Clarificări de la FALT

Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT), în ultima perioadă a fost sesizată de foarte mulți cetățeni care au primit adrese de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș, prin care erau anunțați că în baza de date a Administrației Finanțelor Publice Timiș figurează ca persoane fizice autorizate și să se prezinte cu copii de pe următoarele acte: copia autorizației de funcționare; copiile deciziilor de impunere pentru plăți anticipate 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 și 2005; copiile deciziilor de impunere anuale pentru anii 2000, 2001, 2002 și 2003; copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate.

FALT a luat legătura cu Administrația Finanțelor Publice Timiș și cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș. În urma discuțiilor purtate facem următoarele precizări:

  • Baza de date a Administrației Finanțelor Publice Timiș nu face deosebirea între per­soa­nele fizice autorizate și persoanele fizice ca­re au avut încheiate contracte civile, ca atare s-au cerut respectivele acte, dar aceste acte nu trebuie depuse de persoanele care au avut con­tract civil, ci doar de persoanele fizice auto­rizate;
  • Referitor la plata contribuției pentru asi­gurările sociale de sănătate în cazul con­trac­telor civile, facem precizarea că nu există în nici un act normativ o precizare expresă că la încheierea unui contract civil s-ar plăti con­tri­buții pentru aceste asigurări. Contractele civile încheiate în baza Codului Civil nu generează ra­porturi de muncă, ci raporturi juridice civile;
  • Persoanele fizice care încheie contracte civile, dacă nu sunt salariate, pensionari sau alte categorii asigurate în mod obligatoriu prin efectul legii, pentru a putea beneficia de asi­gu­rări sociale de sănătate trebuie să contacteze Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și să se asigure.
Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 08.04.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13517903