Modificări privind repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale
Începând cu anul 2015, la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara se va întocmi o singură listă de priorități în vedere atribuirii locuințelor din fondul locativ de stat și sociale.
 
Criterii de acces la locuință:
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe trebuie să fie major și să aibă domiciliul în municipiul Timișoara. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuința și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuința în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ teritoriale și nu au deținut cu chirie o locuință din fondul locativ de stat pentru care au pierdut drepturile locative din propria culpă, ca urmare a neplății chiriei/utilităților sau nerespectării clauzelor contractuale.

Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.

NOTĂ:Restricția nu se aplică chiriașilor din locuințele preluate de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau sunt retrocedate către foștii proprietari.

Au acces la locuință socială în vederea închirierii familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie.

Lista de priorități se stabilește anual. Solicitanții înscriși pe listă au obligația de a depune formularul de reactualizare a cererii de înscriere pe listele de priorități pentru anul viitor până la data de 15 noiembrie a anului în curs. Cererile de actualizare se pot depune la Primăria Municipiului Timișoara, camera 12 – Serviciul Relaționare cu Cetățenii, începând cu data de 21 august. Solicitanții care nu depun formularul de reactualizare a cererii vor fi excluși de pe listă.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/luna/an).

Solicitanții înscriși în lista de priorități cu respectarea criteriilor de acces la locuință, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.
          
 
DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU
Otilia Sîrca

HCLMT nr. 388/2014
Anexa 1
Anexa 2
Cerere - model
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13848738