Sesizări/Răspunsuri

Brădiceanu Ioan - Solicită re-pararea trotuarului de pe strada Crângului;
Răspuns – Refacerea tro-tuarului degradat de la adresa menționată de către dvs. a fost introdusă în programul de întreținere și reparații tro-tuare pe anul 2006, urmând a fi executat în funcție de dispo-nibilitățile financiare;

Stănescu Alexandra – Solicită refacerea aleii de pe strada Miorița, în fața blocului nr. 3;
Răspuns – Refacerea aleii degradate de la adresa men-ționată de către dvs. a fost in-trodusă în programul de în-tre-ținere și reparații pe anul 2006, urmând a fi executată în funcție de disponibilitățile financiare.

Chioreanu Ioan – Propune rezol-varea problemei câinilor comunitari prin alocarea de fonduri care să acopere cos-turile operațiilor de sterilizare și luarea de măsuri împotriva celor care neglijează sau părăsesc animalele.
Răspuns – Suntem dispuși la colaborări de orice fel pe această temă, în acest sens vă invităm la Primăria Mu-nici-piului Timișoara, Serviciul Ad-ministrare Mediu Urban cam.302, persoana de contact dr. Afrenie Mihăiță pentru a discuta despre tema dvs.

Niculescu - Solicită controlul și înlocuirea capacelor de canal care lipsesc din oraș.
Răspuns – Ridicarea ca-pacelor la cote, înlocuirea celor defecte este în atenția Biroului Infrastructură în Transport din cadrul Primăriei Timișoara, iar lucrările respective se exe-cută în momentul re-pa-ră-rii carosabilului străzii respec-tive.

Ileana Curtu – Solicită tăierea unui copac din fața scării C de pe Intrarea Plantelor nr.1.
Răspuns – Pentru defrișarea arborelui vă rugăm să vă adresați Serviciului Administrare Mediu Urban cu o cerere ștampilată de asociația de proprietari și un tabel cu acordul locatarilor.

Lucaci Elena – Solicită forarea unei fântâni în zona Kogălniceanu.
Răspuns – A fost luată în evidență solicitarea dvs. urmând a se fora o fântână în zona solicitată, în funcție de disponibilitățile financiare.

Boer Maria – Solicită asfal-tarea străzii Teodor Mihaly.
Răspuns – Str. Mihaly a fost reparată în luna iunie.

Stancu Mircea – Solicită moder-nizarea străzii Eduard Pamfil: asfaltare, iluminat.
Răspuns – Strada Eduard Pamfil va fi cuprinsă pe lista de investiții privind iluminatul stradal. Asfaltarea străzii a fost introdusă în programul de întreținere și reparații, urmând a fi executat în funcție de disponibilitățile financiare.

Asociația de proprietari de pe str. Măcin nr. 14 - Solicită asfaltarea străzii Măcin.
Răspuns – Asfaltarea străzii Măcin va fi inclusă în programul de reparații.

Musteți Florentina – Solicită amenajarea unui parc pentru copii în spatele blocului de pe b-dul Dâmbovița nr. 61.
Răspuns – Amenajarea unui parc pentru copii se va putea face după clarificarea situației juridice a terenului, în funcție de posibilitățile financiare.

Borsaru Olimpiada – So-licită verificarea lucrărilor de reabilitare a fântânilor; Solicită punerea plăcuțelor cu istoricul fântânilor; Solicită publicarea trimestrială a rezultatelor ana-lizelor asupra calității apei din fântânile forate;
Răspuns – Primăria Mu-nicipiului Timișoara are în derulare contractul pentru lucrări de reparații și întreținere fântâni publice forate în municipiul Timișoara cu S.C. ELKANA S.R.L.
Verificare lucrărilor de reparații la fântâni, executate de această societate se fac periodic de către inspectorii Biroului Hidrotehnic.
În ceea ce privește montarea plăcuțele cu istoricul fântânilor, această solicitare rămâne în atenția Biroului Hidrotehnic, urmând a se rezolva funcție de resursele financiare disponibile.
Referitor la publicarea rezultatelor analizelor efectuate la fântânile publice forate vă informăm că vom avea în vedere publicarea acestora în publicația ,,Monitorul Primăriei".

Antal Musteți Daniela – So-licită amenajarea unui parc în spatele blocului de pe Intrarea Iorgovanului nr. 3.
Răspuns – Amenajarea unui parc pentru copii se va putea fa-ce după clarificarea situației ju-ri-di-ce a terenului, în funcție de posibilitățile financiare.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13640339