Vizite regale, la Timișoara, în decursul secolelor (II)
1716 – La 16 septembrie Prințul EUGEN de SAVOYA, ajuns comandantul suprem al trupelor imperiale, trimite turcilor aflați în cetatea Timișoarei, o scrisoare de predare dar fără să primească un răspuns. După mai multe lupte, comandantul turc la 12 octombrie 1716, hotărăște predarea cetății și se stabilesc condițiile capitulării. La data de 18 octombrie 1716, Prințul EUGEN de SAVOYA intră în cetate victorios pe poarta (care îi va purta numele), chiar de ziua lui de naștere.

1738 – La 19 iunie prințul FRANCISC de LOTRINGIA, soțul principesei moștenitoare MARIA TEREZIA, precum și fratele CAROL, care s-au atașat în mod voluntar oastei pornite împotriva turcilor.

1767 – În acest an a fost un eveniment important, prezența în oraș a viitorului împărat IOSIF al II-lea. După aproape 300 de ani a fost prima vizită a unei per­sonalități îm­pă­rătești din lumea creștină care a ono­rat orașul Timi­șoara.

1768 – Vine în vizită la Timișoara IOSIF al II-lea, purtând numele grofului FAL­KENSTEIN, și este găzduit de către contele PERLAS. În timpul acestei vizite IOSIF al II-lea con­stată o serie de fapte degradante ce se petrec la Timișoara.

1768 – La 14-16 mai MARIA TEREZIA și prințul ALBERT sunt în vizită la Timișoara. Ei au participat la slujba din biserica piariștilor, care se afla atunci în Piața Libertății.

1770 – În 13 și 14 mai MARIA TEREZIA și prințul ALBERT sunt din nou la Timișoara și participă la slujbă în aceeași biserică a piariștilor. Aceste două vizite ale MARIEI TEREZIA au fost publicate în „Anuarul Piariștilor” din Timișoara din anul 1912.

1770 - IOSIF al II-lea vine din nou la Timișoara, pentru a se convinge dacă lucrurile s-au schimbat în bine după vizita anterioară.

1773 – Împăratul IOSIF al II-lea vizitează din nou Timișoara care între timp a devenit unul dintre cele mai frumoase orașe. Este de acord ca noul cartier așezat pe malurile canalului Bega, în anul 1744 numit „NOILE MAIERE GERMANE”, să poarte numele lui „JOSEFSTADT” (IOSEFIN).

1807 – În primăvara anului, împăratul FRANCISC I, însoțit de arhiducele CAROL vizitează orașul Timișoara și au fost găzduiți la renumitul hotel „TROMPETA” din strada Rodnei/Episcop A. Pacha.

1852 – La 15 iunie, îm­păratul FRANCISC IOSFI I vi­zitează Ti­mișoara și cu a­ceas­­tă o­ca­zie pune piatra fundamentală a Mo­nu­mentului „Victoriei” în memoria eroi­lor care au apărat 107 zile cetatea Ti­mișoarei. Monumentul a fost inaugurat la 17 ianuarie 1853.

1859 – Regele ALEKSANDAR KARADJORDJEVIC, domnitorul Serbiei, s-a refugiat la Timișoara pentru scurt timp și de aici se mută la Viena unde era sigur de viața sa.

1866 – La 7 martie a sosit în Timișoara domnitorul ALE­XANDRU IOAN CUZA în drumul său spre exil. Au fost găzduiți la hotelul „Trompeta” de unde au plecat la 8 martie spre Viena. Pe placa comemorativă care s-a pus pe colțul clădirii în casa în care au stat, înconjurați cu multă dragoste de timișoreni, scrie: „În această clădire și-a petrecut ultimele două zile pe pământul românesc domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 7-8 martie 1866 în drumul său spre exil”.

1872 – La 6-7 mai Regele FRANCIS IOSIF I vine la Timișoara, pentru a constata pagubele pro­duse de inundațiile rezultate în urma ploilor abundente căzute în Banat.

Liceul Real German din Timi­șoara a fost vizitat de Împăratul FRAN­CISC IOSIF I, însoțit de Pașa RAZ­ZIM ACHMED, guvernatorul vilaietului dunărean.

1879 – La 17 martie Regele FRANCISC IOSIF I vizitează Ti­mișoara cu ocazia inundațiilor de la Szeghedin. Regele a venit să viziteze refugiații și bucătăriile pregătite pentru numărul mare al acestora, cazați la Timișoara pe o perioadă mai îndelungată.

1880 – Regele ALEKSANDAR KARADJORDJEVIC revine la Timișoara și trăiește retras după moartea soției sale la Viena. Bătrânul rege de 79 de ani, la începutul anului, rămâne la pat bolnav, iar în ziua de 3 mai 1885, di­mineața, a decedat. A fost în­mormântat la Viena în cavoul fa­miliei, lângă soția lui.

1891 – La 16 septembrie Ma­jestatea Sa Regele FRANZ JOSEF I vizitează Timișoara și „Expoziția Industrială și Agricolă” din oraș care a avut un succes deplin, după cum a fost organizată și pre­zen­tată.

La 27 septembrie 1891 Prințul moștenitor JOSEF a vizitat fru­moa­sa „Ex­po­ziția Industrială și Agri­colă” din Timișoara și a rămas im­pre­sionat de tot ce a văzut.

1919 – La 2 martie Regina MARIA însoțită de principesele ELISABETA, MARIA și ILEANA au trecut prin Gara Timișoara în drum spre Londra. Gara Mare din Timișoara a fost pregătită sărbătorește și un numeros public a așteptat, trecerea reginei și a principeselor cu multă căldură și entuziasm.

Franz Ferdinand I

1923 – La 1 mai Regele FERDINAND I și Regina MARIA vizitează Timișoara. Cu ocazia acestei vizite, regele plantează în fața Palatului Diviziei doi stejari, care mai sunt și astăzi.

La 11-14 noiembrie 1923 Timișoara e vizitată, din nou, de Regele FERDINAND I și Regina MARIA. Cu această ocazie regele inaugurează Școala Politehnică.

1924 – La 26 iulie Regele FERDINAND I vine în Timișoara și vizitează Muzeul Banatului. E pentru prima dată când un suveran, aflat în vizită în orașul nostru, vizitează Muzeul Banatului.

În 11-15 noiembrie 1924 Regele FERDINAND I, vizitează din nou Timișoara fiind invitat la un concert al Corurilor Bănățene și la sfințirea drapelului Asociației Corurilor și Fanfarelor Române din Banat. După sfințirea drapelului în biserică ortodoxă, toate perso­na­litățile au bătut câte un cui în prăjina steagului.

1925 – În 19-20 iulie principele CAROL vizitează Timișoara. În 4-5 octombrie Regina MARIA și Regele FERIDNAND I vizitează Timișoara. Cu această ocazie se așează piatra fundamentală la biserica ortodoxă din Mehala.

1928 – În ziua de 13 mai a sosit la Ti­mi­șoara principele NICOLAE și a participat la inaugurarea Teatrului Comunal din Timișoara. După festivitate, s-a dat un spectacol de gală, de trupa Teatrului Național din Craiova, cu piesa „Fântâna Blanduziei”.

La 30 iulie 1928, Regina MARIA și prințesa ILEANA sosesc la Timișoara cu un tren special. În drumul lor spre orașul balnear Bled din Slovenia, au petrecut câteva ore plăcute în orașul nostru. Au vizitat în oraș următoarele obiective: Teatrul Comunal, Grădina de Vară a cinematografului Capitol, Au­tomobil Clubul Regal Român și Școala Silvică din Pădurea Verde.

1929 – În zilele de 12-14 octombrie, sosesc la Timișoara Regina MARIA și principesa ILEANA, participând la unele festivități. Așa au luat parte la botezul „AVIONULUI TIMIȘ-TORONTAL”. La inaugurarea societății „TRIUNGHIUL AL­BASTRU” și au luat parte la Con­cer­tul Corurilor și Fanfarelor Bă­nățene.

1931 – La 2 mai Regele CAROL al II-lea, însoțit de primul ministru NICOLAE IORGA vizitează Școala Politehnică din Timișoara. Principesa ILEANA vine la Timișoara la sfărșitul lunii mai pentru a lua parte la jurământul grupelor de cercetașe din oraș.

1936 – La 2 iulie Regele CAROL al II-lea face o vizită la Timișoara.

1946 – La 6 octombrie Regele MIHAI I vizitează orașul Timișoara, cu ocazia Sfințirii Catedralei Mitropolitane a Banatului.

1997 – Cu ocazia Săr­bătorilor de Paști, Regele MIHAI I împreună cu familia regală au vizitat Timișoara și au participat la Slujba de Înviere de la Catedrala Mitropolitană.

1998 – La 1 decembrie, Regele MIHAI I și Regina ANA au vizitat Timișoara, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României.

1999 – La 16 decembrie Regele MIHAI I și Regina ANA au sosit la Timișoara pentru a lua parte la „Ani­versarea a 10 ani de la victoria Re­voluției din 1989”. Invitația a fost făcută de Asociațiile revo­lu­țio­na­rilor din Timișoara.

2001 – În 15 noiembrie Regina BEATRIX a Olandei a vizitat Timișoara, însoțită de o mare delegație de demnitari, industriași și mari comercianți olandezi.

La 19 decembrie Regele MIHAI I, Regina ANA, principesa MAR­GA­RETA și principele RADU vin la Timișoara cu ocazia lansării vo­lumului „Mihai I al României” care a avut loc în Sala Mare a Operei.

2002 – La 8 ianuarie principesa MARGARETA a României a primit „Titlul de membru de onoare al Senatului Universității Banatului”. La 3 mai Regele MIHAI I, Regina Ana și familia au sosit la Timișoara, pentru a petrece Sărbătorile Pascale împreună cu timișorenii


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772691