Răspunsuri la sesizări

Popescu Gheorghina: În fața blocului de pe str. Snagov nr. 3, în mijlocul trotuarului s-a făcut căminul de apă al blocului de la nr. 1A. capacul nu se închide etanș.
Răspuns: Solicitarea dumneavoastră a fost transmisă R.A. Aquatim pentru remedierea situației.

Heghyesi Nicolae: Solicită repararea carosabilului de pe strada Gladiolelor.
Răspuns: Lucrările de reparații ale trotuarului str. Gladiolelor vor fi executate în funcție de disponibilitățile financiare. Str. Gladiolelor nu a fost reparată până în prezent din cauza abordării cu prioritate a arterelor majore. Repararea carosabilului degradat de pe str. Gladiolelor va fi introdus în programul de reparații pe luna noiembrie, urmând ca aceste lucrări să fie executate în funcție de disponibilitățile financiare.

Biluță Petru: Pe Aleea Lirei (Calea Lipovei) s-a lucrat în urmă cu doi ani la rețeaua de apă rece și strada a rămas plină de șanțuri și gropi.
Răspuns: Solicitarea dumneavoastră a fost transmisă R.A. Aquatim pentru remedierea situației. Aleea Lirei va fi inclusă în programul de reparații străzi pe luna noiembrie, urmând ca aceste lucrări să fie executate în funcție de disponibilitățile financiare.

Ionescu Maria: Solicită asfaltarea parcării și trotuarului din fața blocului D6, de pe strada Lacului nr. 2.
Răspuns: Parcarea și trotuarul de pe str. Lacului nr. 2 sunt cuprinse în programul de reparații capitale zona Dâmbovița. Aceste lucrări au început acum o lună iar contractul se întinde pe 12 luni  urmând ca în acest interval să se execute și reparația capitală a parcării și trotuarului de pe str. Lacului nr. 2, conform priorităților din zonă.

Asociația de locatari de pe str. Take Ionescu nr. 55: Solicită repararea trotuarului de pe strada Tapia nr. 1 până la b-dul Take Ionescu.
Răspuns: Lucrările de reparații ale tro-tuarului vor fi incluse în programul de reparații trotuare urmând a fi execu-tate în funcție de disponibilitățile financiare.

Basa Constantin - str. Martir Dumitru Juganov nr. 5: Solicită repararea străzii Martir Dumitru Juganov (fosta stradă Albac).
Răspuns: Repararea carosabilului degradat de pe str. Albac a fost introdus în programul de reparații pe luna octombrie urmând ca aceste lucrări să fie executate în cel mai scurt timp.

Stanciu Dorin: Solicită pietruirea legăturii dintre grădinița Waldorf (din Parcul Pădurice, Giroc) cu strada Uranus.
Răspuns: Lucrările solicitate vor fi executate în funcție de disponibilitățile financiare.

Mihaiva Tudor: Asociația de proprietari de pe str. Gh. Lazăr nr. 46, scara A+B solicită repararea celor două alei pietonale din fața celor două scări.
Răspuns: Lucrările solicitate vor fi incluse în programul de reparații și vor fi executate în funcție de disponibilitățile financiare.

Daju Maria: A citit că nu mai trebuie să cumpere pubele pentru gunoi, pentru că acestea vor fi date de către Retim și dorește să știe ce formalități trebuie îndeplinite.
Răspuns: Recipientele pentru colectarea deșeurilor menajere se vor distribui pe bază de contract de comodat (gratuit), pe măsura implementării sistemului de colectare duală, pe sectoare, la toți utilizatorii serviciului. Pentru îndeplinirea formalităților, vă solicităm să vă adresați SC RETIM SA.

Hauer Ileana: Reclamă mizeria din parcul de la stadion.
Răspuns: Curățenia  în Parcul Stadion se efectuează de 3 ori pe săptămână (luni, miercuri, vineri) de către o societate comercială autorizată.

Săcară Liviu: Asociația de proprietari de pe Aleea Cutezătorilor nr. 6 solicită remedierea defecțiunilor la iluminatul stradal de la ambele scări.
Răspuns: Se vor lua măsuri pentru remedierea cât mai urgentă a defecțiunilor la iluminatul public pe str. Cutezătorilor nr.9.

Săcară Liviu: Asociația de proprietari de pe Aleea Cutezătorilor nr. 6 solicită repararea aleii.
Răspuns: Aleea Cutezătorilor este cuprinsă în programul de „Reparații capitale zona Dâmbovița”. Aceste lucrări au început acum o lună iar contractul se întinde pe 12 luni  urmând ca în acest interval să se execute și reparația capitală a parcării și trotuarului de pe Aleea Cutezătorilor, conform priorităților  din zonă.

Kelschi Elisabeta: Solicită repararea trotuarului de pe străzile Curea Ioan, Traian Lalescu, dr. Aurel Cândea până la stația de tramvai.
Răspuns: Carosabilul degradat pe str. Traian Lalescu și Ion Vidu a fost reparat în perioada septembrie – octombrie 2006.

Preda Valeria Hilda: Solicită repararea treptelor de la intrarea în parcul de lângă Catedrală.
Răspuns: Lucrările solicitate vor fi executate în funcție de disponibilitățile financiare.

Lecu Veronica: La intrarea pe strada Călan este un deponeu de gunoaie.
Răspuns: Se va identifica proprietarul terenului pe care se formează acest deponeu de gunoaie și se vor lua măsurile prevăzute de lege, respectiv salubrizarea și împrejmuirea terenului.

Ing. Adam Ioan: Urmare a unor lucrări ale Aquatim s-a format o mare denivelare în asfalt, fapt ce produce zgomot și trepidații la trecerea mașinilor, pe b-dul Cetății nr. 46, scara E.
Răspuns: Solicitarea dumneavoastră a fost transmisă R.A. Aquatim pentru remedierea situației.

Gorun Maria: Pe strada Liviu Rebreanu nr. 59-61 colț cu str. Drobeta s-a săpat pentru a se introduce conducte. După asfaltare, carosabilul s-a lăsat, făcându-se un șanț. Se solicită remedierea situației.
Răspuns: Lucrările de modernizare ale Bv. L. Rebreanu vor începe cel târziu la începutul anului 2007.

Gorun Maria: Dorește să știe dacă proprietarii de case au obligația să curețe trotuarele și spațiile verzi adiacente.
Răspuns: În conformitate cu prevederile HCL nr. 349/2002, art. 2, art.8, toți cetățenii, persoane fizice sau juridice au obligația de a întreține spațiile verzi din jurul imobilelor, curți sau grădini.

Mustețiu Hortensia: În zona Polonă nu există coșuri de gunoi în stațiile de tramvai.
Răspuns: În stațiile de tramvai din zona Polonă se vor monta coșuri de gunoi, conform programului de amplasare a acestor facilități, de către SC RETIM SA.

Bărbulescu Gheorghe: Pe zonele verzi și terenul de joacă foarte bine întreținute de pe Calea Sever Bocu, între blocurile B56, C2 și C3 circulă liberi câinii unor locatari din zonă. Solicită luarea de măsuri.
Răspuns: Reclamația dvs. a fost înaintată Poliției Comunitare în vederea efectuării unor verificări și sancționarea proprietarilor de câini care nu respectă prevederile legale.

Mateiu Lucian: În Piața Dacia nu este organizată activitatea de colectare a materialelor recuperabile, astfel: în containerele destinate locatarilor din blocuri se depozitează materiale de la chioșcurile din piață, containerele fiind suprasolicitate; de ce nu se folosește pentru aceste chioșcuri spațiul îngrădit de lângă WC-ul public?
Răspuns: Se vor efectua verificări privind sesizarea dvs. și se vor lua măsuri pentru remedierea situației prezentate.

Mateiu Lucian: Trotuarele de pe strada Teiului și de pe strada Stelelor sunt foarte deteriorate și solicită repararea lor.
Răspuns: Lucrările solicitate sunt trecute în program și vor fi executate în funcție de disponibilitățile financiare.

Ardelean Ioan: Solicită ridicarea de către Danyflor a câinilor vagabonzi din zona Fabric Nord – str. Bărnuțiu, unde există vreo 10-20 de câini fără stăpân.
Răspuns: SC DANYFLOR SRL organizează periodic acțiuni de prindere a câinilor fără stăpân pe raza municipiului Timișoara, inclusiv în zona la care dvs. faceți referire. Asociația de proprietari de pe str. Mureș nr. 13: Solicită tăierea celor doi pomi uscați de pe str. Ranetti colț cu str. Mureș, și tăierea de corecție a șapte pomi aflați pe aleea fără nume, situată între Aleea Săgeții nr. 5 – str. Mureș – str. Ranetti.
Răspuns: Lucrările de defrișare a celor doi arbori uscați precum și corecția celorlalți arbori la care dvs. faceți referire, sunt în atenția noastră și vor fi incluse într-un program de lucrări, în perioada de repaus vegetativ.

Muntean Lucica: Dorește ca Primăria să interzică evacuarea foștilor chiriași din locuințele naționalizate direct în stradă, obligându-i pe noii proprietari să le ofere alte spații de locuit.
Răspuns: Precizăm că la predarea efectivă a unui imobil/apartament către noul proprietar la acestuia se încheie un proces verbal de restituire care are în-scrise următoarele precizări: „ imobilul se predă în starea de fapt, cu preluarea contractelor de închiriere, în conformitate cu dispozițiile art.13 și 15 din Legea 10/2001 – republicată și actualizată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6.03.1945 – 22.12.1989 pentru care sunt aplicabile prevederile cuprinse în O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, completată, modificată și aprobată prin Legea 241/2001, urmând a se încheia un nou contract de închiriere între proprietarul tabular și chiriașii care ocupă apartamentele, având în vedere dispozițiile legale.” Astfel, vă comunicăm că, chiriașii au dreptul la prelungirea contractelor de închiriere iar în cazul schimbului obligatoriu de locuință, atunci când proprietarul are nevoie de spațiu pentru satisfacerea nevoilor sale de locuit, acesta este obligat să ofere chiriașului un alt spațiu de locuit corespunzător. În consecință vă comunicăm faptul că foștii proprietari trebuie să păstreze locațiunea făcută anterior până la o perioadă de 5 ani, iar persoanele care provin din imobile retrocedate la proprietar au posibilitatea să se înscrie pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara în vederea atribuirii unei alte locuințe din fondul locativ de stat. Totodată vă comunicăm că în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.387/2005, persoanele evacuate din imobile redobândite de foștii proprietar pot beneficia de o locuință din fondul locativ de stat fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă, în limita disponibilităților care intervin, în baza unei anchete sociale.

Dorește să știe în baza cărui act normativ, Primăria a retrocedat terenul din zona Tipografilor, situat între blocurile 14-16 și 18-20. Când s-a construit zona prin decret de expropriere, inclusiv pentru terenurile aferente zonelor verzi, dintre blocuri, pe care sunt amplasate locuri de joacă, pubele de gunoi, alei pietonale, gospodărie subterană, s-au acordat despăgubiri tuturor proprietarilor din zona respectivă. De menționat că noul proprietar intenționează să desființeze toată zona verde, inclusiv dotările existente, deși a primit despăgubiri la realizarea zonei, efectuând lucrări topo deja.

Răspuns: Datorită faptului că terenul nu a fost identificat prin nr. Poștal, nr. Topografic sau nr. De Carte Funciară, nu ne putem pronunța dacă s-au făcut retrocedări în zona respectivă, conform prevederilor Legii nr. 10/2001.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13667316