Înscrierea în Programul de reabilitare termică
Pentru intrarea în programul local trebuie depuse anumite documente și parcurse unele proceduri.
Asociațiile de proprietari care doresc să se înscrie în Programul local multianual pentru creșterea efi­cienței energetice vor depune o solicitare scrisă (formular tip) la Primăria Municipiului Timișoara, însoțită de următoarele acte:
  • hotărârea adunării generale a proprietarilor și un tabel nominal cu semnăturile proprietarilor, din care să rezulte că majoritatea este de acord cu înscrierea asociației de proprietari în Programul local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 (formular tip);
  • contractul de mandat în două exemplare, semnat de către președintele asociației de proprietari;
  • lista proprietarilor din imobil (formular tip);
  • fișa tehnică a blocului de locuințe, din care se completează doar următoarele rubrici: adresa blocului de locuințe; anul construirii; regimul de înălțime; numărul total de apartamente; instalația interioară de încălzire. Formularele tip se ridică de la camera 12, ghișeul 2-Edilitare, iar relații suplimentare se pot obține la Biroul Reabilitare Termică Clădiri, camera 211, et. 2, Primăria Municipiului Timișoara, telefon: 0256/408374; 0256/408385. Formularele pot fi descărcate și de pe site-ul www.primariatm.ro.
Până la data de 11.05.2009 s-au înscris în Programul local de creștere a eficienței energetice un număr de 495 de asociații din municipiu, a declarat viceprimarul Sorin Grindeanu. Pentru cele 75 de aso­ciații care se află în programul pe anul 2009, sunt în curs de finalizare li­ci­ta­țiile pentru desemnarea proiec­tanților.
Documentațiile teh­nice vor aprobate de către Consiliul Local, după care se va face licitația pentru alegerea constructorilor.
Execuția lucrărilor începe în vară.
Primăria continuă acest pro­gram, și a depus în timp util la București toate documentațiile.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13849217