Curiozități timișorene
catedralaCatedrala Millenium

Construcția bisericii ro­ma­no-catolice „Millenium” din Fabric s-a terminat în anul 1901 și la 13 octombrie a fost sfințită. A fost dotată cu orga construită de către LEOPOLD WEGEN­STEIN și care a fost donată de episcopul ALE­XANDER DES­SEWFFY. Bi­serica roman-ca­tolică din cartierul Mehala, construită în anul 1882, a fost dotată cu o orgă construită în atelierul lui LEOPOLD WE­GENSTEIN, specialistul timi­șorean.

Sinagoga din Cetate s-a construit între anii 1863-1865, este dotată cu o orgă care se instalează în anul 1866. Deschi­derea se face la 19 sep­tem­brie 1865, la deschidere participă evreii timișoreni, autoritățile civile și militare ale orașului.

Frumoasa Sinagogă din Fabric a fost construită în anul 1899 și este dotată cu o orgă nouă construită de timișoreanul LEOPOLD WEGEN­STEIN. La inaugurarea din 3 septembrie 1899, orga a dat o armonie deosebită acom­pa­nia­mentului muzical. Prezent a fost și primarul orașului CAROL TELBISZ care a ținut o cuvântare cu această ocazie. Probabil exis­tența co­mu­nității evreilor din Timișoara este mai veche dar o mențiune scrisă există din secolul al XVII-lea. Această dovadă este piatra funerară a evreu­lui spaniol AS­SAEL AZ­RIEL, care a de­cedat în orașul Timișoara în anul 1636, mor­mântul lui se poate vedea și astăzi în cimitirul evreiesc din Ca­lea Lipovei.


Primăria Veche


Noul edi­fi­ciul al Primăriei a fost terminat în anul 1734, așa că alegerile pentru Consiliul co­mu­nal, s-au ținut în 15 februarie 1735, în noul edificiu și a fost reales primar PETRU SOL­DERER. Dintr-un document, ca­re se găsește în arhivele pri­măriei, se constată că edificiul Pri­măriei a costat 26.000 de florini. În anul 1734 pe frontispiciului Pri­măriei s-a așezat emblema orașului; o poartă deschisă între două tur­nuri, ale unei cetăți puternice, îm­prej­muită cu palisade. De cele do­uă părți ale emblemei, era in­scrip­ția latină care preamărea fap­tele eroice ale lui EUGEN de SAVOYA, eliberatorul Timișoarei.

În anul 1782 Primăria a fost ra­dical renovată de către IOSIF AIGNER, pentru suma de 2141 de florini. Tot în acest an Timișoara, ajungând oraș liber regesc își primește o nouă emblemă. Întrucât inscripția latină din anul 1734, tot mai figura pe frontispiciul Pri­mă­riei, Consiliul comunal în ședința din 26 noiembrie 1906, hotărăște înlăturarea acelei inscripții „… întrucât versurile în par­tea a doua a lor, nu sunt în asen­timentul patriotic al pub­licului și cetățenilor; nu găsesc în inima națiunii nici un fir de rădăcină…”.

Consiliul comunal în 15 mai 1907, din nou se ocupă de această chestiune, hotărând ca inscripția latină să fie scoasă de pe frontispiciul Primăriei în așa fel ca piatra să rămână și peste vechea emblemă să se așeze emblema nouă. În anul 1919 când Timișoara ajunge sub stăpânirea româ­nească, edificiul Primăriei era într-o stare cât se poate de rea. Re­facerea radicală a fațadei s-a executat în anul 1935, așa că puțin a mai rămas din aspectul vechiului edificiu. (Timișoara Monografie istorică – dr. Nicolae Ilieșu, pag. 334-336).


Tabloul imens din sala de ședințe

În sala de ședințe sunt drapele interesante și tablouri mai deosebite de mare valoare. Pe unul din pereții laterali poate fi văzut un tablou uriaș, care imortalizează primirea făcută regelui de către populația orașului Timișoara în frunte cu primarul orașului TELBISZ, care îi adresează salutul de bun venit la „Expoziția agricolă și industrială din Timișoara”, în data de 16 septembrie 1891. Tabloul a fost realizat de profesorul și pictorul academic WALDER JOHANN, reunit în toată țara dar mai ales în Banat, unde a pictat foarte multe tablouri.


Octavian LEȘCU


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772805