Vizite regale, la Timișoara, în decursul secolelor (I)
1307 – Regele CAROL ROBERT de ANJOU vine la Timișoara în vizită. La întoarcerea în capitală, dă ordin să se construiască la Timișoara un palat de reședință.
1313, 1314 și 1315 – Regele CAROL ROBERT de ANJOU vizitează Timișoara de mai multe ori ca să urmărească construcția palatului regal, viitoarea re­șe­din­ță.
1316 – Re­gele CAROL RO­BERT de ANJOU mută capitala statului la Timi­șoara și se mută împreună cu regina MARIA-ECATERINA prin­cipesă de TESCHEN, în noul palat luxos, construit foarte fru­mos de meș­teri italieni, ca re­ședință regală.
1317 – La 19 decembrie 1317 soția regelui CA­ROL ROBERT de ANJOU, regina MARIA-ECA­TERINA, s-a stins din viață în palatul de la Ti­mi­șoara în care s-a mutat de curând. A fost înmormântată în biserica Sfânta Ecaterina din Timișoara; o altă variantă e că a fost înmormântată la Alba Iulia.
1318 – La 18 noiembrie regele CAROL ROBERT de ANJOU se căsă­torește cu principesa BEA­TRIX de LUXEMBURG, pe care o aduce la Timișoara. Și această a doua soție, însărcinată, la numai un an de la căsătorie, se stinge din viață. La 11 noiembrie 1319 a fost înmormântată în Catedrala catolică din Oradea.
1320 – La 6 iulie regele CAROL ROBERT de ANJOU se căsă­torește cu ELISABETA, fica regelui polon ULASZLO, care avea 20 de ani. Cununia regală a avut loc la Buda, iar la 1 august cu tot alaiul au sosit la Timișoara.
1325 – În acest an regele CAROL ROBERT de ANJOU mută capitala la Vișegrad, iar apoi la Buda. La Vișegrad, în luna 1326, s-a născut fiul regelui, care va deveni regele LUDOVIC cel MARE.
1330 – Regele CAROL ROBERT de ANJOU revine la Timișoara, când pornește o expediție, pentru a pedepsi pe voievodul ALE­XAN­DRU BA­SA­RAB din Țara Ro­mâ­nească. De fapt, din această bă­tălie însuși re­gele CAROL RO­BERT de ANJOU abia a scă­pat cu viață din luptele care au avut loc la Po­sada.
1332 – Regele CAROL ROBERT de ANJOU vine la Timișoara, la Sărbătorile Crăciunului. Aceasta a fost ultima lui vizită la Timișoara.
1349 – În luna august vizitează Timișoara regele LUDOVIC I. de ANJOU, fiul lui CAROL ROBERT, numit și NAGY LAJOS.
1358 – În luna octombrie, regele LUDOVIC cel MARE (LU­DOVIC I.) vine la Timișoara de unde por­nește o expediție împo­tri­va des­potului sârb Uroș.
1368 – Regele LUDOVIC cel MARE vine din nou la Timișoara, por­nind un război împotriva lui VLAICU VODĂ, domnul Mun­te­ni­ei.
1375 – Regele LUDOVIC cel MARE vizitează orașul Timișoara pentru ultima oară.
1385 – Regina ELISABETA, văduva regelui LUDOVIC cel MARE, împreună cu fiica ei MARIA, vin la Timișoara și rămân mai mult timp în palatul regal.
1387  - După moartea regelui LUDOVIC cel MARE, în Timișoara și în Banat, s-a declanșat un război civil, pe care noul rege SIGIS­MUND de LUXEMBURG reu­șește să-l stăpânească cu ajutorul tru­pelor conduse de frații LOSOCZY. La 27 iulie după cucerirea cetății din Timișoara, se restabilește or­dinea pe întregul teritoriu al Ba­na­tului.
1389 – La 29 septembrie, prima vizită a regelui SIGISMUND de LUXEMBURG făcută la Timișoara împreună cu soția sa regina MARIA. Au rămas aici mai mult timp pentru a conduce lupta împotriva voievodului sârb Ștefan.
1390 – Diploma dată de regele SIGISMUND de LUXEMBURG din Timișoara referitor la hotarul comunei Pala trece în proprietatea judelui din Timișoara MIHAIL OLIN.
1391 – Regele SIGISMUND de LUXEMBURG dă din Timișoara o diplomă prin care introduce dreptul de vamă lui NICOLAE IOAN.
1396 – Regele SIGISMUND de LUXEMBURG stă mai multă vreme la Timișoara. De aici coordonează operațiunile militare împotriva turcilor. Tot în acest an s-a pornit o cruciadă contra tru­­pelor otomane care s-a soldat cu o înfrângere la Nicopole.
1397 – La 24 septembrie, regele SIGISMUND de LUXEMBURG convoacă Dieta Ungariei la Timișoara și pentru prima dată sunt invitați să participe și repre­zen­tanții orașelor.
1399 – Regele SIGISMUND de LUXEMBURG convoacă la Timișoara o adunare a nobililor, pentru aplanarea unor neînțelegeri ivite între ei.
1409 – Regii Ungariei făceau donații ostașilor viteji români, așa cum se atestă în documente. Regele SIGISMUND de LUXEMBURG dăruiește domeniul Hune­doa­rei lui VOICU militar al Curții Regale.
1411 – În luna iunie regele SIGISMUND de LUXEMBURG, aflat la Timișoara într-una din vizitele dese și lungi petrecute aici, emite un document în favoarea nobililor din Caransebeș.
1419 – La 3 decembrie regele SIIGSMUND de LUXEMBURG, aflat la Timișoara într-o nouă vizită, înnobilează mai mulți români din Maramureș.
1426 – În toamna anului, regele SIGISMUND de LUXEMBURG a fost la Timișoara, cu ocazia deosebită, când la dieta din oraș, adunarea fețelor bisericești a nobilimii mari și a nobilimii mijlocii a dat din nou strălucire Palatului Regal.
1428 – În acest an regele SIGISMUND de LUXEMBURG stă mai mult timp la Timișoara pentru organizarea apărării Banatului și ia măsuri militare împotriva armatelor turcești.
1436 – La 10 aprilie, regele SIGISMUND de LUXEMBURG, fiind la Timișoara, dă mai multe diplome boierilor români din Banat. Regele a încetat din viață în anul 1437, în cel de-al 51-lea an al domniei sale ca rege al Ungariei.
1444 – La 21 septembrie, re­gele VLADISLAV I. face un popas la Timișoara, pentru odihna tru­pelor formată din armata creștină pe care o conducea împotriva tur­cilor. Luptele s-au dat la Varna, unde armata creștină a fost zdrobită, iar VLADISLAV I. a căzut pe câmpul de luptă.
1456 – La mijlocul lunii noiem­brie, regele LADISLAU al V-lea (fiul regelui VLADISLAV I.),  după o vizită făcută la Belgrad, vi­ne la Timișoara. Aici promi­siunile re­gelui liniștesc spiritele familiei HUNIADE, dar totuși, regele, pentru a fi convingător, la 23 no­iem­brie, în capela mică a castelului de­pune un jurământ prin care ofe­ră protecție fiilor LADISLAU și MATEI HUNIADE și îi declară frați. Jurământul, însă, nu a fost res­pectat. Regele LADISLAU al V-lea moare exact la împlinirea unui an de la de­punerea jurământului.
1458 – La 24 ianuarie , MATEI CORVIN este ales rege al Ungariei. În 29 ianuarie 1458 regele MATEI COR­VIN vine în Timișoara, ora­șul copilăriei lui, fru­mos și drag, și își îmbră­ți­șează mama.
1458 - La sfârșitul anu­­lui, regele MATEI COR­VIN vine la Ti­mișoara pentru ultima oară și stă toată luna decem­brie. În luna ianuarie 1459, plea­că la Szeged unde con­vo­case dieta Ungariei. Regele MATEI CORVIN, bolnav, moa­re la 5 aprilie 1490 la Viena.
1492 – La 25 sep­tem­brie vine la Timișoara, regele VLADISLAV al II-lea pentru a con­trola personal executarea lucră­ri­lor de întărire al cetății ora­șului.
1494 – La 25 februarie, regele VLADISLAV al II-lea vine la Timișoara și de aici emite o favoare comercială comercianților din Caransebeș.
1494 – La 25 septembrie regele VLADISLAV al II-lea a efectuat o inspecție la Timișoara, vrând să se convingă personal asupra trupelor conduse de PAUL CHINEZUL. În fruntea acestor trupe a întreprins o incursiune reușită prin Serbia.
1495 – Regele VLADISLAV al II-lea vizitează Timișoara și participă la pronunțarea unor sentințe de condamnare grave, schimbând unele sentințe. Regele VLADISLAV al II-lea a murit în anul 1516.
1552 – La 27 iulie, cetatea Timișoarei este predată armatelor turcești, pentru o perioadă de 164 de ani (1552-1716).
(va urma)
Octavian LEȘCU

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772775