Timișoara în timpul primului război mondial
Anii primului război mondial au adus multiple greutăți în viața populației timișorene. O mare parte a locuitorilor era copleșită de lipsuri și își asigurau cu greu cele necesare traiului, datorită scumpetei și speculei. Prețul pâinii a crescut de patru ori în timpul războiului, al făinii de șapte ori, al cartofilor de 14 ori. În medie, prețurile produselor alimentare au sporit de 8,4 ori, iar inflația accentuată a redus drastic veniturile reale ale populației. Din cauza repetatelor rechiziții, rațiile alimentare puse la dispoziția locuitorilor au fost mereu micșorate, devin insuficiente și aduc numeroase familii în pragul foametei. Pe baza unor legi excepționale sunt suprimate aproape total și puținele libertăți cetățenești existente. O parte a întreprinderilor industriale a fost militarizată și orientată spre producția de război. A sporit durata zilei de lucru și s-a extins utilizarea muncii femeilor și copiilor în fabrici, în locul bărbaților trimiși pe front. Până în ianuarie 1918, din Timișoara au fost mobilizați și trimiși pe front 12.832 bărbați, dintre care mulți nu s-au mai întors la familiile lor.1 Mii de femei au rămas văduve, mii de copii au rămas orfani. Pe fondul acestui tablou sumbru, marcat de numeroase lipsuri și pierderi de vieți omenești, nemulțumirile acumulate izbucnesc în agitații de stradă, în frământări sociale. În 2 decembrie 1917 peste 4.000 de oameni au ieșit în stradă și cer încheierea imediată a păcii, încetarea războiului.

Starea de spirit tensionată a populației timișorene se revarsă în toamna anului 1918. La 31 octombrie, are loc o mare demonstrație de stradă la Timișoara. În aceeași zi, în sala Casinei Militare, ofițerii și fruntașii politici locali se întrunesc într-o importantă consfătuire. Cu o zi înainte, dr. Otto Roth, membru în conducerea Partidului Social Democrat din Ungaria și locotenentul colonel Albert Bartha, șeful Statului Major al Comandamentului Militar Timișoara, au participat, în Budapesta la întrunirea liderilor politici maghiari. Întorși la Timișoara, au convorbiri, în seara de 30 octombrie, cu fruntașii maghiari locali și decid ca la adunarea populară din ziua următoare, care încheia demonstrația de stradă, să proclame Republica Autonomă Bănățeană, în cadrul Ungariei și să înființeze Sfatul Poporului din Banat, subordonat guvernului din Budapesta. La adunarea din 31 octombrie, dr. Otto Roth proclamă Republica Bănățeană și declară că va rămâne atașat noului guvern maghiar. Era o manevră clară de a împiedica unirea Banatului cu Regatul României. Fruntașul social – democrat aduce decizia luată la cunoștința celor prezenți la consfătuirea din Casina Militară. Răspunsul liderului românilor, dr. Aurel Cosma, a fost  demn și ferm: „Noi, românii, nu putem primi propunerea domnului Otto Roth. Aspirațiile neamului nostru ne îndeamnă să urmăm altă cale. Vom constitui Consiliul nostru național.” Fruntașii românilor părăsesc consfătuirea și, într-o întrunire separată, alcătuiesc Consiliul Militar Național Român, având ca președinte pe dr. Aurel Cosma.2 Tot în ziua de 31 octombrie s-a constituit Sfatul Național Militar al ªvabilor din Banat, având ca lider pe locotenentul colonel Albert Fuchs. În seara de 31 octombrie, mii de români din Timișoara și satele învecinate participă la o impresionantă adunare națională în Piața Libertății. Aprobă cu ovații cuvintele rostite de dr. Aurel Cosma: „De astăzi înainte s-au rupt pentru totdeauna lanțurile robiei națiunii române.”3
Consiliul Militar Național Român se impune încă din primele zile cu o importantă forță politică, iar prin Comitetul Executiv a susținut interesele locuitorilor români și va acționa cu hotărâre pentru Unirea Banatului cu România. Va avea o contribuție majoră la impulsionarea procesului de instaurare a conducerii politico-administrative în localitățile bănățene. Într-un comunicat adresat populației arată că s-a atașat Consiliului Național Român Central de la Arad și va recunoaște numai dispozițiile acestuia. Era o declarație fermă prin care respingea ideea autonomiei Banatului sub forma Republicii Bănățene și totodată o exprimare limpede a voinței de Unire cu România.
La mijlocul lunii noiembrie situația din Timișoara se complică și mai mult. În baza unei Convenții Militare semnate la Belgrad, armata maghiară trebuia retrasă la nord de râul Mureș. Teritoriul evacuat trebuia ocupat de forțele aliate. Pe acest temei, unitățile militare sârbe intră în Banat și la 14 noiembrie 1918 ocupă Timișoara. Comandamentul sârb preia administrația militară, dizolvă Gărzile naționale, iar mai târziu preia și administrația civilă. Deși colonelul sârb Nicolae Czolovici promite locuitorilor un tratament nediscriminatoriu, autoritățile militare sârbe au luat măsuri pentru a limita sau chiar bloca deplasarea delegaților Banatului la Adunarea Națională de la Alba Iulia. Ziarul „Românul” scria în acele zile: „Primim vești întristătoare din toate părțile Banatului. Autoritățile militare … ne creează dificultăți, nu ne permit ca să ne validăm politicește.”4 Cu toate opreliștile puse de autoritățile militare sârbe de ocupație, la Adunarea Națională din 1 Decembrie 1918 au participat peste 40 de fruntași ai românilor din Timișoara: Aurel Cosma, George Adam, Cornel Albu, Pompiliu Ciobanu, Lucian Georgevici, Cornel Balint, E. Ungurianu etc. Au exprimat acolo, cu claritate, voința bănățenilor de Unire cu Þara.
 
Note

1.    I. Munteanu, R. Munteanu, Timișoara. Monografie, Edit. Mirton, 2002.    
2.    V. Dudaș, Aurel Cosma, Edit. Mirton, 1998.
3.    Unirea Română, Timișoara, II, 1932, nr. 385, din 26 septembrie, p. 4.
4.    Românul, Arad, VII, 1918, nr. 18, din 17/30 noiembrie, p. 4.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772807