Administratori de imobil (XII)
01 Aprilie 2005
Norme metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, la Hotărârea de Guvern nr. 400/2003

b) funcționarea în bune condiții a tuturor instalațiilor și părților de construcții ale imobilului;
c) aducerea la cunoștință tuturor persoanelor care locuiesc în clădire despre condițiile generale de funcționare a instalațiilor și dotărilor clădirii, precum și despre regulile de folosire a instalațiilor și dotărilor care se utilizează în comun;
Publicat in Util
Administratori de imobil (IV) Organizarea, funcționarea și conducerea asociației de proprietari
01 Iunie 2004
Ordonanța Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și func­țio­narea asociațiilor de proprietari (continuare)
ART. 14 (1) Asociațiile de pro­prietari pot prelua unele obligații cetățenești ale proprietarilor pe care îi reprezintă și în numele cărora răspund în fața autorităților administrației publice locale ori față de alte autorități.
ART. 15 (1) Proprietarii care își în­străinează apartamentele sau spațiile cu altă destinație sunt obligați ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a cheltuielilor care le revin în cadrul asociației de proprietari.
Publicat in Util
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
01 Iunie 2004
1.Autoritatea contractantă: Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Bv.C.D.Loga nr.1, Timișoara, cod fiscal 5390605, cod poștal 300030, tel. 0256-408300
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: licitație deschisă conform prevederilor art.9, lit.a) din O.U.G nr.60/2001;
b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: contract de furnizare produse și execuție lucrări
Publicat in Util
Înregistrarea vehiculelor grele
01 Iunie 2004
Începând cu data de 7 iunie 2004, Primăria Timișoara a început procedura de preluare a dosarelor în vederea distribuirii certificatelor de înregistrare, respectiv a plăcuțelor cu numerele de înre­gistrare, persoanelor fizice și ju­ridice care dețin în proprietate sau în folosință vehicule din clasa “au­tovehicule grele” .
Publicat in Util
Administratori de imobil (III)
01 Mai 2004
Organizarea, funcționarea și conducerea asociației de proprietari

ART. 9 (1) Adunarea generală a proprietarilor adoptă hotărâri asupra cuantumului salariilor, indemnizațiilor și al eventualelor premii care se acordă personalului încadrat cu contract individual de muncă sau pe bază de convenție civilă, precum și asupra valorii și a modalităților de contractare, în cazul în care administrarea clădirii este asigurată de persoane juridice.
Publicat in Util
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, >>

Util


  • 2002
Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13852287