Acte necesare pentru inregistrarea nașterii copilului
Înregistrarea nașterii copilului Înregistrarea nașterii copilului se face în termen de 15 zile de la data nașterii pentru copilul născut viu și aflat în viață. Pentru copilul născut mort termenul de înregistrare este de 3 zile de la naștere. În 24 de ore de la data decesului trebuie înregistrat copilul născut viu care a decedat în intervalul de 15 zile.

Documente necesare pentru înregistrare: declarație verbală; certificat medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip, cu număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unității sanitare, semnătura și parafa medicului; certificatul de naștere și actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă; certificatul de căsătorie al părinților copilului, dacă sunt căsătoriți (dacă mama nu este căsătorită copilul se va înregistra pe numele ei de familie); dacă părinții au nume de familie diferit sau există neconcordanțe între numele de pe certificatul medical și declarația verbală, se face o declarație scrisă, semnată de ambii părinți, din care să rezulte numele de familie și prenumele copilului.

Observații:
Când declarația a fost făcută după expirarea termenelor dar nu mai mult de un an, înregistrarea se va face cu aprobarea primarului, a șefului misiunii diplomatice sau respectiv a oficiului consular, după caz, dată pe declarația scrisă în care se va menționa motivul întârzierii; După trecerea unui an de la data nașterii, actul de identitate se întocmește în baza unei hotărâri judecătorești, privind încuviințarea înregistrării tardive, care trebuie să conțină toate datele necesare înregistrării.

Actele se depun la Primăria Municipiului Timișoara, Serviciul Stare Civilă, camera 11, la parter, program: luni – vineri: 8,30 – 12,30 și marți și joi 15 – 17.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397397