Vânzarea locuințelor ANL
Prin HCLMT nr. 261/26.07.2011 s-a aprobat Regulamentul de vânzare a locuintelor A.N.L. situate în imobilele identificate ca B1 si B2, situate pe raza Municipiului Timisoara, str. Miloia nr. 51, etapa 2003
 • Prețul locuinței se achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de acesta de la instituții financiare autorizate;
 •  Locuințele ANL, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora dupa expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntrerupta către acelas titular si / sau catre persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în conditiile legii, fara ca vânzarea sa fie conditionata de vârsta solicitantului.
Cererea de cumpărare, (întocmită în formă olografă de către titularul contractului de închiriere), se va depune la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni, Camera 12 ghișeul 9 sau 10, împreună cu următoarele documente:
 
 1. contractul de închiriere, cu viza de prelungire  pe anul  2011 – în original
 2. chitanța de achitare a chiriei la zi - în copie
 3. adeverință de la Asociația de locatari din care să rezulte că locuiește efectiv in apartament si este cu cheltuielile de întreținere achitate la zi – în original
 4. carte de identitate a titularului de contract si/sau soției, soțului  și după caz a copiilor majori (sau pentru copii care dețin C.I.) – în copie
 5. certificate nastere ale copiilor minori –în copie
 6. certificat de căsătorie (după caz)- în copie
 7. sentință de divorț (după caz) –în copie
 8. în cazul persoanelor aflate în întreținere se va prezenta sentința/decizia de încredințare – în copie
 9. declarații notariale ale titularului de contract și după caz a soțului/soției, precum și a altor persoane aflate în întreținerea titularului de contract, membrii ai familiei acestuia, din care să rezulte că nu detin o alta locuinta în proprietate, inclusiv casa de vacanta
 10.  adeverințe cu venitul brut, pentru titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia care sunt înscriși în contractul de închiriere ( după caz soț/soție/copii/ sau alte persoane aflate în întreținere)
 11. pentru persoanele care cumulează venituri sau care realizează venituri din profesii liberale, se va prezenta dovadă pentru veniturile realizate eliberată de către Administrația Finanțelor Publice
 12. sau alte acte după caz pe care titularul contractului le consideră necesare în dovedirea condițiilor de eligibilitate la vânzarea locuinței A.N.L.
 
După analizarea dosarului, titularul de contract va fi înștiințat în scris, pentru a i se comunica dacă este eligibil/neeligibil pentru a se proceda la vânzarea către acesta a locuinței.
Solicitantul, după primirea adresei de eligibilitate, se va prezenta în cadrul programului cu publicul, la Direcția Patrimoniu - Biroul Administrare Imobile - camera 223, pentru a se exprima asupra modului de plată a locuinței și în vederea perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13677692