Reabilitarea termică a clădirilor

Întocmirea listelor pentru imobilele care vor intra în programul național.

Au fost aprobate de către Con­siliul Local al Municipiului Ti­mișoara criteriile de selecție pentru includerea unor blocuri de locuințe - condominii în programele anuale de acțiuni pentru reabilitarea termică.

Prioritizarea listei cu blocurile propuse pentru includerea în programele anuale s-a realizat pe baza ponderii criteriilor de selecție.

Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe urmărește creșterea performanțelor energetice a clădirilor, reducerea facturilor de energie termică și implicit scăderea efortului valutar pentru importul de energie, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru părți importante din populație, îmbunătățirea aspectului estetic al clădirilor și degrevarea bu­getului local de sume importante alocate subvențiilor pentru energia termică.

Anul trecut Guvernul a alocat fon­­duri doar pentru trei blocuri din Ti­­mișoara.

Fondurile necesare pentru finanțarea che­ltuielilor privind expertizarea te­hnică a structurii de rezistență a clădirilor și a auditului energetic, precum și pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe condominii se asigură din bugetele autorităților administrației publice locale în acest an. Se așteaptă însă și noi reglementări. În perioada următoare lista pe 2009 a clădirilor care vor intra în programul național de reabilitare termică va fi supusă votului Consiliului Local.

Criteriile de selecție a clădirilor

a) vechimea clădirii, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare;

b) sistemul constructiv al anvelopei clă­dirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate de beton armat;

c) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente;

d) existența la nivelul asociațiilor de pro­prietari a resurselor financiare, pri­oritate având asociațiile care fac dovada con­stituirii fondului de reparații în cuantum de minim 350 lei/apartament;

e) apartenența blocurilor de locuințe - condominii la sistemul centralizat de î­n­­călzire, prioritate având clădirile fără apartamente deconectate;

f) vechimea cererii asociației de pro­prietari de includere în programul anual de reabilitare termică, prioritate având aso­ciațiile cu o vechime a cererii mai mare;

g) existența factorilor cu efecte agravante asupra igienei și sănătății locatarilor (igrasie). Clădirile care prezintă existența majoră a factorilor cu efecte agravante (igrasie) vor putea fi incluse în programele anu­ale după asanarea lor prin grija aso­ciațiilor de proprietari;

h) starea tehnică a clădirilor din punctul de vedere al cerințelor de rezistență și sta­­bilitate, prioritate având cele care nu ne­cesită lucrări de consolidare.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13851796