Revoluția pe scurt
01 Decembrie 2003
Anul 1989 a dus la căderea sistemului totalitar comunist în întreaga Europă;
· Spre sfârșitul anului, îndeosebi în vestul României, populația aflase, de la posturile de televiziune externe (maghiare, iugoslave) și emisiunile în limba română de la Radio Europa Liberă și Vocea Americii, de schimbările din Europa;
· Așa a fost posibil ca un eveniment aparent banal (evacuarea arbitrară a pastorului timișorean al Bisericii reformate László Tökés fixată pentru data de 15 decembrie 1989) să devină pretext pentru o revoltă populară în Timișoara, transformată apoi, prin radicalizare, în revoluție;
· În 15 decembrie s-au adunat în fața casei parohiale mai mulți enoriași care doreau să împiedice evacuarea pastorului;
Publicat in Istoria orașului tău
Timișoara în timpul ocupației militare sovietice
01 Noiembrie 2003
Perioada celor aproape 14 ani de ocupație sovietică se identifică în evoluția istorică a Timișoarei, ca a țării întregi, cu aplicarea metodelor staliniste ale „luptei de clasă”, cu un intens proces de sovietizare, cu terorizarea brutală a locuitorilor și reducerea considerabilă a nivelului de trai prin sistemul raționalizării (cartelelor) bunurilor de consum. Măsurile represive extrem de violente din acești ani, gravele lipsuri materiale, arestările și deportările sistematice, nesiguranța persoanei au generat o adevărată psihoză și au comprimat preocupările majorității populației doar la nevoia de supraviețuire. Totuși, manifestările de rezistență față de regimul comunist totalitar și ocupația militară străină nu au lipsit. În general, nu au cuprins un număr mare de locuitori, dar frecvența acestor acțiuni demonstrează, prin ecoul avut în rândul populației, că la Timișoara spiritul democratic era prezent în conștiința oamenilor.1 Cu toată amploarea măsurilor represive și de libertate nu au putut fi înăbușite. Ne vom limita doar la câteva exemple semnificative.
Publicat in Istoria orașului tău
Timișoara în timpul ocupației militare sovietice
01 Octombrie 2003
În septembrie 1944 orașul a fost apărat cu mari jertfe, de asalturile trupelor hitleriste. Sute de militari români au plătit cu viața libertatea Timișoarei. Dar, în vatra orașului, în cazărmi și în cele mai spațioase imobile se vor instala unitățile militare sovietice pentru aproape 14 ani (1944-1958). Sunt ani marcați de mari lipsuri materiale, de terorizarea fizică și psihică a populației, de umilire și frică, de anulare a drepturilor cetățenești. Încă din toamna anului 1944 se impune orașului un statut de ocupație militară. Deși guvernul României a precizat clar (29 septembrie 1944) raporturile dintre populație și unitățile sovietice, în realitate militarii sovietici au pătruns de nenumărate ori în casele locuitorilor și sub amenințarea armei, au luat importante bunuri materiale. Din magazinele particulare au luat mărfuri, produse alimentare, băuturi alcoolice etc.1 Ca oraș la granița de vest a țării, cu o numeroasă populație de origine etnică germană, ca oraș bine cunoscut prin tradiția democratică, Timișoara va suporta din plin metodele „puterii roșii” și consecințele ocupației sovietice.2
Publicat in Istoria orașului tău
Timișoara în anii Marii Conflagrații Mondiale
01 Septembrie 2003
Progresul general al municipiului Timișoara și prosperitatea înregistrată de o parte importantă a populație în perioada interbelică vor fi simțitor afectate în timpul celei de a doua Mari Conflagrații Mondiale. Anul 1940, cu gravele pierderi teritoriale suferite de România, provoacă în rândul românilor timișorenilor adâncă mâhnire și permanentă contestare a nedreptăților impuse țării. La 3 septembrie 1940, o mare demonstrație populară organizată în centrul orașului, întrunește peste 10.000 de oameni care protestează împotriva Diktatului de la Viena.1 La 11 aprilie 1943 Sala Teatrului din Timișoara a fost neîncăpătoare pentru cei veniți să audieze o conferință a lui Sever Bocu, de fapt un act de protest împotriva cedării Ardealului de Nord.2 Intrarea României în Războiul Mondial (iunie 1941) aduce asupra populației orașului o serie de neajunsuri.
Publicat in Istoria orașului tău
Timișoara interbelică
01 August 2003
Perioada interbelică a însemnat pentru Timișoara o etapă de remarcabil progres economic, edilitar, cultural, spiritual. Integrată în România Mare, aflată pe coordonatele unui regim politic democratic, Timișoara se impune ca un centru urban modern, cu o viață publică complexă și dinamică, în care buna-nțelegere etnică și confesională, s-a asociat cu un spirit creator, cu un interes mereu sporit pentru cultură și valorile civilizației europene. Datorită respectării libertăților cetățenești, înscrisă în Constituția din anul 1923, Timișoara s-a definit în societatea românească ca un model de conviețuire a locuitorilor, ca un exemplu de participare nediscriminatorie și efectivă a oamenilor la activitățile orașului. Se menține și se accentuează spiritul de ordine, bazat pe muncă și moralitate, pe disciplină și respect reciproc, grăbind integrarea deplină în structurile regimului social-politic românesc.1 În peisajul economic apar zeci de întreprinderi industriale, unități comerciale, bancare etc. Zeci de instituții școlare cu limbile de predare română, maghiară, germană, sârbă, ebraică asigură instruirea, fără opreliști, a tinerei generații. Zeci de asociații culturale și confesionale fac posibilă manifestarea nestânjenită a tradițiilor naționale și dezvoltă un model de civilizație europeană modernă.
Publicat in Istoria orașului tău
<<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, >>

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13639419