Reglementări privind furnizarea energiei termice
1. Compartimentul Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara atrage atenția asociațiilor de proprietari asupra obligației de a informa furnizorii de servicii despre societățile comerciale care desfășoară activități în cadrul condominiilor de locuit și au schimbat destinația de locuință a apartamentelor, potrivit art. 9 din Ordinul ANRSC 483/2008 privind contractul cadru de furnizare a energiei termice:
“Utilizatorul are obligația să aducă la cunoștința furnizorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 2 privind situația persoanelor și operatorilor economici și a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum și a adresei la care furnizorul urmează să trimită facturile”.

 Societățile comerciale au obligația de a încheia separat contracte cu furnizorii de servicii, conform următoarelor prevederi legale:

    - art. 294 din Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică(HCL 239/2009, alin.1 – “Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract încheiat între furnizor și utilizator, între producător și operatorul serviciului, precum și între utilizator și subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.” și alin. (3)- “Consumul de energie termica fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenție sau infracțiune, după caz, și se pedepsește conform legilor în vigoare.”;
    - art. 295, alin 3 din același ordin: “Contractele de furnizare a energiei termice se vor întocmi, în funcție de tipul utilizatorilor, conform contractelor-cadru întocmite și aprobate de autoritatea de reglementare competentă pentru  utilizatorii  de tip urban, de tip comercial și utilizatorii de tip agricol și industrial.”;
    - art.49  din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică – “Declararea unor date eronate la încheierea sau modificarea contractelor de furnizare a energiei termice, în vederea obținerii de foloase, constituie infracțiune și se pedepsește conform art. 292 din Codul penal”.

    De asemenea, rugăm asociațiile de proprietari să informeze inclusiv Compartimentul Asociații de Proprietari, printr-o adresă scrisă, care să cuprindă datele de identificare ale societăților comerciale respective, în cel mai scurt timp de la primirea comunicatului.

 2. În vederea completării bazei de date privind asociațiile de proprietari, rugăm asociațiile de proprietari nou înființate sau asociațiile de locatari transformate în asociații de proprietari, precum și asociațiile de proprietari în organizarea cărora au intervenit modificări prin schimbarea administratorului, președintelui, înlocuirea membrilor comitetului executiv sau ai comisiei de cenzori să depună formularul tip “Declarație informativă pentru baza de date cuprinzând asociațiile de proprietari/locatari”. Formularul este pus la dispoziția asociațiilor de proprietari, în mod gratuit, de Compartimentul Asociații de Proprietari, P-ța Libertății nr. 1, et. II sau se poate lista de pe site-ul Primăriei: primariatm.ro, secțiunea Acte necesare și formulare – Direcția Tehnică – Compartimentul Asociații de Proprietari. Formularele completate se depun la Primăria Timișoara, str. C.D. Loga nr. 1, cam. 12, personal ori prin poștă, sau prin fax la numărul 0256/408322. Date suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0723/755828.

Informarea furnizorilor de servicii și a Compartimentului Asociații de Proprietari privind societățile comerciale, precum și depunerea furmularului menționat se va face prin grija președintelui fiecărei asociații de proprietari, conform art. 31 din Legea nr. 230/2007 alin. 1: “Președintele asociației de proprietari reprezintă asociația în derularea contractelor și își asumă obligații în numele acesteia. El reprezintă asociația de proprietari în relațiile cu terții (…).”

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege de către președinte reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit art. 56, alin. 1, lit. b din Legea nr. 230/2007.


 ȘEF SERVICIU                                                     
 Ioan ZUBAȘCU


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13651833