Chiria pentru terenurile intravilane
01 Decembrie 2004
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.15 din 20.07.2004, privind închirierea terenurilor intravilane aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza Legii 112/1995 și Legii 79/1997 s-au luat măsuri pentru întocmirea fișelor de calcul a chiriei lunare pentru suprafața de tren aferentă acestor imobile. Astfel, toți proprietarii care de­țin locuințe în imobile naționalizate sunt invitați să se prezinte la cen­trele de zonă ale Biroului Locuințe, res­pectiv pentru zona de sud a ora­șului în Blv. 16 Decembrie 1989 nr.38 și pentru zona de nord a orașului în str. Oituz nr.1. Precizăm că orașul es­te împărțit în două zone delimita­te de canalul Bega.
Publicat in Util
Anexa imobile revendicate conform Legii 10/2001, soluționate prin emiterea dispozițiilor motivate și care nu au fost primite de către persoanele îndreptățite
01 Noiembrie 2004
1 16 DECEMBRIE 1989 15 KINSKY MARGARETA
FRAGMAN LIESELOTTE
REITER TIRTA
SIMON JUDITH
STRASSER HEDVIGA
COPOSU 36,AP.2 1864/03.09.2003
Publicat in Util
Administratori de imobil (VII)
01 Noiembrie 2004
Contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea con­su­ma­torilor racordați la sistemele publice cen­tralizate de alimentare cu energie termică
ART. 3 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotarâri, autoritățile administrației publice locale din localitatile în care există sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică în func­țiune au obligația să elaboreze pro­grame de contorizare proprii, cu iden­tificarea și precizarea surselor de finan­țare.
Publicat in Util
Administratori de imobil (VI)
01 Octombrie 2004
Contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
ART. 1 (1) Furnizarea și factu­rarea energiei termice pentru încălzire și pentru apa caldă de consum, produsă și distribuită prin intermediul sistemelor publice centralizate de alimentare cu energie termică, se fac în mod obligatoriu pe baza măsurării con­sumurilor prin contoarele de energie termică.
Publicat in Util
Administratori de imobil (V) Organizarea, funcționarea și conducerea asociației de proprietari
01 August 2004
Ordonanța Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și func­țio­narea asociațiilor de proprietari (continuare)
CAP. 4 Sancțiuni
ART. 20 (1) Constituie contravenție, dacă nu este săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, urmă­toarele fapte:
Publicat in Util
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, >>

Util


  • 2002
Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13852286