Probleme sesizate - probleme rezolvate

Mihai Paulina - Solicita forarea unei fântâni pe strada Gheorghe Lazăr;
Răspuns - Forarea unei fântâni pe strada Gh. Lazăr este cuprinsă în programul de investiții din acest an, 2006.

Dragan Zeno - Solicita înlocuirea becurilor arse de pe str. Vaslui;
Răspuns - A fost modernizată rețeaua de iluminat public stradal în luna mai 2006.

Grecu Daniela – Solicita intervenții la rețeaua de iluminat în zona parcului din zona Bucovina.
Răspuns - În cursul anului 2006 se va extinde rețeaua de iluminat public în parcul din zona Bucovina. Această problemă se află în curs de rezolvare: au fost înaintate documentele în vederea obținerii autorizației de construire pentru extinderea rețelei de iluminat public stradal în parcul Bucovina, preconizăm finalizarea lucrărilor în luna iulie-august.

Degeratu Constantin – Solicita intervenții la rețeaua de iluminat în zona străzii Labirint.
Răspuns – Problema este în curs de soluționare, se va supune spre aprobare Consiliului Local Timișoara, Studiul de Fezabilitate al lucrării de extindere rețea iluminat public în luna septembrie 2006.

Bojan Gheorghe – Parcarea din Piața Traian a fost realizată.

Dragan Zeno - Pe str. Ardealul a fost refăcut carosabilul.

Cherchez Gheorghe – S.C. BIJU S.R.L. a fost sancționată con-travențional deoarece nu a refăcut domeniul public afectat în urma intervenției la rețeaua de apă, obli-gând societatea respectivă să ia mă-suri urgente de rezolvare în caz de necon-formare vom aplica în continuare sancțiuni contravenționale.

Andrei Ionescu - Carosabilul degradat de pe strada Ardealul a fost refăcut în cursul acestui an.

Mihăieș V. – Carosabilul degradat de pe strada Iași nr.8 a fost refăcut în cursul acestui an.

Rotariu Leonida - Pe tronsonul de stradă menționat de dumneavoastră (str. Herculane) s-a executat o îm-bră-căminte provizorie (pietruire).

Simon Aurora – A fost întocmit un Studiu de Fezabilitate urmând a se realiza un proiect și licitație pentru executarea lucrării (str. Zurich).

Vrabet Cornel – Refacerea trotuarului de la adresa menționată de dvs. (str. Col. Enescu nr.4) a fost refăcut în cursul acestui an.

Andreaș Ioan – str. Drubeta, lucrarea este în curs de execuție.

Asociația de locatari – Intrarea Doinei nr. 1, 3, 5, 9 - S-au executat lucrările de reparații.

Banu Ioan - Carosabilul străzii Diana a fost refăcut.

Grigoraș Ioan - Pe strada Carei au fost executate reparații curente în anul 2006, urmând a fi modernizată în perioada următoare.

Zamfirescu Emanuele - Pe strada Macilor s-au executat lucrări de reparații în anul 2006.

Parascan Constantin – S-au executat lucrări de refacere ale carosabilului de pe str. Mihaly.

Simon Aurora – Zurich nr. 8 - Au început măsurătorile și intervențiile la vegetația există, în vederea amenajării parcului în această zonă.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13640316