Transparența decizională în Primăria Timișoara, în anul 2009
În conformitate cu Legea nr. 52/2003 a Transparenței Decizionale în Administrația Publică, în 2009 au fost organizate la nivelul Primăriei Timișoara, 13 întâlniri pentru dezbaterea publică a 10 proiecte de hotărâre și 18 documentații de urbanism.
În cazul unuia dintre proiectele de hotărâre, precum și a mai multor pla­­nuri urbanistice, dezbaterile au fost solicitate Primăriei de către aso­ciații legal constituite și/sau per­soane fizice, restul întâlnirilor fiind organizate la inițiativa muni­cipalității.
Au fost supuse discuțiilor pro­iecte care se refereau la bugetul local pe anul 2009, stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010, publicitatea stradală, taximetrie, regulamentul parcărilor, prețul e­nergiei termice, valorificarea de­șeurilor etc.
Pe lângă mediatizarea dezbaterilor prin afișarea anunțurilor, publicarea acestora pe site-ul Primăriei (www.primariatm.ro) și prin presa locală, Biroul Relații Publice a invitat în mod special persoanele fizice și juridice direct interesate de su­biectele discutate, precum și repre­zentanții consiliilor consul­tative de cartier.
Participare record la dezbateri
La aceste întâlniri publice au par­ticipat în total peste 800 de per­­soane, o prezență numeroasă înregistrându-se la discutarea re­gu­lamentului de desfășurare a exer­cițiilor comerciale tip spălătorie auto, precum și la dezbaterea privind prețul local la energia ter­mică.
În cadrul dezbaterilor, precum și ca urmare a consultării de către timișoreni a proiectelor înaintate Consiliului Local, Biroul Relații Publice a centralizat în 2009 un număr de 23 de recomandări verbale și scrise din partea cetățenilor, a unor asociații și fundații sau so­cietăți co­merciale.
În urma analizării acestora la nivelul executivului și a Consiliului Local, 12 propuneri au fost incluse în textele proiectelor și în hotărârile adoptate.
În ceea ce privește ședințele în plen ale Consiliului Local, toate cele 18 ședințe ale consilierilor mu­ni­cipali au fost publice.
De asemenea, nu au existat cazuri în care municipalitatea să fie acționată în instanță pentru ne­res­pectarea prevederilor Legii 52/2003.
Consultări cu cetățenii
Consiliile consultative de cartier și-au prezentat prioritățile de lucrări în vederea includerii în programul anual de investiții, la finalul lui 2009 având loc o întâlnire cu conducerea Primăriei pe această te­mă.
Pentru stimularea implicării civice și promovarea identității cul­­turale a cartierelor, consiliile con­sultative au organizat în 2009 cu sprijinul mu­nicipalității opt săr­bători ale cartierelor.
În vederea unei mai bune comu­nicări între cetățeni, Primăria a con­tinuat să sprijine editarea ziarelor de cartier (au fost tipărite noi ediții din publicațiile periodice ale celor din Blașcovici, Ciarda Roșie și Fabric).
De asemenea, au fost primite mai multe distincții pentru activitatea derulată împreună cu consiliile de cartier:
  • premiul oferit de Centrul de Resurse pentru Participare Pu­blică, la Gala participării publice de la București din luna ianuarie;
  • premiul I obținut la Conferința “Inovație și calitate în sectorul pu­blic”, desfășurată în octombrie la București în organizarea ANFP și a Asociației Agenda 21;
  • certificatul de bună practică acordat Municipiului Timișoara de Institutul European de Administrație Publică la Maastricht - Olanda pentru proiectul “Consultarea în cartiere - Acțiune și implicare a cetățenilor”, în noiembrie 2009.

De asemenea, au fost continuate parteneriatele pentru stimularea implicării cetățenilor în luarea deciziilor, spre exemplu asocierea Mu­ni­cipiului Timișoara cu Fundația Vest pentru Jurnalism Regional și Eu­roregional, aprobată prin HCL nr. 15/27.01.2009.
Obiectivul acestei asocieri a fost și o mai bună informare a locuitorilor Timișoarei asupra acti­­vității admi­nistrației publice - prin tran­smiterea în direct la ra­dio a ședințelor de Consiliu Lo­­cal, întâlnirilor cu consiliile de car­tier și dezbaterilor publice de larg interes.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13860066