Reglementări privind atribuțiile administratorilor angajați de asociațiile de proprietari
Având în vedere numeroasele sesizări primite de către Compartimentul Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, referitoare la activitatea și modul de îndeplinire a atribuțiilor administratorilor angajați de asociațiile de proprietari, vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

- potrivit art. 34, alin. 2 din Legea 230/2007, asociațiile de proprietari au obligația de a angaja persoane fizice atestate pentru funcția de administrator sau de a încheia contracte cu persoane juridice specializate și autorizate;

- atribuțiile administratorului de imobil prevăzute de Legea 230/2007 sunt obligatorii și astfel acestea se vor regăsi în contractele de administrare încheiate de asociație cu persoane fizice sau juridice;

- atribuția principală a administratorilor de imobile este asigurarea managementului de proprietate al condominiului;

- în situația în care asociația nu angajează casier și contabil, administatorul are obligația de a îndeplini aceste funcții, precum și orice alte atribuții prevăzute în contractul încheiat cu asociația.

Astfel, atragem atenția comitetului executiv al asociațiilor de proprietari cu privire la modul de încheiere al contractelor de administrare, comitetul executiv fiind organul de conducere al asociației care încheie și rezilează contractele cu angajații asociației și urmărește  îndeplinirea hotărârilor adoptate de adunarea generală.

Totodată, vă comunicăm faptul că asociațiile de proprietari care optează pentru coducerea contabilității în partidă simplă, vor depune la Primăria Municipiului Timișoara, cam. 12, situația soldurilor elementelor de activ și pasiv întocmită potrivit ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor, până la data de 01.09.2012 pentru primul semestru al anului în curs și până la data de 01.03.2013 pentru al doilea semestru al anului 2012.


ȘEF SERVICIU
IOAN ZUBAȘCU


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662323