Un nou examen de atestare pentru administratorii de imobile
Ca urmare a H.C.L. 383/2013 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara, vă comunicăm următoarele:
       
Persoanele fizice vor susține examenul de atestare pentru desfășurarea activității de administrare imobile în data de 03 iunie 2014.

Depunerea actelor necesare pentru atestarea persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice se va face la sediul Primăriei, bv. C. D. Loga nr. 1, cam. 12, în perioada 28 aprilie – 28 mai 2014.

Actele necesare persoanelor fizice pentru participarea la examenul de atestare sunt următoarele:
-          cerere tip;
-          curriculum vitae;
-          copii ale actelor de stare civilă (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara);
-          copii ale actelor de studii(legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara);
-          certificatul de cazier  judiciar;
-          adeverință medicală din care să rezulte că sunt apți din punct de vedere medical;
-          aviz psihologic pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobil;
-          copia certificatului de pregătire profesională pentru funcția de administrator de imobil organizat în condițiile legii (legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara);
-          copia chitanței de plată a taxei de înscriere la examenul de atestare;
 
Persoanele respinse la examenul de atestare din data de 19 noiembrie 2013, cele  absente, precum și cele ale căror dosare au fost incomplete, vor depune o nouă cerere de participare la examen, copia chitanței de plată a taxei de înscriere, precum și actele necesare pentru completarea dosarului, după caz.
 
Bibliografia pentru examenul de atestare a persoanelor fizice:
       
1). Legea 230/2007 (actualizată) privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
2). H. G. 1588/2007 – pentru aprobarea normei  metodologice de aplicare a Legii 230/2007;
3). Legea 22/1969 (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
4). Ordinul nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, anexa 2, reglementări contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, anexă la reglementările contabile prevăzute la anexa 2, la ordin;
5) Decretul 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiilor de casă;
6). H. C. L. 195/1999 privind aprobarea metodologiei de contorizare  individuală a consumurilor de apă, pe apartamente, în Municipiul Timișoara.
      
Persoanele juridice
specializate vor depune următoarele documente pentru obținerea autorizației:
        - cerere tip;
        - certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului, după caz, sau sentință de înființare;
        - certificat de cazier fiscal;
        - ultimul bilanț contabil depus la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice – copie xerox sau scrisoare de garanție bancară;
        - copie după certificatul de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil;
        - copie după contractul individual de muncă a persoanei fizice atestate;
        - copia chitanței de plată a taxei pentru autorizarea persoanelor juridice.
 
Autorizația pentru desfășurarea activității de administrare imobile va fi eliberată persoanelor juridice după verificarea dosarelor depuse.
 
Compartimentul Relaționare cu Asociațiile de Proprietari va anunța locul și ora susținerii examenului de atestare de către persoanele fizice.
 
 
Direcția Comunicare
 
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13409995