Istoricul primei gări din Timișoara - punct de vedere

Acesta a fost începutul

  • În Anglia primul tren din lume tras de o locomotiva a fost inaugurat la 15 septembrie 1829 pe linia ferată dintre orașele Liverpool și Manchester.
  • În Belgia prima cale ferata fost inaugurată între orașele Bruxelles și Malines la 5 mai 1835.
  • În Germania prima cale ferată a fost inaugurată între orașele Nurnberg și Furth la 7 decembrie 1835.
  • În Austria pe linia ferată „Regele Ferdinand” a circulat trenul la 17 noiembrie 1837.
  • În Serbia s-a dat în folosință prima cale ferată în 2 iulie 1846.
  • În Ungaria a fost inau­gurată linia ferată Budapesta-Szolnok la 1 noiembrie 1847.
  • Prima linie de cale ferată pe actualul teritoriu al României s-a inaugurat la 20 august 1854 de la Oravița la Baziaș.
  • La 1 mai 1879 s-a realizat legătura între București și Paris prin Timișoara-Budapesta-Viena.
  • La 5 iunie 1883 a fost pus în circulație trenul „Orient Expres” care a circulat de la Paris la Constantinopol și care trecea și prin Timișoara.

Stația Timișoara

La 15 noiembrie 1857 s-a dat în folosință prima linie ferată Szeged-Jimbolia-Timișoara, pe o distanță de 112 kilometri. Tot la această dată s-a inaugurat sosirea primului tren în gara orașului Timișoara. La început, acest mo­dern și rapid mijloc de transport sosea în Timișoara de trei ori pe săptămână. În aceste condiții de început, clădirea gării nu putea să fie de proporții uriașe, deci cred că a fost o construcție modestă. Deoarece nu a rămas nici un document sau fotografie, nici un plan sau descriere concretă a  acestei gări, părerile celor de azi fiind diferite.

În legătură cu aceste păreri redau mai jos punctele de vedere a celor care au fost mai aproape de acele timpuri. Din descrierile pe care le-au lăsat în scris, rezultă foarte clar că Timișoara a avut trei gări.

Argumente

1. În lucrarea: TEMESVAR - SZABAD KIRALYI VAROS – KIS MONOGRAPHIAJA (Timișoara – Oraș liber regesc – Mica monografie – Timișoara 1900) de Dr. Berkenzsi Istvan. El afirma: „Din stația de cale ferată, construită în anul 1857 s-a făcut o magazie, nu departe de ea a fost construită o nouă gară, dar în anul 1897 și aceasta a fost dărâmată și în locul ei s-a construit o nouă gară și noi linii care, atât ca mărime, suprafață și înfățișare exterioară, întrece orice gară din orașele de provincie din țară noastră, și a costat Statul aproape patru milioane de coroane. În prezent lungimea rețelei de șine pozată în stația din Iosefin are o lungime de 43 kilometri, deci este mai lungă decât întreaga linie ferată Timișoara – Buziaș”.

2. Inginerul AVRAM CUCU în lucrarea sa: CE­TATEA ȘI HARTA CETĂȚII TI­MI­ȘOARA – Studiu teh­nic și istoric din anul 1931 – face următoarea afirmație: „Gara Domnița Elena din 1857 s-a transformat în depozit și s-a clădit alta, cu timpul nici aceasta nu corespundea și în anul 1897 s-a dărâmat și s-a ridicat cea actuală”.

3. Dr. Carol Telbisz, fost primar al orașului, la sărbătorirea împlinirii a 25 de ani ca Primar al Timișoarei la 9 martie 1910, a spus următoarele: „Acea clădire scundă, întunecată și murdară, care era gara și unde am poposit acum 25 de ani, în 1885, a dispărut demult pentru  a ceda locul unei clădiri noi și moderne de unde vin și pleacă trenuri în zece direcții”.

4. În arhivele Regionale C.F.R. Cluj-Napoca se găsesc două planuri ale gării din Timișoara.

Primul plan reprezintă toate obiectivele exis­tente pe peri­metrul gării din Iosefin, iar pe acest plan există și mențiunea: le­galizat la Ti­mișoara la 8 iu­nie 1876 și con­ține o serie de nume, funcții și semnături in­des­cifrabile.

Al doilea plan datează din 6 noiembrie 1897, Re­pre­zen­tanța Centrală Regală din Car­tea Funciară. Deci, acestea sunt acte de intabulare a gărilor din anii 1876 și 1897.

5. În anul 1998 în Ungaria a apărut o carte „Construcții de căi ferate maghiare în Transilvania” (Magyar vasuti epitkezesek Erdelyben) de Dr. Horvath Ferenc și Dr. Kubinszky Mihali. În această lucrare este publicată și o ima­gine a primei gări din Timi­șoara în anul 1857, care a fost exe­cutată după imaginația autorilor din descrieri.

După descrierea lor ar părea că prima gară a avut dimensiunile gării de azi. Ținând cont de noti­ficările de la punctele 1-5 și luând în considerare aceste argumente mi-am formulat un punct de vedere personal:

Eu susțin că prima gară din anul 1857 a fost clădirea pe care noi o cunoaștem ca „Magazia de mesagerie” care a funcționat lângă clădirea gării până în anul 1976 pe locul unde astăzi sunt liniile Reșița.

A doua gară a fost construită în anul 1876 și aceasta avea dimensiuni mai mari deoarece între timp transportul feroviar s-a dezvoltat foarte rapid și soli­ci­tările au fost foarte multe. Această a doua gară este prezentată în „În­drumătorul pentru expoziția orga­nizată în anul 1891”, autor Beran Oszkar, Timișoara 1891.

A treia gară s-a construit în anul 1897, pe locul gării construite în anul 1876. Această gară s-a construit foarte modern și a fost dotată cu cele mai moderne instalații existente pentru acele timpuri. A fost considerată cea mai frumoasă gară din provincie.

În anul 1944 a fost bom­bar­dată clădirea gării și distrusă destul de serios. După terminarea războiului, gara a fost refăcută dar fără să se țină seama de fosta ei arhitectură.

În anul 1976 gara s-a refăcut așa cum arată acum.

Octavian LEȘCU

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772674