și a miriștilor, precum și incendiile de pădure, la nivel național, unele dintre incedii afectând chiar și parcuri naționale protejate, dorim să aducem la cunoștința cetățenilor, persoane fizice și juridice, din municipiul Timișoara care utilizează focul deschis următoarele măsuri cu caracter preventiv conform Ordinului 579/605/2008:

În perioadele de caniculă și secetă prelungită arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

-    Condiții meteorologice fără vânt;
-    Colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încăt arderea să poată fi controlată;
-    Executarea arderii în zone care să permită  propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
-    Curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
-    Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
-    Asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
-    Supraveghrea permanentă a arderii;
-    Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
-    Interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
-    În cadrul gospodăriilor cetățenești nu este obligatorie curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m.

Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

-    Condiții meteorologice fără vânt;
-    Parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
-    Izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
-    Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
-    Asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
-    Asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
-    Asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;
-    Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

Arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul nr. 163/2007. Face excepție, executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.

Permisul de lucru cu foc este emis de către Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului și aprobată cu Legea nr. 265/2006, arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale va fi realizată cu acceptul autorității competente pentru protecția mediului și cu informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență din municipiul Timișoara- Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara la tel./fax 0256/408439, 0256/499212.

Nerespectarea acestor măsuri se sancționează contravențional în conformitate cu H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor.


Compartiment Voluntar pentru Situații de Urgență
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13409950