Înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timișoara
În atenția următoarelor categorii de deținători de terenuri și animale:                                 
               -   persoane fizice cu domiciliul fiscal în Timișoara;
               -   persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localități;
               - persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Timișoara
(societăți comerciale, societăți/asociații agricole, unități de învățământ, sănătate, culte, industrie, transport, construcții, administrație publică etc., cu excepția unităților aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Justiției și Serviciul Român de Informații);
               - persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localități,
care dețin pe raza municipiului Timișoara bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viță-de vie etc.) sau silvice, animale domestice și/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine,  cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje și instalații pentru agricultură și silvicultură, construcții etc.

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului administrației și internelor, ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică, nr. 95/153/1.998/3.241/2010, categoriile menționate mai sus au obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timișoara, datele privind suprafețele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate, pe raza Municipiului Timișoara, la următoarele termene:
a)    5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
b)    1- 31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
         
Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol sau la primărie.      

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente, anexate la declarație.

Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, nedeclararea datelor care fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.

Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) și juridice (societăți comerciale, societăți/asociații agricole etc.) deținătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, au obligația să declare datele mai susmenționate, în vederea înscrierii în Registrul Agricol al Municipiului Timișoara.

Drept urmare, persoanele fizice și juridice, din categoriile menționate mai sus, sunt rugate să se prezinte la sediul Serviciului Administrare Fond Funciar, B-dul Mihai Eminescu, nr. 1, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara,  luni-vineri, între orele 8.30 – 10.30, marți și joi, între orele 14.00 – 16.00, pentru declararea și înscrierea datelor în registrul agricol .


SECRETAR,
IOAN COJOCARI
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397666