Precizări privind eliberarea autorizației de transport
Potrivit art. 8 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată, autorizația de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată și este valabilă cu condiția vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizații.

Art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată, precizează că autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localității sau primăriei municipiului București de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul își are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:

    a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizație de transport, stabilit de prezenta lege;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociație familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
    c) dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:
    1. copie de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociație familială;
    2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
    d) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:
    1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:
    - nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială;
    - nu a fost condamnată pentru infracțiuni privind condițiile de plată și de angajare, perioadele de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto, siguranța rutieră, siguranța vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecția mediului;
    - nu a fost condamnată pentru infracțiuni de tâlhărie, crimă și viol;
    2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi și persoana desemnată;
    3. certificat fiscal și cazierul fiscal al transportatorului - dacă acesta este operator economic;
    4. declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;
    e) dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:
    1. declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;
    2. declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație.

Având în vedere cele mai sus prezentate, Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara solicită tuturor transportatorilor autorizați a căror autorizații de transport trebuie vizate la data de 31.03.2013 să depună documentele mai sus solicitate (complete) până la data de 31.01.2013 la Centrul Consiliere Cetățeni (cam. 12) din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara în vederea vizării acestora conform Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată.

În cazul în care transportatorii autorizați nu vor  depune documentele solicitat în termenul de mai sus autorizația de transport se va retrage și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi.

Vă mulțumim.
       

AUTORITATEA DE AUTORIZARE
ȘEF SERVICIU R.T.U.,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13848584