Comerțul și industria Timișoarei în anul 1921 erau înfloritoare

Potrivit documentelor vremii, orașul nostru era cel mai important și mai mare centru industrial și comercial din România. Timișoara de la începutul secolului trecut era zilnic vizitată de o mulțime de străini, fie pentru a o cunoaște, fie pentru a face comerț, fiind considerată cel mai important și mai mare centru industrial și comercial din întreaga Românie. Ca atare, s-a simțit la acel moment nevoia umplerii unui gol, fapt pentru care a apărut ghidul Micul Cicerone, editat cu sprijinul primăriei orașului. Acesta a fost o oglindă fidelă a orașului, dezvelindu-i trecutul, arătând frumusețile și însemnătățile lui și dând loc și stabilimentelor industriale, precum și un indice al reprezentanților vieții comerciale din această metropolă a Banatului. Editat la Timișoara la 1 iunie 1921, utilitatea acestui Cicerone s-a confirmat cu prisosință, prin însuși faptul că ediția I-a (5000 exemplare) s-a epuizat într-un timp relativ scurt, servind atâtor vizitatori drept îndrumător în cetatea Timișoarei. Prezentăm mai jos selecțiuni din acest interesant ghid.

Comerțul

Dezvoltarea comerțului în orașul Timișoara începe în era stăpânirii turcești, când o mulțime de greci și turci, negustori iscusiți ai Orientului, se plasează în această cetate, practicând un întins comerț, chiar și în țările din Occidentul îndepărtat. În anul 1720 se înființează "Societatea Orientală”, care desfășoară o activitate în Orient și mai cu seamă în Turcia, iar mai târziu se întrunește “Societatea comercială timișoreană”, care exportă produsele indigene. În secolul al XVIII-lea negustori greci și turci stabili și ambulanți au fost siliți să depună jurământ de fidelitate guvernului austriac devenind astfel cetățeni austrieci. La 1840 erau la Timișoara 80 negustori și 94 magazii, pe vremea aceea deci orașul nostru prezenta o viață comercială dezvoltată. În Timișoara anului 1921, an al apariției ghidului menționat, erau în total 1865 magazii. Orașul avea mulți engrosiști cu magazii pline și cercetate în permanență de voiajorii firmelor străine. Se dezvolta îndeosebi un însemnat comerț de vite, mașini, textile, făină, vin, lemne, cereale etc. Numărul comercianților români era în creștere, deși atunci reprezentau abia 1%.

Industria

Cu sufletul liniștit putem spune că Timișoara era cel mai mare oraș industrial al României. Deși în urma apropierii sale de frontiera țării era puțin stingherit, totuși se poate afirma că era predestinat unei largi dezvoltări, la care contribuiau atât legăturile lui bune de căi ferate, canalul navigabil și regiunea ce îl înconjura, bogată în materii brute, cât și trecutul lui destul de îndepărtat. Începuturile prime ale înființării de fabrici în Timișoara trebuiesc căutate în veacul al XVIII. Din acele fabrici, deși nu ne-a rămas nici una, ele nu au murit fără a lăsa urme, au deșteptat duhul industrial și libera inițiativă. Fără îndoială, că la aceasta au contribuit foarte mult bogățiile materiale, ce le oferea regiunea aparținătoare acestui oraș: județele Timiș, Torontal și Caraș-Severin. Dezvoltarea aceasta a industriei din Timișoara nu a fost încurajată numai de guvernele regimului trecut (prin articolul 3 al legii din 1907) scutind fabricile de orice sarcini publice către stat, dar chiar și Primăria orașului, care a pus la dispoziție în mod gratuit terenul necesar, a livrat cărămida și alte materiale de lipsă. Timișoara avea 2000-3000 stabilimente industriale, dar trebuie să amintim și meseriașii, a căror producție era atât de dezvoltată, încât trecea peste trebuințele orașului. Se dădea o deosebită atenție confecționării de ghete și haine, caracteristice mai ales prin trăinicia lor. Trăsurile din Timișoara erau renumite, renumiți fiind și tâmplarii, lăcătușii și fotografii. Lucrau bine zugravii și vopsitorii, iar cofetarii stăteau la nivelul unei capitale. Cu aceste articole închei descrierea întreprinderilor din Timișoara, deși ar mai fi multe de menționat, am amintit doar cele mai importante.

Octavian Leșcu

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13762873