Prevenirea abandonării copiilor

Se acționează în interesul micuților cu mijloace specifice.

Centrul de zi pentru copii cu diz­abilități „Podul Lung” din Timișoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 17, a fost pre­luat în structura Direcției de Asis­tență Socială Comunitară și este un serviciu pentru protecția copilului.

Misiunea serviciului este de a preveni abandonul și instituționaliza­rea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor ac­tivități de în­grijire, educație, abilitare-re­abi­li­ta­re, recreere-so­cializare, consi­liere, dezvoltare a de­­­­­prinderilor de viață independentă, orientare șco­­lară pentru copii, precum și a unor activități de sprijin, con­siliere, educare pentru părinți sau re­­prezentanții legali, dar și pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilități.

În cadrul activităților desfășurate se utilizează diverse metodologii de lucru: activități de educare a de­prinderilor de autoîngrijire și igienă personală, abilitățile manuale - ac­tivități de expresie plastică cum sunt: desenul, pictura, modelajul cu diverse texturi, decupajul, tăierea și lipirea, activitățile de recreere și socializare, stimulare cognitivă, edu­carea limbajului.

Copiii beneficiază și de terapii in­dividuale: logopedie, kinetoterapie, er­go­terapie și de participarea la clu­burile de meloterapie, artterapie, ma­rionete, calculatoare,dans și po­vești.

Echipa care acordă asistență în ca­drul centrului de zi este formată din psihologi, psihopedagog, asis­tent social, medic, logopezi, ki­netoterapeuți, educatori, instructori de ergoterapie și pedagogi de recu­perare.

Date de contact: tel/fax: 0256-202585, e-mail: podulung@clicknet.ro


Cui se adresează?

Beneficiarii centrului de zi sunt copii cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani care au certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Timiș. În centrul de zi copiii sunt evaluați din punct de vedere psihologic, medical, social și psihopedagogic. În baza acestei evaluări se în­tocmește un plan de intervenție in­­dividualizat ce cuprinde obiectivele pentru fiecare activitate în parte.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13855895